Arbete under och mellan helgerna

GOD JUL önskar vi i Anten -Gräfsnäs Järnväg

Det kommer att vara folk i Anten vissa dagar i helgen samt även på mellandagarna. Du är välkommen att komma och hjälpa till!

AGJ Co 22

 • Vi har bestämt att vi istället för blästring purrar och sedan sliprar plattformsändarnas balkar och vagnens långbalkar på utsidan med roterande stålborste. Efter detta grundar vi med mönja och svartmålar dessa.
 • Fotstegen är nedtagna och demonterade. Dessa skall nu blästras och målas svarta.
 • Det skall förberedas för att nita norra plattformsändens knutplåtar.
 • Södra ändens koppelbult skall vändas.
 • Rensa bort gammal övertalig elutrustning under plattformarna på södra respektive norra änden. En kabelbit under norra plattformen och en kabelbit + en kopplingslåda i södra änden tas bort.
 • Nedtagna plattformssköldar samt delar till dessa skall förberedas för transport till blästring och grundmålning.
 • Vi skall ordna med spännkoppel i norra änden.
 • Styrventilen skall revideras.

När alla dessa arbeten är gjorda skall vi börja med återmontering av plattformsgolv, samt plattformsfotsteg.

De takdelar som KG har som mallar kan ställas på en pall för att lättare kunna flyttas runt i verkstaden. Pallen får förlängas något för att plattformstaken skall kunna stå på dessa reglar.

VGJ 24

 • De laserskurna delarna till asklådan är hämtade. Under helgerna kan vi därefter börja att sätta ihop den nya asklådan. Svetshjälp behövs!
 • Vidare skall ett antal avdragna pinnbultar (4 st)  plockas ur.
 • Vi skall börja med att tillverka de nya överhettarelementen. De flesta av de nya delarna till dessa har kommit!

Stoppaggregatet

 • Hjulet skall monteras tillbaka.

Kvarnabosemaforen

 • Semaforen finns nu i verkstaden. Rostskadade delar håller på att bytas. Semaforen skall riktas.

Ris

 • Det återstår att samla in ved och ris från ett av de nedtagna träden vid Paradiset, (kör ej traktor på gräsmattan utan släpa ut ris och grenar till p-platsen).

Ved

 • Såga upp de grenar som släpats fram till vedförrådet till ved.
Posted in Allmänt, Maskinavdelningen.