Fortsatta arbeten på VGJ 24

Pannan på plats på VGJ 24 i verkstaden. Dragning av nya elkablar pågår och överhettarelementen skall in i pannan. Foto: Patrik Engberg
Pannan på plats på VGJ 24 i verkstaden. Dragning av nya elkablar pågår och överhettarelementen skall in i pannan. Foto: Patrik Engberg
 

Fortsatta arbeten på VGJ 24

Arbetet fortsätter på VGJ 24. Pannan är nu på plats och lokhytten likaså. Nya elledningar dras till generatorn och de nya överhettartuberna ligger klara och vänta på montering.

Vill Du hjälpa till?

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

 

Överhettartuberna till VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Överhettartuberna till VGJ 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg