Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen för 2011 finns nu på föreningens hemsida inför årsmötet lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen (Stationsvägen 2) i Anten.

Verksamhetsberättelsen finns på medlemssidorna samt under menyn ”Om AGJ>>>Styrdokument”.

Inloggningsuppgifter till medlemssidorna kommer med nästa nummer av Jernvägsnytt.

 

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Vad händer i Anten – 10-11 mars?

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 10-11 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Arbetet inne i vagnen går raskt framåt. Alla lister m.m. i taket är nu på plats och det är nu dags för den första slutstrykningen av taket i vagnen.

Kromade skivventilerna – Det går att polera dessa så de kan monteras då taket är målat. Väggarna är nu grundmålade.

Toalett- och gaveldörrarna är nedmonterade och står utanför vagnen . Slipning pågår men färgen sitter hårt. Slutnyans för senare slutstrykning bestäms senare.

Golvarbetena är nu klara. Mattläggaren har godkänt att vi kan lägga mattan på den gamla masoniten. Denne spacklar innan och lägger sedan mattan.

Vi kommer även börja att montera dropplisterna på taket, varefter detta skall tjäras.

Det är sedan dags att börja titta på hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall täckmålas i en brun nyans (ej levererad än).

Vi skall även mäta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Samma utförande som i vagn 37. Vi håller som alternativ på att titta på ett nät i metall. Samma färgnyans som på hatthyllorna skall användas på ångvärmeskydden. Även dessa är slipade och grundmålade.

Kranvagnen
Underhållsåtgärderna på kranvagnen är klara. Återstår byte av golvplank. Niklas beställer planken.

Traktorn
Är nu reparerad och provkörd. Dock pågår en översyn av elsystemet.

För Er som vill vara utomhus ?.. ved!
Vi har hämtat in träd som kan kapas upp till lokved. Det finns således en del att kapa och klyva. Sågen har försetts med ny klinga så det bör gå lätt att såga upp träden.

Vi har även ett projekt som står på tur:
1. En rullagrad överföringsvagn skall växlas ned från Gärdet tillsammans med vår transportvagn. Vi skall byta boggier på den senare och ersätta nuvarande glidlagrade boggier med rullagrade. Vi behöver i första hand hjälp med växlingen.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten av mars och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

 Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

  • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
  • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
  • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Trivselmöte med bildvisning från 1970-talet

ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv
ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv

Lördagen den 10 mars klockan 19.00 avser Ulf Smedbo att visa diabilder främst från AGJ på 1970-talet. Således välkommen till personallokalen ”Paradiset” för denna lilla speciella bildvisning. Programmet beräknas ta ca 1,5 timme.
Om Ni önskar ha mat innan mötet vid 17.30-tiden skall detta anmälas till Ylva i förväg.

Välkomna!

Inloggning för aktiva medlemmar

AGJ har fått en ny hemsida
AGJ har fått en ny hemsida

Inloggning för aktiva medlemmar på hemsidan

Nu skall alla aktiva medlemmar som är på aktivlistan och som vi har en e-postadress till fått inloggningsuppgifter till hemsidan. Kontrollera e-posten om det har kommit ett meddelande från WordPress.

Saknar Du inloggningsuppgifter eller vill anmäla e-postadress var vänlig och kontakta mig på webmanager@agj.net

Vi önskar alla besökare och medlemmar hjärtligt välkomna till den nya hemsidan!

 

Hjulets Dag – den 3 juni

Hjulets Dag i Gräfsnäs
Hjulets Dag i Gräfsnäs

Hjulets dag i Gräfsnäs den 3 juni

Under söndagen den 3 juni genomförs Hjulets Dag i Gräfsnäs. I samband med detta kör vi ordinarie trafikdag.

Stor folkfest med teknikhistoriska fordon och maskiner, jordbruksredskap, traktorer, veteranbilar, motorcyklar, mopeder mm. Har du ett teknikhistoriskt intressant fordon eller maskin är du välkommen att ställa ut, kom före kl 11.00 på Hjulets dag i Gräfsnäs. Kaffeservering.

Samordnande förening är Bjärke Hembygdsförening

AGJ har fått ny hemsida

AGJ har fått en ny hemsida
AGJ har fått en ny hemsida

AGJ HAR FÅTT EN NY HEMSIDA!

Under söndagen den 22 januari rullades den nya hemsidan ut för AGJ. Hemsidan, som har gjorts i samarbete med cSquare, syftar till att ge våra besökare en trevlig och informativ information om föreningen samtidigt som den kommer att vara lättare att underhålla.

cSquare har bland annat varit inblandad i Svenska Järnvägsklubben, SJK, nya hemsida och har hjälpt oss med design och funktion.

Den nya hemsidan, som är gjord i publiceringsverktyget WordPress, kommer successivt kompletteras med information. Bland annat skall den engelska versionen komma på plats.

Vidare skall alla aktiva få inloggningsuppgifter till sidan, detta kommer att genomföras under den kommande veckan. Vidare skall alla medlemmar också få inloggningsuppgifter.

Vi önskar alla besökare och medlemmar hjärtligt välkomna till den nya hemsidan!

 

Arbeten på Finspångshallen – 1 december 2012

Den så kallade Finspånghallen. Foto: Bengt Nordh
Den så kallade Finspånghallen. Foto: Bengt Nordh

Arbeten på Finspångshallen

Det 100 meter långa lokhuset från Finspång har fått sina ljusinsläpp täckta med genomskinlig plast.Lossnade plåtar har skruvats fast. Hallen ger ett betydligt trevligare intryck nu än tidigare.”Arbetsdag på Ödegärdet lördag 1 december kl 10-17.

Glögg och pepparkakor men, till skillnad från förra året, väntar vi inget vinterväder. Slyröjning, presenningsövermålning och annat trevligt arbete.”

Oljeboden har fått nytt tak

Här arbetas det med taket till oljeboden. Foto: Patrik Engberg
Här arbetas det med taket till oljeboden. Foto: Patrik Engberg

Oljeboden har fått nytt tak

Oljeboden i Anten har fått nytt tak. Under helgen byttes taket och ett nytt plåttak monterades.Senare skall vi också gräva bort lite jord runt boden för att förbättra dräneringen.

 

Jernvägsnytt 2-3/2011 på tryckeriet

Jernvägsnytt 2-3/2011
Jernvägsnytt 2-3/2011

Jernvägsnytt på tryckeriet

Jernvägsnytt 2-3/2011 har gått till tryckeriet.I tidningen kan du läsa om godstrafiken på västgötabanan till Göteborg samt andra olika artiklar.Vi beklagar förseningen!

AGJ har fått en topplykta till Nanna!

På bilden Håkan Wall med son framför

AGJ har fått en topplykta till Nanna!

AGJ har fått en topplykta till Nanna! Det är Håkan Wall och Kristina Ekroth som skänkt lyktan till föreningen.Deras far, Bengt Wall, köpte lyktan genom sin morbror, Herman Olsson i Kalmar. Den köptes som skrot från Kalmar – Berga Järnväg, KBJ, för 5 kr och skickades som gods på järnvägen till Floda station.Lyktan fungerade sedan som dansbanebelysning på Lensjöns dansbana utanför Floda. Efter att dansbanan fick elektrisk ström i mitten på 50-talet hamnade lyktan i familjens sommarstuga där den stått sedan dess.

Lyktan sitter nu på Nanna och kan beskådas i museihallen i Anten.

Föreningen framför på detta sätt ett stort tack till familjen Wall för gåvan.

Hjälpa till i museihallen?

Hjälpa till i museihallen?

Är du intresserad av att hjälpa till i museihallen i sommar?Museihallen har sedan 2007 varit bemannad varje trafikdag. De allra flesta dagarna har jag bemannat hallen. Eftersom jag sedan hösten 2009 bor i Uddevalla så har jag fått allt svårare att bemanna museihallen samtliga trafikdagar. Detta innebär att fler personer behöver dela på ansvaret att ta hand om museihallen. Denna befattning inom AGJ ställer inget krav på säkerhetstjänst eller heller krav på någon större hantverksskicklighet eller krav på att man måste vara ung, vital eller stark.

Det enda som krävs är ett intresse för tåg och historia och att man gärna pratar med folk och är beredd att svara på frågor, visa besökare hallen, berätta om föreningen och att se till att bildspel, filmer och modelljärnvägen i museihallen och att allt utanför hallen fungerar.

Alternativet denna sommar, om ingen mer vill engagera sig, är att hallen vissa dagar kommer att vara obemannad och att samtliga funktioner i utställningen inte kommer att vara öppna och tillgängliga alla dagar.

Detta uppdrag kräver inte att du är vid god kondition eller vid god fysik. Det som krävs är att du kan ta emot våra besökare och ”se till hallen”. Detta uppdrag passar gammal som ung och man som kvinna.

Ta chansen att få göra en av de roligaste uppgifterna inom AGJ.

Kontakta Mikael Andersson om du är intresserad. E-post: mikael_w_andersson@hotmail.com eller 0722-463420.

AGJ och Märklin i samarbete

Samarbete med Märklin 2011

Föreningens brandtåg. Brandfinkan, tankvagnen och dragen av HBA 2. Foto: Patrik Engberg
Fredagen den 1/4 provar AGJ eldrift på bangården i Anten

För att minska luftföroreningarna har AGJ tillsammans med Märklin tagit fram ett system för att driva våra växellok med el. Detta kommer att minska utsläppen och leda till en lugnare stationsmiljö. Eldriften innebär även att man slipper ha både tågklarerare och lokförare. Nu kan en person sköta bägge uppgifterna.

Transformatorn är här på prov placerad på bangården men i framtiden kommer ett nytt ställverk att byggas i verkstadens torn. Systemet bygger på det klassiska Märklinsystemet med växelström och mittledare. Transformatorn ligger som alltid i körkontrollen. Det finns i framtiden möjlighet att bygga ut systemet med styrning av växlar, signaler och digital styrning för flertågstrafik. En teststräcka är byggd på spår ett, två och delar av spår tre.

Här provkör vi systemet för första gången. Det första loket som är utrustad med den nya tekniken är Z4p nr 7. Under våren kommer fler lok att bli utrustade.

Här syns hur det fungerar i en växel. Det är ingen fara för besökare då den är lågspänning i stiften. Vi följer en ny EU-förordning EU 2011/0401 som styr detta.

Här syns strömupptagningen under vårt första lok, den så kallade släpskon.

Vi kan bara konstatera att rätt monterad så syns strömupptagningen ytterst lite från sidan. Vi gör dock bedömningen att våra besökar uppskattar den insats vi gör för att förbättra närmiljön.