Nytt taxesystem på AGJ

agj

Nytt taxesystem på AGJ

Från och med årets trafiksäsong som startar idag, kommer alla våra resenärer att betala efter vikt. Invägning kommer att ske i Museihallen, där alla får en stämpel med sin vikt på handen. Stämpeln visas sedan upp i biljettluckan, där den som vill åka med våra tåg betalar 1:50 per kilo. Det fina med detta system är att både barn och vuxna betalar, efter samma taxa, vilket gör biljetthanteringen enklare och mer demokratisk. Den som väger lite får en billigare resa, än den som har mer rondör. Detta ligger helt i linje med hälsotrenden och att man skall välja det smala spåret.

20150328_170743

Årsmötet genomfört

Årsmöte 2015. Foto: Yngve CG
Årsmöte 2015

Årsmötet genomfört

2015 år stämma genomfördes den 28 mars i danslokalen Sågen i Anten. Ett sextiotal medlemmar var närvarande. Mötet öppnades av ordförande Lars Johansson som hälsade de närvarande välkomna till det 50:e verksamhetsårets årsmöte.

Verksamhetsberättelsen och bokslutet gicks igenom. Revisorerna hade i revisionsberättelsen synpunkter på styrelseverifieringen innan betalning av vissa budgeterade större utgifter. Styrelsen hade till årsmötet skriftligen lämnat ett svar på revisorernas synpunkter. Efter denna redovisning beslöt stämman bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Efter detta redovisade styrelsen uppdraget från förra stämman där denna skulle presentera ett förslag till riktlinjer för att ta fram en bevarandeplan för föreningens rullande materiel. Efter diskussion antogs riktlinjerna och arbetet går nu vidare med att ta fram ett förslag till bevarandeplan för den rullande materielen. Målsättningen är att detta förslag presenteras på stämman 2016.

En motion hade inkommit till stämman och den föreslog att föreningen skall ersätta den nuvarande underdimensionerade pelletsanläggningen i verkstaden med en större i en fristående byggnad. Motionen diskuterades och andra lösningar togs upp i diskussionen. Stämman kom dock fram till att frågor av denna typ som medför större investeringsåtaganden inom driften, som det är svårt att bilda sig en uppfattning om utan ordentliga underlag, inte skall beslutas av en stämma utan av styrelsen som har det ekonomiska ansvaret för tagna beslut. Mötet avslog därför motionen och uppdrog åt styrelsen att ställa olika uppvärmningsalternativ mot varandra och därefter ta det alternativ som man finner vara mest ekonomiskt fördelaktigt investeringsmässigt och även driftmässigt på sikt.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad 2016.

Därefter följde val och ordföranden Lars Johansson omvaldes. Den tidigare suppleanten Pierre Enbert gick in som ordinarie i styrelsen medan Olof Brandelid valdes som suppleant.

Till revisorer valdes Lennart Klerdal och Kent Johansson med Mats Andersson och Inger Sutter som suppleanter.

Valberedningen omvaldes.

Efter stämman höll KarlAxel Björkdahl ett anförande och en tillbakablick på de första åren som StLyJ dvs åren 1965-1971.

Därefter avtackades avgående revisorer samt blommor utdelades till medlemmar som gjort lite speciella insatser för föreningen under året.

Därefter var det kaffe med tilltugg i personallokalen ”Paradiset”.

Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl håller föredrag. Foto: Yngve CG
Årsmöte 2015, Karl-Axel Björkdahl.

Jernvägsnytt 1-2015

Jernvägsnytt 1-2015
Jernvägsnytt 1-2015

Jernvägsnytt 1-2015!

Årets första Jernvägsnytt har nu kommit från tryckeriet. Den kommer nu att packas. I tidningen kommer du kunna läsa om det stundande 50 årsjubileumet men även om elektrifieringsplaner för Västgötabanan.

Utbildning i säo

Vill Du bli aktiv?
Vill Du bli aktiv?

Utbildning i säkerhetsföreskrifterna – säo

Vi kommer hålla en grundläggande utbildning i järnvägens säkerhetsföreskrifter – säo. Är du intresserad att bli aktiv är detta ett gyllene tillfälle för dig. All utbildning är kostnadsfri och genomförs i Anten. Vi håller på mellan kl. 10 – 16 varje dag, med uppehåll för en lättare lunch. Kursen omfattar fyra tillfällen under våren och avslutas med en praktisk dag ute på bangården och längs banan. Praktikdagen är i april eller maj som vi bestämmer när vi kommit igång.

Kursen hålls vid följande tillfällen

14 & 15 mars
11 & 12 april

 

Har Du frågor, kontakta då Thomas Blidér på sakerhetschefen@agj.net eller på telefon 0703-17 35 97

50 år sedan museijärnvägen kom till

Karl-Axel Björkdahl. Fotograf: Bosse Åström, Alingsås Tidning
Karl-Axel Björkdahl. Fotograf: Bosse Åström, Alingsås Tidning

 

50 år sedan museijärnvägen kom till

I dagarna för femtio år sedan lade Karl-Axel Björkdahl grunden till det som är Anten – Gräfsnäs Museijärnväg. – Jag känner stolthet, säger han när han ser hur anläggningen har utvecklats.

Så börjar en artikel idag som publicerades i Alingsås tidning. Artikeln beskriver lite kort om tillkomsten av, det som idag är, AGJ.

Årsmöte 2015

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 28 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna. Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Satelitbild över ”Sågen” i Anten

9 februari – AGJ 50 år

AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv
AGJ lok BLJ6 med veteranbilar. Foto: ur AGJ arkiv

9 februari cirka kl. 10.00

Vad är nu detta för datum och klockslag? Jo, det är den inofficiella födelsedagstidpunkten för Stora Lundby Järnvägsmuseum (StLyJ) / Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg (AGJ). Det var vid denna tidpunkt som den dåvarande tjänstemannen inom Lundby Kommun Karl-Axel Björkdahl träffade en annan hög tjänsteman inom kommunen och man kom för första gången att diskutera möjligheten att spara en bit av den då nedläggningshotade Västgötabanan och skaffa ett ånglok och några vagnar och trafikera denna sträcka för turister. Någon vecka senare, troligen i mars 1965 på Kråks Värdshus i Skara, bildades StLyJ genom att en interimsstyrelse tillsattes. Den 4 april anlände två personvagnar som gåva från NKlJ (1001 och 1002) och i maj månad kom loket BLJ 6.

Karl-Axel kommer på årsmötet att kåsera lite om föreningens bildande.

AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv
AGJ lok VGJ 31 med utfärdståg. Foto: ur AGJ arkiv

Nytt utseende på hemsidan

Nytt utseende på AGJ hemsida
Nytt utseende på AGJ hemsida

Nytt utseende på AGJs hemsida

Föreningens hemsida har fått ett nytt utseende. Alla funktioner från tidigare finns dock kvar så det är bara utseendet som har förändrats. För att logga in kan man göra som tidigare eller från sidfoten.

Det nya utseendet kommer bättre att passa i olika smartphones, som IPhone med flera och på olika plattor som exempelvis IPad mfl.

Vintern har kommit till Anten

Vintern har kommit till Anten. Foto: Yngve E
Vintern har kommit till Anten

Nu har vintern kommit till Anten

Runt jul kom vintern även till Anten. Det är inte mycket men det är i alla fall vitt på marken. Vår medlem Yngve CG tog dessa bilder

Vintern har kommit till Anten. Foto: Yngve E
Vintern har kommit till Anten. 
Vintern har kommit till Anten. Foto: Yngve E
Vintern har kommit till Anten. 

Förlängt infrastrukturtillstånd

Förlängt infrastrukturtillstånd för AGJ

Idag har Transportstyrelsen beviljat AGJ fortsatt tillstånd att vara infrastrukturförvaltare! Detta tillstånd omprövas vart 5:e år.

Sedan tidigare innehar vi även ett trafiktillstånd för själva trafikverksamheten på vår bana.

En tidig julklapp således, vilket var kulmen på en process som pågått en tid  och där Transportstyrelsen bl.a. granskat vårt säkerhetsstyrningssystem.

Jernvägsnytt 4/2014.

Jernvägsnytt 4/2014
Jernvägsnytt 4/2014

Jernvägsnytt 4/2014.

Årets sista nummer av Jernvägsnytt har nu kommit från tryckeriet. I detta nummer kan du bland annat läsa om hur årets trafiksäsong gick och om museihallen med mera.

Föreningsmötet genomfört

Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG
Föreningsmöte i Anten. Foto: Yngve CG

Föreningsmötet genomfört

Ett trivselmöte hölls lördagen den 15 november på eftermiddagen med ett 15 tal medlemmar närvarande. Tyvärr var uppslutningen inte den vi önskade då ett höstmöte var sådant som medlemmarna önskade i samband med senaste stadgeändringen. Kanske berodde den knapphändiga uppslutningen på diverse konkurrerande arrangemang i vår omedelbara närhet. Mötet inleddes med lite information om årets trafik innan 2015 års trafikplanering diskuterades. Därefter följde en genomgång av vad som skett, sker och planeras inom verksamheten och möjligheter gavs till frågor och kläckande av ideer. Mötet avslutades med en bildrapsopi kring de 50 år som föreningen fyller 2015. Mötet avslutades med kaffe och sockerkaka.

Föreningsmöte 15/11

 FÖRENINGSMÖTE

Lördagen den 15 november klockan 14.00 i Anten.

Ett trivselmöte kommer att hållas lördagen den 15 november och på programmet står lite information om 2014 års trafik och så blickar vi lite framåt åt 2015. Vi skall sedan titta på en lite bildrappsodi kring de 50 åren som föreningen verkat.

Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg