Jernvägsnytt 4/2012 till tryckeriet

Jernvägsnytt 4-2012. VGJ nr 31 med tåg passerar T-semaforen i Gendalen. Fotot har troligen tagits den 12 maj 1968 i samband med utfärden på f.d. TNJ och visar tåget på sin väg tillbaka till Sjövik. Foto: Björn Malmer

Jernvägsnytt 4-2012

Årets sista Jernvägsnytt, nummer 4/2012, har nu gått till tryckeriet.

I tidningen kan du läsa om vad som har hänt i AGJ, information om 2012-års trafik och vad som har hänt i verkstaden. Det finns också en artikel om MRO, Museibanornas Riksorganisation samt kallelse till 2013 års föreningsstämma i mars.

Med i tidningen finns också inloggningsuppgifter till medlemssidorna på AGJs hemsida.

Posted in Allmänt and tagged .