Jernvägsnytt 3-2015 på väg

 

Jernvägsnytt 3-2015

Jernvägsnytt 3-2015

Jernvägsnytt 3-2015 på väg till tryckeriet

Slutligen så är nu Jernvägsnytt nummer 3/2015 på väg till tryckeriet. På grund av hög arbetsbelastning hos redaktionen så har detta nummer blivit försenat. Men nu kommer det snart i brevlådan.

Vill Du hjälpa till att sätta tidningen? Hör av dig till redaktionen.

Posted in Allmänt and tagged .