AGJ i samarbete med Västtrafik om bussterminal och spårsanering i Anten

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

AGJ i samarbete med Västtrafik – bussterminal i Anten och spårsanering i Anten

Arbetet har påbörjats med att riva spår ett i Anten. En ny bussterminal kommer att byggas där spår ett idag ligger och väntsalen kommer att byggas om för att kunna inrymma väntsal för passagerare och uppehållsrum för bussförare. Samtidigt kommer också våra bussburna besökare få en smidigare angöring till oss.

Spår ett anses inte längre behövas då vi nu sätter spår tre i bruk som tågspår, och liknande saneringar har idag genomförts på ett flertal järnvägsstationer i Sverige. Åtgärden genomför vi för att hänga med i tiden och för att minska våra kostnader för banunderhåll. Antalet spår minskar i takt med att resandeunderlaget på järnvägen minskar.

Västtrafik har gett oss ett erbjudande som vi inte har kunnat motstå och pengarna tar Västtrafik ur de 245 miljonerna som nyligen avsattes för att säkerställa tågtrafiken i Västsverige. Västtrafik förlängde nyligen Orange Express från Sjövik till Brobacken, strax söder om Anten, och fler linjer kan tillkomma i samband med tidtabellsskiftet i december i år.

-”Vi ser det här som en otrolig utvecklingsmöjlighet för föreningen och det ger också ett rejält tillskott till föreningens kassa” säger föreningens representanter.

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersso

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

Posted in Allmänt.

One Comment

Comments are closed.