Handikappvagnen tillbaka i Anten

Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger
Vagn 28 dras tillbaka till Anten. Foto: Magnus Liberger

Handikappvagnen – vagn 28 – tillbaka i Anten

Vagn 28 är nu tillbaka i Anten efter att sakta har körts ner under gårdagen. Vi kommer nu ta in den i verkstaden för en översyn och reparation efter problemet som uppstod under Museibanans Dagar.

Foto: Magnus Liberger

Rullstolsvagnen trasig

Vagn 28 i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Vagn 28 i Kvarnabo

 

Vagn 28 – rullstolsvagnen- trasig

Tyvärr havererade vagn 28 på väg ner till Anten idag den 14 augusti. Vagnen fick ställas av i Kvarnabo i väntan på transport till Anten och verkstaden. 

Vi har tvingats ta vår handikappvagn ur trafik på grund av fordonsskada. Vi har därför mycket begränsade möjligheter att ta emot rullstolar för närvarande. Reparationer pågår men detta meddelande gäller tills vidare tills ny information lämnas.

Efterlysning

Z4p 397. Foto: Gotlandståget
Z4p 397. Foto: Gotlandståget

Efterlysning – underlag för gjutning

Våra Z4p-lokomotorer nummer 405 och 409 kommer efter ommålning att få tillbaka sin SJ märkning med emaljbokstäver. När de kom till AGJ var de dock SJ märkta med klistermärken varför vi saknar emaljsiffrorna för att återställa en tidigare märkning. SJ bokstäverna har vi förlagor till. 

Vi avser nu gjuta upp emaljsiffrorna men vi saknar underlag för denna gjutning. Vi undrar därför om det är någon som har förlagor som vi kan låna avseende :

  • Z4p märkningsskylten + siffrorna 4, 0, 5 och 9.

De siffror som vi har i lager har NKlJ-design och passar inte till SJ Z4p.

Museibanans Dagar förbereds

Provhörning av HBA2. Foto: Edwin Bohm
Provhörning av HBA2. Foto: Edwin Bohm

Museibanans Dagar förbereds

Vi håller för full på med att förbereda Museibanans Dagar den 13 & 14 augusti. Vi har bland annat varit ute och provkört HBA2 med godståg.
Foto: Edwin Bohm

VGJ 31 åter på hjul!

VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson
VGJ 31 på hjul
VGJ 31 på hjul. Foto: Marcus Jacobson
VGJ 31 på hjul.

VGJ 31 åter på hjul!

I dagarna har VGJ 31 äntligen lämnat verkstadstrallorna och åter kommit på egna hjul. Detta efter en omfattande och flera år lång renovering av hjulaxlar och glidlagerboxar, omgjutning av lager, nytillverkning av hornblock och ställkilar mm mm. Ett tillfredställande etappmål i renoveringen av loket har därmed nåtts! Närmast fortsätter nu arbetet med lokets fjäder- och bromssystem.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

 

Foton: Marcus Jacobson

Vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig

Renoveringen av vagn 22 är nu inredningsmässigt färdig!

Bänkarna är monterade och dynorna rengjorda och monterade. Nya bromsblock har monterats och bromsen har därefter justerats in. Det som dock återstår är att tvätta och bona golvet en gång till.Mekaniskt så återstår några mindre justerings- och besiktningsarbeten innan vagnen skall anses helt färdig och klar för trafik. 

Bl.a. skall vagnen över lokgraven för att vi skall kunna rengöra undertill samt smörja boggierna. Därefter sker provkörning. Nu ser vi i vart fall slutet på denna 3-åriga revision.

Vad händer med A. Wilhelm Petri

A. Wilhelm Petri på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg
A. Wilhelm Petri på bangården i Anten

Vad händer med ångloket A. Wilhelm Petri

Under många år har det funnits ett stort intresse hos flera utav AGJ:s medlemmar att få se ångloket A. Wilhelm Petri under ånga.

AGJ maskinavdelning har nu påbörjat arbetet med att undersöka skicket på Wilhelm Petri:s ångpanna.
Första steget är att göra en egen intern bedömning för att eventuellt därefter låta Inspecta kontrollera pannan. Arbetet kommer att bedrivas i mån av tid efter att driftloken fått sitt underhållsbehov tillgodosett.

Vi har denna veckan startat arbetet genom att lossa alla spolpluggar och lyfta av domlocket för att kunna inspektera pannan invändigt. I nuläget kommer tubsatsen inte att plockas ut, däremot kommer pannklädseln att lossas. Skulle det visa sig att pannan är i så pass gott skick att den kan driftsättas utan några större reparationer kommer arbetet fortsätta med en provtryckning för att se om den håller tätt för att därefter bedöma ytterligare åtgärder. Den största farhågan är utvändiga rostskador från tiden när loket stod uppställt utomhus i Nässjö Hembygdspark. Om det visar sig att pannan behöver en mer omfattande reparation kommer projektet att avslutas och loket återgår till museihallens utställning.

Beträffande skicket på lokets maskineri finns en hel del dokumenterad information. När loket kom till AGJ demonterades hjulaxlarna för rengörning och då befanns cylindrar, vevstakar & koppelstänger att vara i gott skick. Hjulaxlarnas lagergångar är hårt rostangripna och kommer behöva att åtgärdas om loket ska användas i trafik.
Slider med tillhörande mekanik är inte undersökta så de kommer också att inspekteras i samband med undersökningarna av pannan.

Eftersom det redan pågår två mycket omfattande lokrevisioner på AGJ är det viktigt att understryka att projektet med Wilhelm Petri kommer att genomföras i små etapper i mån av tid.

Samordnare är Magnus Johansson

Vagn 22 nästan färdig

Vagn 22 nästan färdig

Arbetet med vagn 22 går vidare i verkstaden. Vagnen är nu oljad flera gånger och bromsen är genomgången. Det som återstår inredningsmässigt är att montera bänkarna. Innan dess måste dock dynorna rengöras. Dessutom skall ytterligare ett bromsblock bytas och några sprintar skall i på kopplen och den ena övergångsbryggan.

Foton: Patrik Engberg

A. WILH. PETRI i verkstaden

 

A. WILH. PETRI . Foto: Christian Merking
A. WILH. PETRI i verkstaden

A. WILH. PETRI i verkstaden

Ångloket A. WILH. PETRI står nu inne i verkstaden där en första undersökning av skicket på loket är igång. Bland annat gjordes en pannspolning på loket. Utifrån vad undersökningen visar skall sedan en eventuell åtgärdsplan tas fram.

Lagning av överhettarelement

Lagning av överhettarelement. Foto: Christian Merking
Lagning av överhettarelement. Foto: Christian Merking

Lagning av överhettarelement

Ett överhettarelement i ångloket BLJ6 läckte. Under dagen tog vi ut det och svetsade i nya rör. Nu fungerar loket igen som det skall.

Oljning av vagn 22

Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking
Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking

Oljning av vagn 22

På vagn 22 har arbetet nu kommit så långt att vi håller på att olja in panelen. Vi har nu gjort det två gånger och vi skall göra det ytterligare två gånger. Parallellt med detta arbetats med fönstren som linoljats 6 ggr. Nu väntar vi på att glasmästaren skall komma och sätta in nya glasrutor i ramarna. Därefter skall fönstren monteras och inredningen återställas. 

Byte av växellåda

Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking
Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking

Byte av växellåda

Under torsdagen och fredagen så byttes växellådan på vår
rälsbuss YB05p 913. Detta på grund av att den gamla växellådan läckte olja.

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ 31 börjar nu närma sig allt mer. Arbetet har dragit ut på tiden en smula då alla delar till fjäderupphängningen var slitna och behövde renoveras först. Monteringen av axlarnas glidlagerboxar har nu börjat efter en lättare skavning av de nygjutna lagren. Att åter få loket på hjul innebär att ett stort och viktigt etappmål därmed nås.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Foton: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Nyrenoverade fjäderhängen. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 och VGJ 24. Foto: Alexander Friberg
BLJ 6 och VGJ 24

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 godkändes idag vid varmprovningen och är klar för årets trafiksäsong. VGJ 24 får vi ta lite längre fram, men vårens jobb på loket är färdigt. Vi väntar nu på säkerhetsventilerna som är på service för att inte läcka och för att få rätt inställning. Det som också är kvar och göra är att måla upp loket, samt polera vissa delar på loket. Hjälp mottages tacksamt med målningen. Är du intresserad, kontakta Alexander Friberg.

Foto: Alexander Friberg