Tre rälsbussar i trafik på AGJ

Tre rälsbussar i trafik på AGJ, foto vid Humlebo. Foto: Magnus Carlson
Tre rälsbussar i trafik på AGJ, foto vid Humlebo. Foto: Magnus Carlson

Under dagen kördes alla tre rälsbussarna på AGJ

I våra två rälsbussavgångar kördes alla tre vagnarna i samma tåg – YBo5p 808, 913 och UBFo3yp 2120. Det är i år första gången sedan Västgötabanans nedläggning 1970 som det har rullat tre vagnar tillsammans på sträckan Anten – Gräfsnäs.

1700-tal i Gräfsnäs slottsruin & park

1700-tal i Gräfsnäs slottsruin & park
1700-tal i Gräfsnäs slottsruin & park

Westgiötha Gustavianer och Kultur i Bjärke har härmed äran att inbjuda historiska deltagare till Gräfsnäs slottsspel 14-15 juli 2012. Platsen är Gräfsnäs slottspark med slottsruinen från 1500-talet och den intilliggande kulturparken med byggnader från 1800-talet. Bl.a. så finns här ett välbevarat soldattorp från indelningsverkets dagar. Och intill ligger den fantastiskt vackra sjön Anten med milsvida skogar i fjärran. Det är få platser där uppvisningsplats och bad ligger strax intill.

Programmet ser ut enligt följande för lördagen & söndagen:

11.00 Inmarsch på slottet, slottsherren tar emot och mönstrar trupperna. Därefter posteras skiltvakter ut, vaktavlösningar genomförs m.m.

12.00 Slottsherren bjuder herrskapet till bords medan gemenskapen äter i fältlägret. Slottsherrens måltid blir en publik bespisning så att allmänheten kan se hur en högreståndsmåltid gick till förr i tiden.

13:00 Invigning av utställning på slottet. Vi lämplig tidpunkt skjuter artilleriet salut från slottsvallen. OBS! Endast lördag.

13.00 Allmänna uppvisningar, typ infanteri-/kavalleri-/artilleriexercis, lägerliv, hantverk, dans, etc.

14.00 Batalj och bestraffningar. Slottet stormas och en förrädare avrättas enligt konstens alla regler.

15.00 Allmänna uppvisningar, typ infanteri-/kavalleri-/artilleriexercis, lägerliv, hantverk, dans, etc.

16.00 Stor uppställning, avtackning av slottsherren, stor salut från slottsvallen och sedan utmarsch av trupperna.

Transportstyrelsen på revision hos AGJ

Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson
Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson
Transportstyrelsen har genomfört en systemrevision av vår verksamhet.

Transportstyrelsen har under 9 – 10 juli genomfört en systemrevision vid AGJ. Man har gått igenom föreningens och järnvägens verksamhet och vår dokumentation av det vi sysslar med. Vår bedömning av besöket var att man var nöjda med det man såg och det man kontrollerade. Vi väntar nu på protokollet från besöket.

Besöket genomfördes i en mycket lättsam och trevlig anda och flera intressanta frågor ventilerades.

Riddarhelgen genomförd!

Rivning av hallen i Kvänum – 30/6

Hallen i Kvänum. Foto: Björn Thyrelius
Hallen i Kvänum. Foto: Björn Thyrelius

På lördagen den 30 juni kommer vi fortsätta riva hallen i Kvänum.

Vi räknar med att börja vid 10-tiden och hålla på fram till skymningen. För de som vill åka med mig så åker jag från Göteborg kl 8 och från Anten / Kvarnabo kl 9.

För det fortsatta arbetet vill vi naturligtvis ha all hjälp vi kan få.

Hör av er om ni vill veta något mer!

Hälsningar

Ulf Smedbo (031-259229 / 070-7243915)

Att göra inför trafiksäsongen

ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv
ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv

Det är dags att göra en insats för föreningen! Om en dryg månad är det trafikstart och det finns massor som skall göras innan dess. Jag hoppas att Du inte tror att någon annan skall iordningställa anläggningen inför trafikstart. I en förening är det alla medlemmars ansvar att se till att föreningen och i vårt fall att järnvägen skall fungera! Så jag antar att vi ses i Anten inom det snaraste!

———————-

PÅMINNELSE — SÄO-PROVET PÅ DISTANS

Det finns nu möjlighet för aktiva att göra det årliga SäO-provet på distans.

Finns under fliken ”Aktuellt” på ”Aktivsidorna”

Lycka till!

Säkerhetsavdelningen/Lasse

———————–

LOK 24

Inre undersökning torsdag 26/4 kl 13, vattentrycksprov fredag 27/4 kl 13. Datum för driftprov bestäms i samband med vattentrycksprovet då det är en enkel manöver i sammanhanget. Har någon möjlighet att vara behjälplig inför och under dessa dagar?  24: an står nu i verkstaden.

/Marcus

——————–

VED

Det finns ved att såga i vedgården. Ett antal vedkorgar återstår att fylla. /Marcus

——————

VAGN 24

Invändigt

Dörren mellan salongerna är kvar att måla. Denna är redan skrapad.

Målas i samma kulör som de andra dörrarna (SJ Röd 95). På övriga dörrar skall en tätningslist monteras innan de lackade listerna kring dörrarna kan sättas tillbaka. De lackade listerna runt rutorna i dörrarna kan dock skruvas fast på sina platser.

Två av hatthyllorna är monterade i den mindre av de två kupéerna i vagnen. Lite arbete återstår på de två övriga hatthyllorna till andra större kupén innan de kan monteras.

Gardinstänger har börjat att monteras i den kupé där hatthyllorna är på plats.

Golvet – vi väntar nu på mattläggaren. Kontakten med denne sköts av Karl-Inge. När mattan är på plats kan bänkar, reglage för ångvärmen, lister och dörrar sättas tillbaka. Vagnen närmar sig då sitt invändiga färdigställande.

Utvändigt

Dropplisterna på yttertaket monterade. Hela taket skall tjäras. Bitvis 2 ggr. Plattformsköldarna i båda ändar skall även slipas och målas (SJ Röd 92). Vi skall även se över kättingarna på övergångsbryggorna. /Lasse

——————–

ÖVERFÖRINGSVAGNEN FRÅN GÄRDET

De rullagrade boggier är losstagna. Dessa skall senare ersätta nuvarande glidlagrade  boggier på den andra breddade överföringsvagnen som bl.a används för att bära det inhyrda klippaggregat-vagnen.

Överföringsvagnen som nu saknar sina boggier och som är upplastad på en annan överföringsvagn skall åter till Gärdet. Den skall senare plockas på en del reservdelar (bl.a. bromsutrustning) innan den skrotas. /Niklas

————————–

STOPPAGGREGATET:

Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet pågår. Maskinen är nu placerad  i ena änden av den gamla verkstaden. /Niklas

—————————–

LILLA SLIPERSBYTAREN

Bör få en liten översyn innan banarbetsveckan. Behövs för slipersbytet på bangården i Kvarnabo (vid plattformen).  /Niklas

——————————

CAFEÈT

Bänkskivorna i köksdelen är losstagna för utbyte. Hjälp behövs  någon helg framöver med att montera nya skivor. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål. Lokalen skall även städas ur innan Lindelövs tar över.

Tältet skall även resas om någon vecka. /Lasse

—————————-

TOALETTEN I GAMLA VERKSTADEN

Problem föreligger med wc-stolen i toalettutrymmet i gamla verkstaden.

En möjlig utbytes wc-stol finns upptagen från vårt förråd och vi skall försöka få till stånd ett utbyte. Nuvarande toalettstol är dock lite udda med en luftningsventil på sidan. Denna vållar oss huvudbry. Någon som vet mer om dennas funktion och om denna ventil måste finnas?

Toaletten är ansluten till en sluten tank med separat avluftning. Tills utbyte / reparation skett är toaletten avstängd. Använd toaletten på andra våningen i nya verkstaden tills vidare.  / Olof

——————————–

FÖRRÅDET SÅGEN

De ljusinsläpp som finns på utbygget till vårt förråd på Sågen i Anten behöver bytas. De ljusinsläpp som skall finnas finns ej längre. Östad, som är hyresvärd, har tillhandahållet nya plastskivor som skall monteras. Dessa ligger inne i förrådet. Lämpligt arbete en solig dag för några intresserade. Ï och med utbytet så slipper vi att det snöar / regnar in i förrådet. / Lasse

Banarbete i Gräfsnäs 14-15 april 2012

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Följande arbeten är aktuella kommande helg 14  & 15 april. Du är hjärtligt välkommen  att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

ARBETSDAGAR PÅ BANAN OCH I GRÄFSNÄS UNDER HELGEN.

Det var ett riktigt apriloväder under påskhelgen. Banan blev dock röjd till  Gräfsnäs och en hel vagnslast med ved kunde transporteras till Anten. Veden finns nu i vedgården och väntar på din insats. Skall sågas och klyvas.

Dock kunde vi inte göra något på bangården i Gräfsnäs. Men skam den som ger sig. På lördag 14/4 och söndag 15/5 försöker vi igen. Slipersbyte i östra delen av bangården och tillrättande av skevningsfel står på programmet.

Vi samlas i Anten. Frukost klockan 08.00 och avfärd mot Gräfsnäs ca klockan 09.00. Kan du ej komma då så anslut i Gräfsnäs. Under helgen kraftsamlar vi i Gräfsnäs för att byta slipers på bangården och rätta till skevningsfel.

Arbetena pågår därefter under resterande del av helgen såväl i Anten som Gräfsnäs.

 

Snö i Anten under påsken

Snö i Anten på Långfredag 2012. Foto: Gustav Sandin
Snö i Anten på Långfredag 2012. Foto: Gustav Sandin

Under påsken har det varit fullt med aktiviteter i Anten. Dock var inte riktigt vädergudarna på vår sida alla dagar.

Under Långfredagen kom snöovädret in över området och bilden visar hur det såg ut på eftermiddagen i Anten.

 

Vad händer i Anten 5 & 6 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5 & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Det mesta av målningen inne i vagnen är nu färdigt. Vissa små justeringar återstår dock. Åter-monteringen av  fönsterramar och lister inne i vagnen har påbörjats. Här finns arbete för flera. Vissa lister återstår även att lacka.

Det finns beslag till gardinstängerna och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. 

Ställningarna till hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. En stor del av ångvärmeskydden har även målats.

Inom kort är det dags för ny linoliummatta. Detta sköts av extern mattläggare.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. Ett litet kletigt jobb. Någon frivillig?

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röd 92. 

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka. 

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten på april och att detta måste vara slutfört under mitten av maj. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

AGJ i samarbete med Västtrafik om bussterminal och spårsanering i Anten

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson
Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

AGJ i samarbete med Västtrafik – bussterminal i Anten och spårsanering i Anten

Arbetet har påbörjats med att riva spår ett i Anten. En ny bussterminal kommer att byggas där spår ett idag ligger och väntsalen kommer att byggas om för att kunna inrymma väntsal för passagerare och uppehållsrum för bussförare. Samtidigt kommer också våra bussburna besökare få en smidigare angöring till oss.

Spår ett anses inte längre behövas då vi nu sätter spår tre i bruk som tågspår, och liknande saneringar har idag genomförts på ett flertal järnvägsstationer i Sverige. Åtgärden genomför vi för att hänga med i tiden och för att minska våra kostnader för banunderhåll. Antalet spår minskar i takt med att resandeunderlaget på järnvägen minskar.

Västtrafik har gett oss ett erbjudande som vi inte har kunnat motstå och pengarna tar Västtrafik ur de 245 miljonerna som nyligen avsattes för att säkerställa tågtrafiken i Västsverige. Västtrafik förlängde nyligen Orange Express från Sjövik till Brobacken, strax söder om Anten, och fler linjer kan tillkomma i samband med tidtabellsskiftet i december i år.

-”Vi ser det här som en otrolig utvecklingsmöjlighet för föreningen och det ger också ett rejält tillskott till föreningens kassa” säger föreningens representanter.

Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersso
Rivet spår noll i Anten. Foto: Mats Andersson

AGJ – årsmöte

Föreningens årsmöte den 31 mars 2012 

Föreningens årsmöte 2012 genomfördes den 31 mars i Anten med ett 30-tal medlemmar närvarande. Efter sedvanliga val av mötespresidium genomgicks styrelsens verksamhetsberättelse och även bokslutet för år 2011. Efter revisorernas berättelse och beslut om ansvarfrihet för styrelsen beslöt mötet att till protokollet få noterat sin uppskattning för det sätt som styrelsen skött föreningen under 2011.

Vid valen omvaldes styrelsen, revisorna och även valberedningen.

Stämman 2011 hade önskemål om att den arbetsgrupp som finns tillsatt av styrelsen, för att se över föreningens stadgar, skulle lämna en rapport om läget i deras arbete vid stämman 2012. Därför presenterades ett arbetsmaterial på mötet där olika frågeställningar som tagits upp under arbetet redovisades och kommenterades.

Efter denna genomgång beslöt mötet att man önskar att arbetsgruppen till styrelsen framlägger ett förslag till översedda stadgar så att styrelsen till årsmötet 2013 kan lägga fram ett förslag som stämman då har att ta ställning till.

Arbetsgruppens funderingar kommer inom kort att läggas ut på medlemssidorna så att även de medlemmar som ej var närvarande kan ta del av funderingarna.

Därefter togs den motion som inkommit till stämman upp. Mötet beslöt att avslå denna.

Under övriga frågor diskuterades bl.a. medlems- och aktivvärvning, hur man gör årsstämmorna intressantare, möjliga trivsel/bildvisningsmöten samt ev. framtida trafik på Brobackaspåret.

Efter detta avsutades mötet och övergick till kaffedrickning i personallokalen ”Paradiset”.

Styrelsen 2012

 

 

På föreningens årsmöte den 31 mars 2012 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-155 36
Vice Ordförande Per-Olof Söderpalm
0304-66 36 67
Kassör* Ylva Bokgren
0703-04 21 21
Sekreterare Niklas Jörby
0322-103 04
0706-86 42 48
Bengt Holmqvist
0706-46 1 166
Marcus Jacobson
0346-251 16
0702-60 25 16
Alexander Lagerberg
0703-42 00 17
Suppleant Olof Brandelid
031-715 49 13
0703-62 24 71
Suppleant Andreas Johansson
0514-220 01
0733-44 76 68

 

Vad händer i Anten – 31 mars – 1 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Årsmöte lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Följande arbeten är aktuella kommande helg 31 mars & 1 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Det finns mer beslag och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. Ångvärmeskydden har även börjat att målas.

Hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Arbetsdag på Ödegärdet – 1 april 2012

Arbete på vagnskjulen på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg
Arbete på vagnskjulen på Ödegärdet. Foto: Patrik Engberg

Arbetshelg på Ödegärdet – Söndagen den 1 april

Klockan 10 öppnar vi bommen för att arbeta på Ödegärdet. Vi kommer att arbeta med hallarna, röjning med mera.

Naturligtvis har vi tid för kaffe/ te och fika, antingen utomhus eller i uppvärmt utrymme.

Har Du frågor, var vänlig och kontakta Ulf Smedbo (ulf.smedbo@telia.com) eller telefon 031-25 92 29

 

Vad händer i Anten – 23-24 mars

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg
Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 23-24 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat. Vi väntar på att kunna montera skivventilerna men innan dess måste dessa poleras. Ventilerna är framlagda vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Väggarnas överdel och mellan fönstren är nu målade en första gång. Toalett- och gaveldörrarna är slipade och en är grundmålad. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda

Hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall nu målas i en brun nyans. Vi skall även måtta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Utförandet blir samms som i vagn 37.

Ångvärmeskydden skall ha samma färgnyans som hatthyllorna. Även dessa är slipade och grundmålade. Även dessa går att slutmåla.

Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras.

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN

 • Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:

 • Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

SPIKTRALLAN:

 • Är avfettad och rengjord. Tillbakakörd till Ba-boden.

LILLA FLAKTRALLAN

 • En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN:

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Jernvägsnytt 1/2012 till tryckeriet

Jernvägsnytt 1/2012
Jernvägsnytt 1/2012
Årets första Jernvägsnytt, nummer 1/2012, har nu gått till tryckeriet.

I tidningen kan du läsa om vad som har hänt i AGJ, information om caféet, banan och vad som har hänt i verkstaden.

Med i tidningen finns också inloggningsuppgifter till medlemssidorna på AGJs nya hemsida.