Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg

Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg

 

Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Under Kristi Himmelfärdshelgen genomfördes kompletterande arbeten efter banarbetsveckan.

Vi var bland annat ute med kranvagnen och hämtade utbytta slipers. Vidare genomfördes en översyn av våra signalanläggningar längs banan

 

Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg

Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg

Posted in Banavdelningen and tagged .