Föreningsmöte 15/11

 FÖRENINGSMÖTE

Lördagen den 15 november klockan 14.00 i Anten.

Ett trivselmöte kommer att hållas lördagen den 15 november och på programmet står lite information om 2014 års trafik och så blickar vi lite framåt åt 2015. Vi skall sedan titta på en lite bildrappsodi kring de 50 åren som föreningen verkat.

Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg
Rast i Kvarnabo. Foto: Alexander Lagerberg

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson
Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren pågår. Den är tillverkad i Österrike 1980 och har gjort tjänst i Östtyska kolgruvor. 1997 kom den till AGJ och senast den var igång var 2008. Nu pågår reparation och åtgärd av några elfel. Vi har idag även konstaterat att en hydraulcylinder behöver packas om. Förhoppningen är att kunna köra med maskinen under 2015.

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson
Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Arbeten på dressinen

Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian  och Jimmy. Foto: Yngve CG
Arbete på dressinen i verkstaden. Dressinen blir fixad med el här av Christian och Jimmy. Foto: Yngve CG

Arbeten på dressinen

Arbetet på vår motordressin pågår i verkstaden. Elsystemet gås nu igenom och diverse arbeten görs på dressinen inför vårens banarbetsvecka.
Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG
Arbete på dressinen i verkstaden. Foto: Yngve CG

Arbeten på motordressin

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson
Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Arbeten på motordressinen MDR125p

Christian och Jimmy har lyckats få fart på vår gula motordressin och även byggt om den till 12 voltssystem. Man går nu vidare för att återställa den interiört och exteriört och målsättningen är att den skall vara till hjälp under banarbetsveckan – vecka 18 – 2015.

Renoveringen påbörjades för flera år sedan av bland annat Mikael P men avbröts då annat fick prioriteras.

Vägkorsningen i Anten

Vägkorsningen i Anten. Foto: Bernt Lindsjö
Vägkorsningen i Anten. Foto: Bernt Lindsjö

Vägkorsningen i Anten

Under två dagar i slutet på vecka 26 så genomfördes asfaltsarbeten på vägkorsningen i Anten. Nu har vi en nyasfalterad korsning i bra skick.

Stoppning av växlar

Växelarbete i Anten, växeln stoppas. Foto: Patrik Engberg
Växelarbete i Anten, växeln stoppas. Foto: Patrik Engberg

Stoppningsarbete av växlar

Under helgen, 10-11 maj, arbetar vi vidare med att stoppa växlarna i Anten. Att stoppa växlarna är en nödvändighet för att spårläget skall bli bra och att vi skall kunna köra i växlarna på ett bra sätt.

Allt genomfördes i ett vårskönt Anten där solen lyste skönt.

Banarbetsveckan är slut

Banarbetsveckan är slut

Årets Banarbetsvecka genomfördes under perioden från fredagen den 18 april till och med söndagen den 27. Under onsdagen den 23 april hade årets beting på ca 770 slipers bytts och spikats färdigt.

Merparten av de nya sliprarna lades in på en sträcka om ca 1½ km från Kvarnabo och norrut mot Gräfsnäs, resterande fördelas på två poster vid km 55 (ca 60 st) och från Arelid och några hundra meter norrut. (något över 100 st). Resten av veckan nyttjades huvudsakligen till byggnation av växlarna 7 och 9 i Anten samt till insamling av kasserade slipers.

Banarbetsveckan igång

Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson
Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

 Banarbetsveckan 2014 i gång

Banarbetsveckan pågår för fullt. Två slipersbytare i aktion norr om Kvarnabo. Den första bytaren drar ur slipers och den bakre lägger in. Mellan dessa går en person och lägger sliprarna till rätta för bytare för att snabba upp iläggningen.

Under banarbetsveckans första fyra dagar har vi hunnit byta ca 550 slipers. Slipersbytet på linjen fortsätter och på torsdag planerar vi att ta tag i växlarna i Anten.

Men allt är inte arbete, vi tar också en välförtjänt paus för lunch i vårsolen.

Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson
Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

Banarbetsveckan 18-27 april

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 18-27 april

2014-års banarbetsvecka är under vecka 17 med början på långfredagen 18/4 och håller på till söndagen 27/4. Vi skall byta 770 slipers och bygga klart växlarna i Anten. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Även i år lånar vi en slipersbytare frän Skara. Så får vi hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Växelbyggnad i Anten

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg
Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Växlar byggs i Anten

Arbetet med att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden fortsatte i helgen. Niklas Jörby med söner håller på att bygga ihop den första av de två växlarna utanför verkstaden.

Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen att dyka upp, ingen föranmälan behövs!

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg
Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson
Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Banarbetsvecka 18-27 april

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 18-27 april

2014-års banarbetsvecka är under vecka 17 med början på långfredagen 18/4 och håller på till söndagen 27/4. Vi skall byta 770 slipers och bygga klart växlarna i Anten. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Även i år lånar vi en slipersbytare frän Skara. Så får vi hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Växelarbeten i Anten

Växelerbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg
Växelarbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbeten i Anten.

Delar till de två växlar (7 och 9) som håller på att bytas på bangården i Anten kommer att tas in i verkstaden för översyn och renovering. När detta är klart kommer arbetena på bangården att påbörjas med utläggning av slipers och montering av delarna till växlarna.

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg
Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg

Arbetshelg 28-29/9

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Arbetshelg i Anten 28-29 september

GLÖM INTE ATT VÅR ANLÄGGNING BEHÖVER DIN INSATS INNAN KYLAN SLÅR TILL!

Uthusbyggnation

Tillbyggnationen och takbytet på uthuset vid ”Paradiset” i Anten pågår för fullt.

Höstväxling

Höstväxlingens första del är avslutad så långt att alla trafikvagnar är under tak. Senare skall även Tp 3503 in i museihallen efter att 31:ans rundpanna har fått annan plats.

I helgen planeras växling vid Ödegärdet. De två öppna grusvagnar (P samt M+) växlas fram för att kunna tömmas och innehållet skall läggas ut runt Skalle. Vidare skall ramen av den överföringsvagn som i våras fick släppa till sina rullagrade boggier till vår ”klippvagn” växlas ned till Anten för att återvinnas. Ramen ligger på en annan överföringsvagn.

Thomas behöver hjälp med denna växling.

Fastighetsavställning

Tältet vid cafét skall plockas ned för säsongen (dock ej rörställningen). Hjälp behövs.

Lokavställning

VGJ 24 undrar var alla Ni förare och eldare är! Hon känner sig sviken och bortglömd. Hon vill ha omvårdnad och vill bli avställd för säsongen. Lämplig tid är nu till helgen!

HBA 2

Kylet till loket har kommit tillbaka efter reparation vid BS-Mekaniska i Falköping.

Växelrenovering

Växlarna på spår 3 har rivits för slipersbyte och renovering. Arbetskraft efterlyses för att lägga i slipers och börja montera ihop växlarna igen.

 

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson
Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Spårarbete i Anten

Ett spårarbete  har påbörjats i Anten. Det är två växlar utanför verkstaden som håller på att  renoveras. Detta är första etappen i att göra även spår 3 till tågspår.Efter det att bilden tagits har även området schaktats ur så vi kan börja lägga in nya slipers och återuppbygga växlarna.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till.