AGJ C 10 i verkstaden

Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ C 10 i verkstaden

Arbete med taket pågår där nya dropplister håller på att monteras. Vi fick byta några bräder på ena sidan av taket då detta var dåligt, men detta är klart.

Det som nu återstår är att lägga ny duk på den skadade delen och tjära denna innan taklisterna på den sidan kan monteras. Därefter kan hela taket tjäras.

Det är viktigt att detta arbete flyter på så att vi kan få ut vagn 10 innan snön kommer så den kan placeras på reserverad plats i vagnhallarna på Gärdet. Efter det skall hela taket tjäras.

Posted in Maskinavdelningen.