Semaforfästet grävdes upp

Semaforfästet grävdes upp

Under lördagen grävdes den norra semaforens fäste upp ur backen för transport ner till Anten för revision. Foton: Christian Merking

Semaforen i Kvarnabo

Semaforen i Kvarnabo fälldes

I lördags fälldes den norra semaforen i Kvarnabo. Den skall nu renoveras under vintern på samma sätt som den södra semaforen tidigare har gjorts. Foton: Christian Merking

Banarbete vid Dirhuvden

Banarbete vid Dirhuvden

Idag har det bytts ca 13 slipers i växel 2 vid Dirhuvdens lastplats. Även växelstället har kommit på plats efter att det har målats.

Arbetsdag under helger

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck

Att hjälpa till vid AGJ såväl i verkstad, fastigheter, bana, administration och annat kräver inga förkunskaper. Det är bara att ta kontakt med oss eller dyka upp i Anten någon arbetsdag. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Vi samlas för att äta frukost vid cirka 07:30-08:00 i föreningslokalen ”Paradiset”. Det finns till dig med. Normalt har vi arbetsdagar under alla helger under höst och vinter.

Tromb över AGJ

Strax söder om Gräfsnäs.
Strax söder om Gräfsnäs.

Tromb över AGJ

En tromb drog in över norra delen av banan, mellan Kvarnabo och Anten, under måndagen. Ett flertal träd och grenar blåste ner över banan. På en sträcka om ca 500 meter hade minst 7 träd av olika storlekar lagt sig över banan. Det största trädhindret var som mest ca 10 meter långt och ca 7 meter högt. Ett ordentligt träd alltså.

Under onsdagen påbörjade medlemmar från AGJ och Erik Samuelssons gäng från Gräfsnäsparken rensandet av banan. På kvällen tillkom ytterligare ett 20-tal medlemmar och innan mörkret föll var banan röjd och inspekterad. Det återstår dock en hel del virke att samla in och grenar att röja i slänterna.

Det extratåget som var planerat till torsdag förmiddag kunde därför avgå som planerat var.

Foto: Erik Samuelsson & Bernt Lindsjö

Från Kvarnabohållet
Från Kvarnabohållet

Signalarbeten på Brobackaspåret

Vägkorsningssignal ("V-signal") har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägkorsningssignal (”V-signal”) har kommit upp.
Vägskyddet har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägskyddet har kommit upp.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Lite i det fördolda så fortsätter signalarbetet på Brobackaspåret. Nyligen har det blivande vägskyddet i vägkorsningen söder om Antens station kompletterats med vägskyddssignaler och vägkorsningssignal (”V-signal”). Dock är dessa inte igångsatta än men allt mer och mer av signalskyddet håller på att färdigställas.

Röja Brobackaspåret

YBo5p vid Brobackatunneln. Foto: Siegfried Nörenberg
YBo5p vid Brobackatunneln

Spåret till Brobacka skall röjas från sly och träd.

Det skall röjas hela vägen ned till Brobacka, spår, slänter samt runt staketen. I första etappen tas avsnittet från Anten till tunneln.

Ansvarig för arbetet är Per-Åke Lampemo så anmäl dig till honom om du är intresserad av att hjälpa till. Per-Åke nås på tel 0702-961040 eller på mail jubileum40@yahoo.se.

 

Niklas Jörby
Chef Banavdelningen

Avslutande banarbeten

Avslutande banarbeten

Under helgen gjordes avslutande arbeten på växeln vid museihallen i Anten. Det arbetades även på spårspärren i spår förlängningen av spår 3 utefter lastkajen till museihallen.

Vi åkte också ut på banan med Z4p och kranvagnen för att hämta använda slipers som vi tidigare bytt och vi hämtade även ris och några björkar som hade stått för nära spåret och var oroväckande nära tågen. Björkarna kommer att användas som lokved.

Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen

I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter.
Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Växelarbeten i Anten

Växelarbete i Anten

Banarbetsveckan avslutades med att växeln i spår tre, utanför museihallen renoverades. Detta är en del i arbetet med att göra spår tre till tågspår. Även spårspärren till lastkajen utefter museihallen renoveras.

Banarbetsveckan går vidare

Slipersbytaren i gång. Foto: Yngve CG
Slipersbytaren i gång

Banarbetsveckan går vidare – vill du hjälpa till?

Vi håller på till 3 maj, samling i Anten varje dag klockan 08.00.

Torsdag kväll är läget att vi bytt färdigt 900 slipers på linjen och vi har bytt en skadad räl ovanför Arelids anhalt.

Nu närmast står att bygga klart växeln i spår 3 samt spårlägga i museihallens utbyggda del. Även de bytta sliprarna skall samlas in. Sedan finns det en mängd med småpyssel.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

 

Årets banarbetsvecka är igång.

Motordressin. Foto: Yngve CG
Motordressin. Foto: Yngve CG

Årets banarbetsvecka är igång.

2015-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 25 april och håller på till söndagen 3 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers mellan Anten och Humlebo. Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.
Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

Banarbetsvecka 25 april – 3 maj

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 25 april – 3 maj

2015-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 25 april och håller på till söndagen 3 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers mellan Anten och Humlebo. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

Signalarbeten i Anten

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson
Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Signalarbeten i Anten

Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan.

Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket.

Arbetet fortsätter nu med att ansluta växeln vid museihallen och spårspärren in mot stickspåret i förreglingssystemet.