Växel 1 lyft i Anten

Infart till Anten. Foto: Patrik Engberg
Infart till Anten. Foto: Patrik Engberg

Förra helgen, den 21 – 22 april, lyftes och stoppades växel 1 i Anten. Växel 1 är den första norrifrån sett, renoverades förra året och det återstående arbete med att stoppa och lyfta den gjordes nu.

Det innebär att alla växlar i tågspår i Anten, norrifrån sett, nu är genomgångna och renoverade.

Banarbetsvecka – 28 april – 6 maj

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Under banarbetsveckan, det vill säga 28 april – 6 maj, hade vi tänkt att göra en insats på Kvarnabo station och på linjen. Det finns alltid en uppgift för var och en.

Kvarnabo:

 • Byte slipers på stationen, ca 240 st. Byte sker från båda håll.
 • Spår 1 förses med underläggsplattor.

Slipersbyte:

 • Ströbyte av slipers från Anten och upp till första Älvvikenkurvan, ca 185 st.
 • Byte slipers i Gräfsnäs förbi Plantskolevägen (Sommarvägen), ca 132 st.

Skarvrevision:

 • Ca 300 bultar på hela sträckan.

Vägövergångar:

 • Byte slipers och plank i övergången söder Kvarnaborakan, Bjärkholmen.
 • Byte slipers och plank i övergången Camp Anten.
 • Byte räl i vägövergången till Wasa Allén.
 • Städa vägövergången vid Plantskolevägen.(numera namnbytt till Sommarvägen) 

Anten växlar:

 • Växel 1 lyft och stopp samt städning och putsning.
 • Anten spårkors – Borra och montera vingräl.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

 

Banarbete i Gräfsnäs 14-15 april 2012

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Följande arbeten är aktuella kommande helg 14  & 15 april. Du är hjärtligt välkommen  att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

ARBETSDAGAR PÅ BANAN OCH I GRÄFSNÄS UNDER HELGEN.

Det var ett riktigt apriloväder under påskhelgen. Banan blev dock röjd till  Gräfsnäs och en hel vagnslast med ved kunde transporteras till Anten. Veden finns nu i vedgården och väntar på din insats. Skall sågas och klyvas.

Dock kunde vi inte göra något på bangården i Gräfsnäs. Men skam den som ger sig. På lördag 14/4 och söndag 15/5 försöker vi igen. Slipersbyte i östra delen av bangården och tillrättande av skevningsfel står på programmet.

Vi samlas i Anten. Frukost klockan 08.00 och avfärd mot Gräfsnäs ca klockan 09.00. Kan du ej komma då så anslut i Gräfsnäs. Under helgen kraftsamlar vi i Gräfsnäs för att byta slipers på bangården och rätta till skevningsfel.

Arbetena pågår därefter under resterande del av helgen såväl i Anten som Gräfsnäs.

 

Banarbete i Anten 5 – 6 april 2012

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5  & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

ARBETSDAGAR PÅ BANAN OCH I GRÄFSNÄS TORSDAG OCH FREDAG.

Under torsdagen samlas vi i Anten under förmiddagen för att lasta samt förbereda oss för en insats på banan. Tanken är att vi under torsdagen ger oss ut på denna för att ta bort de träd som ligger på eller i närheten av banan. Vi skall se till att banan blir farbar ända till Gräfsnäs.

Under fredagen kraftsamlar vi i Gräfsnäs för att byta slipers på bangården och rätta till skevningsfel. Vi samlas dock i Anten på morgonen. Frukost klockan 08.00 och avfärd mot Gräfsnäs ca klockan 09.00. Kan du ej komma då så anslut i Gräfsnäs.

Arbetena pågår därefter under resterande del av helgen såväl i Anten som Gräfsnäs.

 

Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

 Dessa dagar avser vi göra en insats vid Gräfsnäs station. Vi måste rätta till ett skevningsfel i bortre delen av bangården (lyft m.m.) samt byta ca 20 slipers. Vi skall även rätta till växeln samt infartsspåret till vändskivan. Vidare skall vi ösa bort det grus som finns mellan rälerna i spåret på infartsspåret till vändskivan. Även vändskivan skall smörjas.

Kan du komma och hjälpa är mycket vunnit. Det går både fortare och lättare om vi blir några stycken.  Planera in detta redan nu!

Denna insats görs för att vi skall slippa engagera oss i Gräfsnäs under banarbetsveckan . Vi återkommer närmare påsk med mer information om tider m.m.

 

Försignalen i Anten är under renovering

Här ligger försignalen, blästrad och grundmålad i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

 

försignalen i Anten är under renovering

Under hösten plockades försignalen i Anten ner för renovering. Den har demonterats och skickats till blästring och har också blivit grundmålad. Under vintern skall den skruvas ihop och till våren skall den monteras på plats igen.

 

Växelarbeten klara i Anten

Här syns växelställen monterade. Foto: Patrik Engberg

 

Växelarbeten klara i Anten

Före jul färdigställdes även arbetet med växelrenoveringarna i Anten då växelställen monterades på växlarna på bangården i Anten. Nu återstår flytten av spårspärren för spår 3 men det arbetet skall göras senare.

 

Växelarbete i Anten

Lyft av växel på bangården i Anten. Foto: Patrik Engberg

VÄXELARBETE I ANTEN

Under lördagen lyfte vi och packade vi växeln på bangården i Anten som vi tidigare har bytt slipers på. Efter en dags arbete ser resultatet mycket bra ut.Det återstår dock arbete med växelklot mm.

Växelrenovering i Anten

Växel 1 Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelrenovering i Anten

Växelrenovering i Anten

Arbetet går vidare med bangården i Anten.Turen har nu kommit till växel 1 som genomgår en renovering.

Växel 1 ligger i huvudspåret bredvid boden för banavdelningens fordon.

Skogsavverkning längs banan

Skogsavverkning. Foto: Lars Johansson
Skogsavverkning. Foto: Lars Johansson

Skogsavverkning längs banan

En större avverkning har skett i närheten av vår förrådsbangård som numera inte ligger ute i skogen utan mer i öppet landskap.

Man kan numera t.o. m. skymta lite berg i bakgrunden.

 

Höstens banarbetsvecka över

Här arbetas med på bangården i Anten. Foto: Lars Johansson
Här arbetas med på bangården i Anten. Foto: Lars Johansson

Ba-veckan över

Höstens banarbetsvecka är över. Vi har arbetat med att färdigställa växlarna på bangården och att förbereda flytten av spårspärren från spår tre.

Arbetet är dock inte klart än utan fortsätter under hösten.

 

Banarbetsvecka 17 – 25 september

Vi har beslutat om att köra en banarbetsvecka i höst vecka 38. Det är den 17 t o m 25 september.

Vi skall koncentrera oss på att göra klart på stationen i Anten.
Växelrenoveringar.
Komplettering av byggda spår.
Lyft och stoppning.
Allmän städning och puts.
Justering av vändskivan.
Förbereda för utbyggnad av museihallen vilken påbörjas vecka 40.

Material, maskiner samt arbetsledning finns framme. Som vanligt finns även mat och husrum

Semaforen i Gräfsnäs reses

Semaforen i Gräfsnäs reses. Foto: Magnus Carlson

Semaforen i Gräfsnäs reses

Under sista söndagen i maj restes den nya semaforen i Gräfsnäs.Med hjälp av vår kranvagn gick arbetet fort och lätt och den nymålade semaforen står nu och lyser i solskenet.På masten monterades även ett signalskåp som betjänar belysning till semaforen samt vägförsignalen.

Banarbetsveckan är över

Här arbetas det med en växel på Antens bangård. Foto: Alexander Lagerberg
Här arbetas det med en växel på Antens bangård. Foto: Alexander Lagerberg

Banarbetsveckan är över

Årets banarbetsvecka är nu över. I Anten var det byggnation av nya växlar på bangården.

På linjen har ca 480 slipers bytts på raksträckan vid vita bron samt på raksträckan strax norr om km 55. Slutligen har det stödbytts 22 slipers på spår 2 i Kvarnabo.

Nu till helgen kommer vi fortsätta med ytterligare arbeten på banan. Du är hjärtligt välkommen.

 

Årets banarbetsvecka – 2011

Vi skall ha spårarbete både på Antens station och på linjen. Foto: Alexander Lagerberg

Årets banarbetsvecka

Årets banarbetsvecka börjar pålångfredagen den 22 april och pågår till och med söndagen den 1 maj.I år skall vi bygga växlar på bangården i Anten samt byta sliper på linjen.

Vill Du hjälpa till? – Samling varje dag i Anten klockan 08.30.

Har Du frågor? Ring Niklas Jörby (0706-86 42 48)