”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ31 närmar sig

”Hjulningen” av VGJ 31 börjar nu närma sig allt mer. Arbetet har dragit ut på tiden en smula då alla delar till fjäderupphängningen var slitna och behövde renoveras först. Monteringen av axlarnas glidlagerboxar har nu börjat efter en lättare skavning av de nygjutna lagren. Att åter få loket på hjul innebär att ett stort och viktigt etappmål därmed nås.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Foton: Marcus Jacobson

Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Nyrenoverade fjäderhängen. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Monterade lagerboxar. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson
Färdiga hjul i väntan på montering. Foto: Marcus Jacobson

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 och VGJ 24. Foto: Alexander Friberg
BLJ 6 och VGJ 24

BLJ 6 klar för trafik

BLJ 6 godkändes idag vid varmprovningen och är klar för årets trafiksäsong. VGJ 24 får vi ta lite längre fram, men vårens jobb på loket är färdigt. Vi väntar nu på säkerhetsventilerna som är på service för att inte läcka och för att få rätt inställning. Det som också är kvar och göra är att måla upp loket, samt polera vissa delar på loket. Hjälp mottages tacksamt med målningen. Är du intresserad, kontakta Alexander Friberg.

Foto: Alexander Friberg

Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.
Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden.

Arbete på vagn 22

Arbetet fortsätter på vagn 22 i verkstaden. Det är främst på den kvarstående plattformen och på taket som vi koncentrerar oss på under helgen.

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbete på VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Arbete på VGJ 24 i verkstaden

Fortsatta arbeten på VGJ 24

I verkstaden står nu också VGJ 24 för underhållsarbeten innan trafiksäsongen.

Byte av pinnbultarna i domen. Pågår men går trögt då pinnbultarna sitter ordentligt fast. Pinnbultarna har inte varit loss sedan 1950-talet.

Injektorerna. Losstagna för inslipning av sätena samt svarvning av käglorna.

Regulatorn. Regulatorstången är urtagen för kontroll och ev. omsvetsning av en skarv på stången. När detta är gjort skall fästet packas om innan den monteras tillbaka på plats.

Generatorn. Skall målas om. Därefter skall den monteras tillbaka på plats på pannan vid skorstenen.

Vattenståndsglasen. Losstagna för kontroll. Vi väntar på nya packningar, sedan monteras dessa tillbaka på pannan igen.

Målning. Hyttens insida skall tvättas och panngaveln, eldstadsluckorna och omkastarstativet målas. Målning efter rengöring skall även ske av gångborden, sotskåpet, hjul/ hjulringar och lyktor, (lite trångt just då ställningar finns monterade för arbete på domen). Buffertbalken ska målas om och märkas med 24. (Siffrorna på skorstenen är redan polerade!). Pannan, tendern och domen poleras.

Riktning pågår av främre tendervägg så att luckan till koltaget skall kunna röras igen. En bit av plåten för koltaget är losstagen för att denna skall kunna ersättas med en ny.

Arbete på vagn 22

Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad. Foto: Marcus Jacobson
Takduken lagd och strykning med takmassa påbörjad.

Arbete på vagn 22

Personboggievagnen AGJ nr 22, f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005, ställdes av för ett antal år sedan på grund av dåliga plattformstak. Hösten 2012 påbörjades arbetet med att renovera vagnen och ersätta de dåliga plattformstaken med nytillverkade. Eftersom taken är krökta åt flera håll har arbetet varit en smula komplicerat och har dragit ut på tiden. Nu är dock taken klara, takduken lagd och belagd med takmassa, varför vagnen börjar se så smått färdig ut.

Nu är det emellertid inte bara taket som har fått uppmärksamhet under tiden som vagnen stått i verkstaden; ramen har fått en del rost sanerad samt nya knutplåtar i ena änden, båda plattformarna har renoverats, bromsutrustningen är föremål för översyn och inte minst interiören har fått en välbehövlig upprustning med ny golvmatta och ommålning med mera. Bland de större jobben som nu återstår ingår att ge vagnens fönster en översyn, där fönsterbågarna ska anpassas och förses med nytt glas av säkerhetstyp. Avslutningsvis skall vagnskorgen tvättas och oljas.

 

Aktuellt om VGJ 31

Aktuellt om VGJ 31

Arbetet med de sex nya ställkilarna till drivaxellagren börjar nu närma sig slutet. Utöver nytillverkningen har en hel del tid fått läggas på att snygga till kilarnas löpytor i lokramen då dessa uppvisade varierande grader av slitage. Samtidigt pågår förberedelser för att slutgiltigt nita ihop den nya rundpannan med fyrboxen. Efter en dags värmande och masserande av fyrboxplåten smiter den nu snyggt intill rundpannans mantelplåt, vilket bör ge skapliga förutsättningar för att förbandet så småningom kommer att hålla tätt. För närvarande hålls förbandet ihop av M22-bultar, och dessa kommer nu i tre omgångar att ersättas av nitar i 7/8”-dimension. Till att börja med har var tredje bult urtagits och hålen har rymts upp med nithålsbrotsch.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens bankgiro 196-75 53.

Arbete på vagn 22

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22

Arbete på vagn 22

Under de senaste helgerna har den ena plattformsändens golv blivit slutgiltigt monterat och även fotstegen på ena sidan är monterat. Arbetet med att tjära taket pågår och lär fortgå någon helg framåt. Vagnen kommer att förses med dropplister på taket för att skona fönster och panel. Med hjälp av Sture har vi fått hjälp med att tillverka nya vattenutkastare till taket. Dessa skall monteras då taket är tjärat en första gång. Sedan skall taket tjäras 2-3 ggr ytterligare. På södra plattformen har plattformsvirket sågats till, passats in och bultats fast. Även plattformsköldar och grindar har monterats. K.G. har även börjat med anpassningen av fönstren till nya säkerhetsglas. Samtliga fönster har plockats ur och det är nu dags att plocka loss rutor och lister.

Foton:  Christian Merking

Plattformsarbete på vagn 22. Foto: Christian Merking
Plattformsarbete på vagn 22

Arbete med generator

Alexander Friberg och Sophia Olsson i full gång med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG
Arbete på generatorn

Arbete med generator till VGJ 24

För närvarande håller vi på med en översyn och genomgång av generatorn till VGJ 24 i verkstaden. Under helgen som gick var det ett flertal medlemmar som hjälpte till med detta arbete.
Foto: Yngve CG

Niklas Jörby hjälper Alexander Friberg med generatorn till VGJ 24. Foto: Yngve CG
Arbete på generatorn

HBA 2 på provkörning

HBA 2 var ute och rullade denna eftermiddag, och den går så fint så, tyst och lätt. Foto: Yngve CG
HBA 2 på provkörning

HBA 2 ute på provkörning

Vårt motorlok HBA 2, som har varit inne i verkstaden, har nu varit ute på sin första provkörning på bangården i Anten.

Arbetet med renoveringen börjar nu närma sig sitt slut. Foton: Yngve CG

Inne i hytten på HBA2. Foto: Yngve CG
Inne i hytten på HBA2.

Takarbete på vagn 22

Takarbete på vagn 22

I helgen påbörjades att lägga väv på taket på vagn 22. En våd på respektive sida är lagd och fastklamrad. En våd om 1.40 återstår att lägga i mitten. Två våder är fästade på långsidorna samt i den södra plattformsänden. 

I den norra måste vi grundmåla lite mer på plattformstakets ovansida innan väven kan läggas på. Även plattformstaket skall täckmålas med brun färg på ramen runt plattformen. Ju snabbare detta blir gjort ju snabbare kan vävläggningen på taket färdigställas. Takventilerna skall fästas så snart väven är på plats.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

De sex nya hornblocken är nu klara och monterade i ramen, och nu vidtar arbetet med att tillverka sex nya ställkilar. När detta är gjort kommer turen till lagerboxarna, vilka skall breddas mot hjulen innan det är dags för lagergjutning. Det hela rullar på i god fart, och om inget oväntat inträffar bör loket kunna komma på hjul i vinter.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Aktuellt om VGJ 31

 

Aktuellt om VGJ 31

Tillverkningen av nya hornblock och ställkilar har nu kommit igång på allvar. Hornblocket är en i ramverket fastskruvad glidskena som utgör ena halvan av lagerboxens lagring mot lokets ram. Ställkilen – som utgör den andra halvan – har samma uppgift, men är som namnet antyder kilformad och justerbar med en kraftig skruv för att det skall vara möjligt att kunna ställa in rätt spel mellan box, kil och hornblock. Det är kanske inte självklart för den oinvigde, men loket är upphängt i fjädrar och kan röra sig i förhållande till axlar och lagerboxar. För att loket ska få goda gångegenskaper är det alltså viktigt att ha ordning på detta. Under helgen som gick blev två hornblock färdiga och monterade. Fortsättning följer.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31

I helgen har det arbetats med ångpannan till VGJ 31. Den nya rundpannan ska i en inte allt för avlägsen framtid nitas ihop med originalfyrboxen från 1941. Innan detta låter sig göras måste plåtarna ha så god anliggning mot varandra som möjligt. Det blivande nitförbandet sitter för närvarande ihop med M22-bultar, vilket dock inte räcker för att överallt dra ihop plåtarna så mycket som önskvärt. Fyrboxens fläns har därför i helgen på valda ställen masserats med gasbrännare modell större, varefter förbandet sedan ytterplåten rödglödgats kunnat dras samman ytterligare. När plåten svalnar krymper den även och förbandet går ihop ytterligare något. Förhoppningsvis tillräckligt. Ännu är vi inte helt nöjda, men det går åt rätt håll! Även de sista fyra nithålen, som tidigare lämnats i väntan på svetsning av rundpannans båda slitsar, har nu kunnat borras sedan svetsarna godkänts av vårt besiktningsorgan Inspecta.

Det har även jobbats med lagerboxarna till drivhjulsaxlarna – samtliga glidytor mot hornblock och ställkilar är nu bearbetade och klara. Boxarna uppvisar nu likvärdiga mått vilket gör att de kommer att hamna ”rätt” i ramen, vilket underlättar den fortsatta lagerrevisionen. Nästa steg blir nytillverkning av hornblock och ställkilar.

Stöd gärna den fortsatta renoveringen av VGJ 31 – föreningens största ånglok! Bidrag märkta ”VGJ 31” tas tacksamt emot på föreningens plusgiro 56 68 94-2 eller bankgiro 196-75 53.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten i verkstaden m.m.

Arbeten pågår i verkstaden för full aktivitet. Det arbetas på HBA 2, vagn 22, VGJ 31, spårriktningsmaskinen och vår kranvagn. Men även ute på bangården sker arbeten, bland annat har växelklot och spårspärr målats.

Förberedelser pågår även för schaktningen i museihallen inför spårläggningen i  den tillbyggda delen. Vidare har vi påbörjat insamlandet av räls, slpers, skarvjärn m.m. inför spårläggningen.

Taket på vagn 22 plattform, den ändan som är klar, har målats. Översyn sker på spårriktaren, som bland annat har lite problem med hydrauliken. Kranvagnen har fått nytt golv och en genomgång har gjorts av slipersbytaren inför den kommande banarbetsveckan. Här har två kugghjul för drivningen bytts. Även ett av spakställen för reglering av bytaren har reviderats.  Vidare pågår läggningen av nytt golv på AGJ NN 158. Här skall det även kompletteras med ett koppel som saknas i den ena änden. 

På fastighetssidan pågår bortforslandet av ris och ved från de träd som tagits ned bakom cafébyggnande. På denna pågår även kompletterande rödmålning av utsatta fasader.

Arbete på VGJ 31

Arbete på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Marcus Jacobson
Arbete på VGJ 31 i verkstaden. Foto: Marcus Jacobson

Arbete på VGJ 31

I helgen som gick justerades fyrboxen slutgiltigt in så att hela VGJ 31: s panna nu linjerar nöjaktigt med ramverket. Därmed kunde nithålsborrningen påbörjas. Det handlar om ett 100-tal hål som ska borras med 22,5 mm borr; gissningsvis tar det en helg till i anspråk innan det är klart. Därefter ska rundpanna och fyrbox delas för rensning mellan plåtarna. Sedan hopdragning igen, svetsning av slitsar, eventuell plåtjustering efter krympning samt upprymning med nithålsbrotch innan det hela kan börja nitas ihop…

Marcus Jacobson