Jernvägsnytt 4/2017

Jernvägsnytt 4/2017
Jernvägsnytt 4/2017

 

Jernvägsnytt 4/2017

Jernvägsnytt 4/2017 skall nhär strax före jul ha kommit i era brevlådor. Med tidningen finns även ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2018 och vi hoppas att Ni fortsätter att vara medlemmar hos oss.

Även Ni som redan betalat för 2018 har fått ett inbetalningskort som medskick. Gåvor mottages tacksamt……! 

I detta nummer finns bl.a. artiklar kring verksamheten i verkstaden, nya värmesystemet i Anten och en historisk artikel om skogsavverkningen kring Kvarnabo och Gräfsnäs i början av 1900-talet och hur detta påverkade det nystartade VGJ.

I Jernvägsnytt 2018 kommer bl.a. historiska artiklar om flottningsrännan i Anten och om handels- och industriverksamheten i Kvarnabo och dess kopplingar till järnvägen.

Vi önskar alla våra läsare en God Jul!

Föreningsmöte genomfört

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

Föreningsmöte genomfört

Enligt föreningens stadgar skall vi hålla ett föreningsmöte (informationsmöte) varje höst.
Lördagen den 25 november hölls höstens obligatoriska föreningsmöte i personallokalen ”Paradiset” i Anten. I programmet fanns en bakåtblick på 2017 samt framåtblickar mot 2018 och avslutades med en bildvisning från årets verksamhet.

Jernvägsnytt 2-2017

Jernvägsnytt 2-2017

Nummer 2 av föreningstidningen Jernvägsnytt kom lite försenat ut i augusti. Numret handlar mycket om Gräfsnäs och dess historia. Tyvärr var detta nummer lite sent vilket vi beklagar.

Högsommartrafik igång

BLJ 6 på vändskivan i Gräfsnäs
BLJ 6 på vändskivan i Gräfsnäs

Högsommartrafik

Nu är det högsommar och det innebär att vi även kör mitt i veckan. Första ångtåg avgår klockan 11 varje trafikdag.

Vi trafikerar på följande dagar:

* Söndagar: 28 maj – 27 augusti

* Lördagar: 1 juli – 26 augusti

* Tisdag, onsdag, torsdag: 4 juli – 10 augusti

Hjärtligt välkomna att besöka oss!

Glad Midsommar

Glad Midsommar!

Vi vill passa på och önska alla en trevlig Midsommar – må solen vara med er! Vi kör inte på Midsommarafton eller på Midsommardagen, men på söndag 25 juni är vi i gång igen.

Vi vill passa på att påminna om den gamla traditionen – Ni glömmer väl inte att lägga sju sorters rälsspik under huvudkudden ikväll så kanske er dröm om att få åka med ångtåg går i uppfyllelse.
Foto: Mats Andersson

Barnens Dag genomförd

Barnens Dag genomförd

Vädret bjöd inte direkt på soligt väder men det var soligt i sinnena, för det var Barnens dag och idag fick barnen ta plats!

De hade roligt och frågade lokföraren mycket och fick gå ombord loket och se hur det såg ut där, de var även med och hjälpte till idag så tack alla barnen, ni var fantastiska!
Samtliga foton: Yngve Emanuelsson

Lennart Nordh har avlidit!

Lennart Nordh
Lennart Nordh

Lennart Nordh har avlidit!

Under morgontimmarna tidigt i morse nådde oss budet att Lennart Nordh avlidit efter en längre tids sjukdom.

Lennart var en av de första som jag träffade i Sjövik när jag själv blev aktiv i dåvarande Stora Lundby Järnvägsmuseum. Mitt första bestående minne av Lennart var en kväll i Sjövik då vi hade hållit på med arbeten på lok 3. Loket var varmt och vi själva var ganska smutsiga. Lennart kom då på, för att slippa att smutsig åka till Göteborg, att han skulle bada i ett oljefat bakom ROJ 3 med hjälp av varmt vatten från loket. Några andra tvättmöjligheter fanns då inte på stationen i Sjövik. Detta gjorde han och sedan åkte vi hem. Ren tog han bussen mot Göteborg medan jag, smutsig, tog rälsbussen mot Skara.

Under en mängd med år var det Lennart som bar upp föreningen genom sitt engagemang och i stort sett all fritid lade han ned på föreningen.

Han köpte en fritidsbostad i Anten ihop med Stig och Helge för att kunna vara nära Anten och jag kommer ihåg alla de kvällar som vi tillbringat ihop vid köksbordet och vilka framtidsplaner vi där lade upp för AGJ. Planer som i dag i mycket är förverkligade men detta kunde vi då inte ens i vår vildaste fantasi föreställa oss.

Hans klurighet och envishet gjorde att han under många år höll loken och öviga fordon rullande och han var inte sen att hitta udda problemlösningar. Det var även Lennart som ritade och konstruerade och var med och bl.a. byggde våra verkstäder, museihall och vagnhallar. Lennart var civilingenjör och jobbade fram till sin pension på Generator i Göteborg. Ett företag som bl.a. sysslade med pannor,

Under ett antal år på senare tid gled han och föreningen lite isär men hans intresse och vurmande för AGJ fanns ändå kvar. När förhållandena senare ändrades och började normaliseras och Lennart var på väg tillbaka in i vår gemenskap så drabbades han tyvärr av den sjukdom som nu tagit hans liv. Lennart visste under senare tid att hans dagar var räknade men han kämpade emot in i det sista.

För någon månad sedan fick jag en betraktelse skriven av honom där han beskriver hur han 2030 stiger ned från sin himmel, efter att ha fått tillåtelse av Sankte Per, att göra ett dagsbesök på AGJ 2030. En läsvärd betraktelse och som han hade önskemål om att den senare skulle publiceras i Jernvägsnytt. Så kommer också senare att ske i ett kommande nummer.

AGJ var och är Lennarts livsverk och hur diskussionerna än gick inom föreningen så visste vi att AGJ och AGJs framtid låg honom varmt om hjärtat. Hans livsverk lever idag och vi alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att detta Lennats livsverk lever vidare.

Lennart vi saknar dej och våra tankar går till dej och dina anhöriga. Vila i frid och du skall veta att i vart fall jag aldrig glömmer dej och vad Du gjort för föreningen.

Lars Johansson
Ordförande AGJ.

Samarbete med Taxi Alingsås

Taxi Alingsås
Taxi Alingsås

 

Samarbete med Taxi Alingsås

Vi har ett samarbete med Taxi Alingsås, två av deras bilar rullar omkring och gör reklam för föreningen.

Föreningen tackar Taxi Alingsås för deras stöd.

Bröllopsfotografering

Bröllopsfoton
Bröllopsfoton

Dagen innan första trafikdagen får vi fint besök – ett blivande brudpar som tar sina bröllopsfoton innan eftermiddagens ceremoni.

Föreningen gratulerar bröllopsparet på sin högtidsdag.

Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017

Västergötlands Fornminnesförening

Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg har tilldelats Västergötlands Fornminnesförenings Kulturarvspris 2017.

Priset utdelas den 20 maj 2017 i Varnhem.

Västergötlands Fornminnesförening verkar för att landskapets kulturminnen bevaras. Föreningen vill också bidra till att kunskapen om Västergötlands historia ökar, bland annat genom föreläsningar och stöd till forskning. Västergötlands Fornminnesförening grundade Västergötlands museum i Skara.
Idag är Västergötlands Fornminnesförening en aktiv stödförening till Västergötlands Museum. Många av Föreningens arrangemang sker därför i samarbete med muséet. Föreningen utser också två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Västergötlands museum.
Västergötlands Fornminnesförening som har omkring 1300 medlemmar.
Sedan 2006 är H K H Kronprinsessan Victoria Västergötlands Fornminnesförenings Höga beskyddare och Hedersmedlem.

AGJ inför reklam på personvagnarna

AGJ inför reklam på personvagnarna.

Likt all annan kollektivtrafik, kommer AGJ under sommaren 2017 att ha reklam på ett antal trafikfordon. Reklamen kommer att finnas på fordonens sjösida, men landssidan kommer inte att beröras, så det kommer fortfarande att finnas möjligheter att fotografera våra fordon utan reklam. Rälsbussarna kommer att utrustas med reklam på sjösidan och även inne i fordonen. AGJ-märkningen kommer på vissa vagnar att flyttas, för att fortfarande synas. Under trafiksäsongen kommer inga, reklamförsedda, fordon att få vändas på vändskivan.

Vill du köpa reklamplats på något av våra fordon, vänligen kontakta AGJ:s kassör.

Föreningens årsstämma genomförd

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

 

Föreningens årsstämma genomförd

I lördags, den 25 mars, genomfördes föreningens årsstämma på First Hotel i Alingsås. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp.

Årsstämman genomfördes enligt dagordningen i stadgarna. Inga motioner hade inkommit och efter cirka 50 minuter var det hela avslutat.

Under övriga frågor diskuterades dels ordningen på Ödegärdet och dels erbjudandet att ta till vara och montera ned en större lagerbyggnad i Göteborg.

När det gäller Ödegärdet var mötet överens om att något måste göras åt ordningen på platsen, främst att städa bland de föremål som ligger på de grusytor som vetter mot våra grannar.

När det gäller erbjudandet om att ta till vara en större lagerbyggnad i Göteborg så bedömde mötet att projektet i nuläget bedöms för omfattande att ge sig in på.

Jernvägsnytt 1/2017

Jernvägsnytt 1-2017
Jernvägsnytt 1-2017

 

Jernvägsnytt 1/2017

Årets första nummer av Jernvägsnytt är ute. I detta nummer kan du läsa lite om framtidstankar inom AGJ. Dessutom finns en historisk artikel om VGJ 33 ”Björnen” alias SRJ 28.

Markbyte i Gräfsnäs

Markbyte i Gräfsnäs

Föreningen har genomfört ett markbyte i Gräfsnäs. Anledningen till detta är att befästa våra gränser i Gräfsnäs och även möjliggöra en framtida utbyggnad av spårområdet och kanske även på sikt möjliggöra tankarna på ytterligare byggnader på platsen t ex i form av ett mindre godsmagasin.

Markbytet ger även en möjlighet att göra en ny bättre anpassad spårinfart till vändskivan samtidigt som möjligheten ges att anlägga en gångväg från Antenvägen längs den tänkta markgränsen och ansluta till befintliga gångvägar nedanför stationshuset i Gräfsnäs.

Efter ett drygt halvårs förhandlingar har vi nu kommit fram till en uppgörelse som innebär byte yta mot yta. Avtalet är nu undertecknat och nu skall en Lantmäteriförrättning till. När vi kan börja ombyggnationen på platsen återstår dock att se.

Mer information kommer i vår tidning Jernvägsnytt – nummer 2/2017