Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg
Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg
 

Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Under Kristi Himmelfärdshelgen genomfördes kompletterande arbeten efter banarbetsveckan.

Vi var bland annat ute med kranvagnen och hämtade utbytta slipers. Vidare genomfördes en översyn av våra signalanläggningar längs banan

 

Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg
Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg

Finputs efter banarbetsveckan

Banarbetsveckan 2013. Rast i Gräfsnäs en vacker majdag. Foto: Bern Lindsjö
Banarbetsveckan 2013. Rast i Gräfsnäs en vacker majdag. Foto: Bern Lindsjö
 

Finputs efter banarbetsveckan

Nu tar vi tillfälligt paus i banarbetsveckan, men vi startar snart igen. Nästa etapp pågår från torsdag 9 maj till söndag 12 maj.

Vi skall då samla in de slipers som bytts, sätta upp 6 kryssmärkesstolpar och borra 2 hål för i en rälsskarv strax söder om Gräfsnäs. Banchefen har säkert något mer att bjuda på ……..

Vill Du hjälpa till?

Hör av dig och berätta vilka dagar Du vill / kan komma! Hör av Dig till Niklas Jörby på banchefen@agj.net eller telefon 0706-86 42 48.

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

Banarbetsveckan 2013!

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö
Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö
 

Banarbetsveckan var i år vecka 18, 27 april – 5 maj 2013

Årets banarbetsvecka är avslutad. Vi arbetade från Gräfsnäs och söderut.

Målet var att byta 800 slipers mellan Gräfsnäs och rakan ned mot Kvarnabo (strax efter höga banken) och 200 slipers i backen upp efter Arelid räknat från Anten. Tänkt var att vi även skall byta ett 10-tal slipers vid km 55.

Läget Gräfsnäs lördag kväll (4/5): 800 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna samt viss finputs kommande helg.

En vägövergång söder om Gräfsnäs har breddats med nya plank.

Sex stolpar för kryssmärken utlagda på plats och skall sättas upp på tre vägöverfarter närmast Gräfsnäs.

Läget Arelid söndag middag (5/5):  200 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna återstår samt viss finputs.

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Slyröjning längs banan

Slyröjning längs banan. Foto: Alexander Lagerberg
Slyröjning längs banan. Foto: Alexander Lagerberg
 

Slyröjning längs banan

Under veckan som gick, vecka 15, genomfördes under tre dagar maskinell slyröjning längs banan. Detta är välbehövligt och öppnar upp utsikten längs sjön Anten.

 

Banarbetsvecka 27/4-5/5

Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
 

Banarbetsvecka vecka 18, 27 april – 5 maj 2013

Det är hopp om vår i år också. Det skall bli plusgrader hela dygnet nästa vecka.

Vi har ett beting på ca 1000 slipers samt lite småfix som behöver ordnas innan trafikstarten.

För att hinna med det har vi lånat in ytterligare en slipersbytare från Skara.

 Mat, dricka, material, maskiner mm ordnas precis som tidigare år.

Vill Du hjälpa till?

Hör av er och berätta vilka dagar Du vill / kan komma! Hör av Dig till Niklas Jörby på banchefen@agj.net eller telefon 0706-86 42 48.

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

Semaforen i Kvarnabo skall renoveras

Fällning av semaforen i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg
Fällning av semaforen i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, passade vi även på att fälla den södra semaforen i Kvarnabo.

Den är nu nerkörd till Anten där den skall genomgå samma revision och översyn som semaforen i Gräfsnäs fick i vintras. När den är målad och klar skall den åter monteras innan nästa trafiksäsong.

Vägrenoveringar

Arbete på vägövergång under banarbetsveckan 2012. Foto: Patrik Engberg
Arbete på vägövergång under banarbetsveckan 2012. Foto: Patrik Engberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, arbetade vi med ett flertal renoveringar av vägövergångar. På bilden är vi ungefär mittemellan Kvarnabo och Gräfsnäs.

Vi byter plankor och vid behov justerar spåret. Under vårt arbete på den här vägen kom grannarna som har huset mellan järnvägen och sjön. Lite senare bjöd dom oss på kaffe och kaffebröd på deras veranda i ett underbart höstväder där solen lyste på oss.

Ett stort tack för trevligt sällskap och gott kaffe.

Höstens banarbetsvecka pågår

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september 2012, hade vi tänkt att göra en insats på vår bana. Det finns alltid en uppgift för var och en.

I huvudsak skall vi koncentrera oss på sträckan mellan Kvarnabo och Gräfsnäs där de flesta vägövergångarna behöver ses över. Det är 8 stycken som kräver åtgärd och den största insatsen blir det på Wasaallén där det mesta måste bytas. Vi kommer även att få nya korsningsbeslut på vägövergångarna i Gräfsnäs. Det innebär att vi måste sätta upp kryss- och stoppmärken mm vid dessa övergångar.

Räcker inte denna arbetsuppgift kan vi alltid fortsätta med vår skarvrevision som också behövs eller fortsätta att byta slipers

För de som kan så är ni välkomna att boka in en eller flera dagar och komma och hjälpa till.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

Banarbetsvecka 8 – 16 september

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, hade vi tänkt att göra en insats på vår bana. Det finns alltid en uppgift för var och en.

I huvudsak skall vi koncentrera oss på sträckan mellan Kvarnabo och Gräfsnäs där de flesta vägövergångarna behöver ses över. Det är 8 stycken som kräver åtgärd och den största insatsen blir det på Wasaallén där det mesta måste bytas. Vi kommer även att få nya korsningsbeslut på vägövergångarna i Gräfsnäs. Det innebär att vi måste sätta upp kryss- och stoppmärken mm vid dessa övergångar.

Räcker inte denna arbetsuppgift kan vi alltid fortsätta med vår skarvrevision som också behövs eller fortsätta att byta slipers

För de som kan så är ni välkomna att boka in en eller flera dagar och komma och hjälpa till.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

 

Gräsklippning i Gräfsnäs

Gustav klipper gräset rund vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Bernt Lindsjö
Gustav klipper gräset rund vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Bernt Lindsjö

NU SLUTSPURTAR VI INFÖR SKOLRESETRAFIKEN!

Under helgen var vi i Gräfsnäs och Kvarnabo och klippte gräset inför trafikstarten. I Gräfsnäs klippte vi runt vändskivan och i Kvarnabo runt staketet vid vattentagningen.

Slutspurt i helgen – 26-27 maj

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

NU SLUTSPURTAR VI INFÖR SKOLRESETRAFIKEN!

Vi behöver din hjälp med slutspurten inför nästa vecka då skolresetrafiken startar och helgen efter startar vår ordinarie trafik!
Vi har några trafikvagnar kvar att besiktiga och iordningställa, trafiktåget skall växlas ihop och pumpen i Kvarnabo skall läggas på plats i djupet! Även vissa kompletteringar på banan kan finnas att åtgärda.

Vi kör lördag och söndag! Din hjälp behövs!
PS! Glöm ej anmäla dig till trafiken! DS!

———————

PUMPEN I KVARNABO

Skall läggas på plats i sjön. Två villiga att dra på sig sjöstövlarna eftersöks!

/ Bengt Holmqvist, CMa

———————

IORDNINGSSTÄLLANDE AV VÄNTSALAR, STÄDNING AV TRAFIKTÅG M.M.

Väntsalen och andra offentliga utrymmen bl.a. toaletterna i Anten  skall städas. Bernt och Örjan gör en del men fler bör hjälpa till. Har Du möjlighet att planera in några timmar vid AGJ för att hjälpa till med iordningsställande av det sista inför trafikstarten på stationsområden m.m. så är vi tacksamma.

/ Olof Brandelid, CFa
——————-

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart uppsättande av gardiner samt komplettering med en mindre list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna skall även renoveras. Ansvarig för dessas iordningsställande av dessa är Mats Andersson, men under sommaren får vagnen klara sig utan dessa.
Bromscylinder m.m. återstår att montera efter översyn. Niklas har problem med att få tag i en packning så vi får se vad vi kan göra på bromsen. Ansvarig för arbetena med bromsen är Niklas Jörby och och Rune Bergstedt.

Annars är vagnen klar att växlas ut ur verkstaden!

/ Lars Johansson
——————

GULA SLANGAR PÅ BANGÅRDEN I ANTEN

De gula slangar, avsedda för signalkabel, som sticker upp här och där på bangården kan grävas ned i backen. Innan dess skall de dock förses med ett rött täcklock (ligger i låda på arbetsbänken i verkstaden och locken skall låsas med isoleringsband). För mer info kontakta Andreas.

Vore bra om detta blev gjort så vi slipper se detta moderna påfund???

/ Lars Johansson

Tack till alla som deltog i ba-veckan!

Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö
Spårarbete på Kvarnabo station. Foto Bernt Lindsjö

TACK ALLA NI SOM STÄLLT UPP FÖR AGJ UNDER BANARBETSVECKAN!

Nu är 2012 års vårarbetsvecka över. Många hade mött upp, både nya och gamla medlemmar. Mycket har blivit gjort såväl på banan som i verkstaden i Anten. Vi har dock lite kompletteringar kvar som vi räknar med att kunna färdigställa under Kristi Himmelsfärdshelgen.

Under veckan lades det ned drygt 140 dagsverken i underbart vårväder. Vi har i snitt varit minst 15 personer/dag!

Detta har blivit utfört:

  • 185 st slipers blev bytta mellan Anten och strax norr Ödegärdet.
  • 289 st slipers blev bytta på stationen i Kvarnabo samt i kurvan strax norr om stationen.
  • 97 st slipers blev bytta söder om stationen i Gräfsnäs.
  • Samtliga gamla slipers är upplockade och inkörda.
  • Dräneringen på stationen i Kvarnabo är återställd.
  • Vägövergångarna i Arelid och Camp Anten har fått nya vägplank.
  • Försignalen i Anten är åter på plats.
  • Mellan Anten och Arelid har vi bytt 286 lösa skarvbult och försett dessa med nya fjäderringar.

Nu vilar vi lite en helg för att ta ett nytt tag under Kristihimmelsfärdshelgen med återstående arbeten inför säsongsstarten.

Tack så länge!

Niklas Jörby / cBa

Banarbetsveckan i Kvarnabo

Slipersbyte på spår 2 i Kvarnabo. Foto: Bernt Lindsjö
Slipersbyte på spår 2 i Kvarnabo. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsveckan i Kvarnabo

Årets banarbetsvecka går vidare och vi har nu flyttat vårt arbete till Kvarnabo. I Kvarnabo skall vi byta 240 slipers i både spår 1 och 2 samtidigt som vi skall förse spår 2 med underläggsplattor.

Vill Du hjälpa till?

Kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

Försignalen i Anten är nu åter monterad

Försignal i Anten. Foto: Lars Johansson
Försignal i Anten. Foto: Lars Johansson
Försignalen i Anten är nu återmonterad på sin plats. På bilden läggs sista handen vid de kompletterande gjutarbetena för plintfundamentet.

Masten har varit i Trollhättan för blästring och målning varefter hopmontering skett i verkstaden i Anten. Den är nu åter inkopplad.

185 slipers bytta första två dagarna

Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg

BANARBETSVECKAN PÅGÅR FÖR FULLT

Vi är nu klara med slipersbytet mellan Anten och Älvviken. 185 slipers bytta på två dagar. Vi förflyttar oss nu efter helgen till Kvarnabo för att påbörja byte av slipers på bangården.

Om Du vill hjälpa till så finns det plats för fler.

/ Niklas Jörby