Jernvägsnytt 4/2016

Jernvägsnytt 4/2016
Jernvägsnytt 4/2016

Jernvägsnytt 4/2016

Årets sista nummer av Jernvägsnytt är nu på väg ut till alla medlemmar. I den här tidningen kan ni läsa om Trollhättan – Nossebro Järnväg, om årets trafiksäsong och vad som har hänt i verkstaden.
Med detta vill vi önska alla läsare en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

OBS! Av misstag har Nr 3/2016 av Jernvägsnytt distribuerats till ett fåtal medlemmar istället för nummer 4/2016. Om du drabbats av detta misstag så maila bokgren@telia.com eller tfn 070-304 21 21 så löser vi detta!

Föreningsmötet 12 november

Föreningsmöte

Under eftermiddagen den 12 november hölls årets höstmöte i Anten. Mötet var delat i två delar.

Del 1 kom inledningsvis att ge några bakåtblickar på årets verksamhet. Därefter hur vi tänkt oss 2017 års trafikupplägg varefter en kort genomgång om vad som är tänkt att i första hand arbetas med i vinter i verkstaden.

Därefter gjorde vi ett avbrott för fika.

Del 2 kom att avhandla idéer om utveckling av vår verksamhet och är en uppföljning av ett tidigare möte kring dessa frågor. Vi diskuterade bl.a. möjligheten till att ta upp trafiken på Brobackaspåret samt hur besökarupplevelsen skulle kunna utvidgas med en möjlig framtida museibyggnad fristående från museihallen, möjligheter till  möteslokal i anslutning till caféet m.m.

 

Jernvägsnytt 3/2016

Jernvägsnytt 3/2016
Jernvägsnytt 3/2016
 

Jernvägsnytt 3/2016

Nu är Jernvägsnytt 3/2016 packad, inlämnad till Postnord och den har förhoppningsvis kommit  till dej. Hoppas att tidningen uppskattas. 
I detta nummer kan du läsa om en lokeldare på VGJ, om HBA 2 och lite till.
Vi har nu börjat arbeta på nummer 4/2016 som kommer att innehålla en större artikel om 100-åringen TNJ ( Trollhättan-Nossebro Järnväg) samt bl.a. en artikel om renoveringen av vagn 22.

Arbeten på VGJ 24

Arbeten på VGJ 24

Det som är kvar och göra på loket innan själva tubbytet är att ta loss regulatorn samt returrören ifrån cylindrarna upp till blästerkronan, då dom sitter ivägen för att kunna byta småtuberna längst ner. Sedan är det att börja skära ur tuberna.

Planen är att pressa tuberna nere i Sävenäs lördag och söndag 15-16/10 med målet att hinna med alltihop. 83st småtuber ska pressas i båda ändarna och 12st stortuber som pressas i en ända.

Tillägg (18/10): Tuberna blev pressade den aktuella helgen och alla finns nu i Anten. Två tuber skadades vid pressningen och dessa behöver vi ersätta med nya. Förhoppningsvis sker detta något av de kommande helgerna.

Foto: Yngve Emanuelsson

Årets trafiksäsong slut

Säsongens sista tåg står klart. Foto: Christian Merking
Säsongens sista tåg står klart

Årets trafiksäsong slut

Årets trafiksäsong är nu slut. Vi tackar alla aktiva, medlemmar och besökare för sommarens trafik och hälsar alla välkomna tillbaka under 2017.

All trafikpersonal som arbetade under sista trafikdagen. Foto: Sandra Merking
All trafikpersonal som arbetade under sista trafikdagen

Jernvägscaféet i Anten

Jernvägscaféet i Anten

Besök gärna Jernvägscaféet i Anten nästa trafikdag! Finns nu på Facebook. Kaféet har genomgått en renovering under våren och så här blev resultatet. Glassfrysen måste ses!

 

Transportstyrelsen på besök

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen på besök – säkerhetsrevision.

Vår tillsynsmyndighet var på AGJ och genomförde en revision för någon veckan sedan. Fyra tjänstemän var hos oss i två dagar och gick bl.a. igenom vår dokumentation av personal, fordon och infrastruktur samt hur vi följer upp deras och våra egna föreskrifter.

Besöket genomfördes i en positiv anda och gav oss dessutom möjligheter att diskutera olika frågor med tjänstemännen.

Resultatet av revisionen kom i form av en handling för några dagar sedan, se skrivelse: Transportstyrelsen Beslut 2016.

Skarvrevision på banan

Skarvrevision på banan. Foto: Niklas Jörby
Skarvrevision på banan.

Skarvrevision på banan

Under en hektisk vecka utförde vi skarvrevision på banan. En hel 20-meters räl byttes vid norra infarten till Anten.

Sönderrostade rälsändar byttes på åtta ställen. Här svetsade vi in tre stycken meterlånga nya bitar. I fem skarvar påläggsvetsades rälsändarna för att förhindra slag. Sedan monterades reviderade skarvjärn och det hela skruvades ihop igen samt spikades.

Slutligen fick Signalsektionen återställa alla rälsförbindningar och koppla in spårledningarna igen.

Niklas Jörby

CBa

Oljning av vagn 22

Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking
Oljning av vagn 22. Foto: Christian Merking

Oljning av vagn 22

På vagn 22 har arbetet nu kommit så långt att vi håller på att olja in panelen. Vi har nu gjort det två gånger och vi skall göra det ytterligare två gånger. Parallellt med detta arbetats med fönstren som linoljats 6 ggr. Nu väntar vi på att glasmästaren skall komma och sätta in nya glasrutor i ramarna. Därefter skall fönstren monteras och inredningen återställas. 

Byte av växellåda

Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking
Våra rälsbussar. Foto: Christian Merking

Byte av växellåda

Under torsdagen och fredagen så byttes växellådan på vår
rälsbuss YB05p 913. Detta på grund av att den gamla växellådan läckte olja.

Stenungsunds Musikkår på besök

Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson
Stenungsunds Musikkår uppträder i Gröfsnäs. Foto: Yngve Emanuelsson

Stenungsunds Musikkår på besök

Söndagen den 12 juni kom Stenungsunds Musikkår på besök hos oss och gav två sommarkonserter vid AGJ. Först kl. 10.30 vid stationshuset i Anten och sedan kl.14.30 vid stationshuset i Gräfsnäs. 

Vi tackar för besöket och hälsar er välkomna tillbaka.

Foto: Yngve Emanuelsson

Jernvägsnytt 2-2016

Jernvägsnytt 2-2016
Jernvägsnytt 2-2016

Jernvägsnytt 2-2016.

Nu är Jernvägsnytt distribuerad. I den här utgåvan kan du läsa om banarbetsveckan, lite om vinterns ångloksarbeten och en del till. I tidningen medföljer även ett litet reklamblad för föreningen och vår trafik. Reklambladet hoppas vi att Du sätter upp på din arbetsplats, närbutik eller liknande. Vill du ha fler reklamblad så hör av dej så skickar vi fler. 

Årsmötet 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner fanns att avhandla och styrelsen bad mötet att förlänga uppdraget att ta fram en bevarandeplan för föreningens fordon, vilket beviljades.

Därefter genomfördes styrelsevalen enligt följande:

Ordförande Lars Johansson (1år)
Vice ordförande Pierre Enbert (1 år)
Sekreterare Olof Brandelid (2 år)
Ledamöter Tomas Blidér (1 år)
  Marcus Jacobson (2 år)
  Sandra Merking (2 år)
  Andreas Johansson (1år)
   
Suppleanter Per-Olof Söderpalm (1 år)
  Magnus Liberger (1år)

Då halva styrelsen omväljes vartannat år är de styrelsemedlemmar som ovan angetts med 1 år valda på föreningsstämman 2015. Ordförande och suppleanter väljes på 1 år. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Ylva Bokgren till kassör.

Efter mötet genomfördes en bildvisning på 45 minuter kring föreningens första verksamhetsår och en bildserie från utflyktsresor 1969 och 197 tagna av vår medlem Tage Johansson i Säffle. Mötet avslutades med kaffe och fralla i hotellets restaurang.