Avslutande banarbeten

Avslutande banarbeten

Under helgen gjordes avslutande arbeten på växeln vid museihallen i Anten. Det arbetades även på spårspärren i spår förlängningen av spår 3 utefter lastkajen till museihallen.

Vi åkte också ut på banan med Z4p och kranvagnen för att hämta använda slipers som vi tidigare bytt och vi hämtade även ris och några björkar som hade stått för nära spåret och var oroväckande nära tågen. Björkarna kommer att användas som lokved.

Posted in Banavdelningen and tagged .