Arbete på stationshuset i Gräfsnäs

Målning av stationen i Gräfsnäs. Foto: Lina Kristoffersen
Målning av stationen i Gräfsnäs. Foto: Lina Kristoffersen

Arbete på stationshuset i Gräfsnäs

På Gräfsnäs station händer det nu saker. I samverkan med ”Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset.

Tidigare har har en ny stationsträdgård anlagts och nytt värmesystem håller på att installeras i huset.

AGJ får bidrag från RAÄ

Riksantikvarieämbetet

AGJ har fått bidrag från Riksantikvarieämbetet

AGJ har glädjande fått ett bidrag från Riksantikvarieämbetet (RAÄ)  på 126 000 kr. Vi hade ansökt om bidrag till etapp 2 till museihallen. Etapp 2 avser tillverkning och uppsättande av stomme.

”Riksantikvarieämbetet har fördelat årets bidrag till arbetslivsmuseerna. Av de cirka 200 ansökningar som inkommit får 65 projekt dela på sex miljoner kronor. I år satsas också lite extra på det rörliga kulturarvet, som fartyg och järnvägar.

– Det är viktigt att vi uppmuntrar och ger uppskattning till alla de människor som lägger ner ett sådant gediget arbete vid arbetslivsmuseerna, säger riksantikvarie Lars Amréus.”

Läs mer här>>>

 

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Kvarnabo som Byringe. Foto: Bernt Lindsjö
Kvarnabo som Byringe. Foto: Bernt Lindsjö

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är arbetsnamnet på en kommande svensk film i regi av Felix Herngren, baserad på boken med samma namn av Jonas Jonasson. Inspelningen startades 8 oktober 2012. Huvudrollen kommer att spelas av Robert Gustafsson. Filmen har premiär 25 december 2013.

Delar av filmen spelades in på AGJ och då i Kvarnabo som tillfälligt fick byta namn till Byringe.

Verkstadsdörren i gamla verkstaden

AGJ verkstadsdörren har fått nytt foder. Foto: Lars Johansson
AGJ verkstadsdörren har fått nytt foder. Foto: Lars Johansson
Verkstadsdörren i gamla verkstaden 

Efter drygt ett års väntan har fodret kring den lilla sidodörren till gamla verkstaden nu monterats. Det blev riktigt snyggt!

Byggverksamhet och trädfällning i Anten

Husgrund för bygget med uthuset. Foto: Bernt Lindsjö
Husgrund för utbyggnationen av uthuset. Foto: Bernt Lindsjö
Byggverksamhet och trädfällning i Anten 

I all hast har vi fått påbörja tillbyggnadsarbetena av uthuset vid personallokalen “Paradiset” då byggnadslovet för utbyggnaden av uthuset löper ut vid nyår. Det gamla garaget har rivits och en av lindarna framför ”Paradiset” har i samband med detta fällts. I förra veckan skede grävarbetena och i veckan gjöts bottenplattan. Grundläggningsarbetena var utlagt på entrepenad. I en andra etapp, som förhoppningsvis skall kunna påbörjas framåt sommaren, skall vi i egen regi resa en byggnad på grunden. Vi skall då även se öve taket på hela byggnaden och byta yttertaket mot ett plåttak sav samma typ som vi nyligen lade på oljeboden. Nuvarande tak är av gammal Undulin (sinusveckad tjärpapp).

Sammanlagt har nu under senaste tiden tre träd fällts i Anten. Två träd som stod mellan personallokalen “Paradiset” och järnvägen. Det ena för att bereda plats för utbyggnaden av uthuset, som nämndes ovan  och det andra för att det började visa ålderskrämpor och risk fanns att det vid storm kan falla över huset. Vidare har ett träd som stod i gränsen mellan vår och vår grannes tomt  i närheten av stationshuset fällts. Detta träd har vår granne  under längre tid försökt komma överens med oss att ta ned. Nu när expertis var på plats så fälldes det. Arbete pågår med att ta reda på virket och allt ris.

Trädfällning framför "Paradiset". Foto: Bernt Lindsjö
Trädfällning framför ”Paradiset”. Foto: Bernt Lindsjö

Järnvägsträdgård i Gräfsnäs

Järnvägsträdgården i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
En frosttäckt nyanlagd gräsmatta i Gräfsnäs. Foto: Lars Johansson
Trädgård i Gräfsnäs

Det har anlagts en ny järnvägsträdgård i Gräfsnäs strax innan frosten kom. Hela området har schaktats av och dräneringsrör har lagts ned. Platsen där eken stod för ett antal år sedan  har fyllts igen. Ny matjord har körts ut och planerats ut varefter nya gräsmattor anlagts. Även två nya rabatter, en norr om stationshuset och en vid uthusets gavel har anlagts och växter planterats. Som kantavgränsningar har gatsten använts. Även ett antal buskar och något träd har planterats. Resultatet av arbetena syns tyvärr inte riktigt  förrän det börjar grönska i vår. Arbetet ingår som en del i den Leadersatsning som pågår i Gräfsnäs.

Dräneringen färdig vid oljeboden

Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson
Oljeboden i Anten efter arbetet. Foto: Lars Johansson
Takavvattning och dränering

Arbetet med att färdigställa dräneringen och takavvattningen vid oljeboden är nu klar. I vår skall slutputsen ske av gräsmattan och området färdigställas.
På bilden syns det färdiga resultatet när dräneringen och stuprören kommit på plats.

Dikningsarbeten runt verkstaden

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson
Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson

Under helgen den 13-14 oktober var följande arbeten planerade: En pumpledning planerades att grävas ned från brunnen i hörnet på verkstadens östra ände till en brunn vid vägövergången och en pump skulle monteras i brunnen.

Nedgrävning av takavvattningsledningar samt dränering skulle ske vid oljeboden och vi planerade att gräva ned en dränering mellan museihallen och kolgården. Arne Lindberg var  vidtalad att komma med sin grävmaskin och gräva men hjälp behövdes för att lägga i ledningar, borra hål m.m. samt hjälpa till med återfyllnad.

Vi hann med följande: Dikningsarbetena runt oljeboden är nu klara. Återfyllnaden och markplaneringen återstår dock. Vid museihallen är det schaktat med där skall dräneringsrör läggas i. Avloppet för regnvatten vid norra verkstadsgaveln har även det fått ett avlopp så att vi kan pumpa bort regnvattnet från uppsamlingsbrunnen. Återfyllnad återstår men Arne Lindberg är vidtalad att komma med sin grävmaskin i veckan och göra detta. 

Grävning vid verkstaden. Foto: Lars Johansson
Nedlagd dränering vid oljeboden. Foto: Lars Johansson

Arbetsdag i Kvänum – 8 september

Hallen i Kvänum är nu riven. Foto: Bengt Nordh
Hallen i Kvänum är nu riven. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 8 september

Vi hann inte färdigt förra gången söndagen den 2 september.

Därför försöker vi nu på lördag den 8 september att bli klara. Det blir den 20:e gången. Hör av dig om du vill hjälpa till med slutspurten.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök – Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum – 2 september

Hallen i Kvänum är nu riven. Foto: Bengt Nordh
Hallen i Kvänum är nu riven. Foto: Bengt Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 2 september

Arbetet med att demontera hallen i Kvänum börjar bli klart. Kanske räcker en arbetsdag till för att få alla träreglar, resterande väggplåt och stomdelar lagda i bra transportpaket så att förvaring och transport till AGJ underlättas.
Redan nu på söndag, den 2:e september, skall vi jobba med detta. Det blir den 19:e arbetsdagen i detta projekt i Kvänum. Nära 20 personer har hjälpt till. Allt ifrån en gång till alla gånger. Arbetsstyrkan har varierat från minimum fyra personer till tio stycken. Hör av dig om du vill komma så vi kan samordna bilåkandet.

Under denna söndag hoppas vi också att vi kan få tid för en fikapaus vid Kökets Hus i närheten.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök – Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum – 18/8

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh
Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 18 augusti

Vi börjar som vanligt vid 10-tiden. Denna gång skall vi nog sluta vid 18-tiden.

Denna arbetsdag tänker vi ta ned resten av väggplåten i gavlarna. Sedan ger vi oss på resterande väggplåtar. Tidigare har vi plockat ned väggplåtarna på den sidan som vetter mot bilverkstaden. Det är betydligt enklare att lossa väggplåt jämfört med takplåt. Plåtarna är dessutom bara 4 meter långa jämfört med takplåtarna som är 7 meter. Spikarna som håller fast väggplåtarna är också kortare än takspiken. En hel del av spiken har vi dessutom lossat i förväg. Nedtagna plåtar lägger vi i de hopskruvade transportkorgarna.

Efter plåtarna kommer nedtagning av väggreglarna. Också detta är ett enklare jobb än nedtagning av reglar som satt i taket. Jobbet med väggplåtarna och reglarna är ett jobb där många kan arbeta samtidigt. Dock räknar vi med att vi behöver ytterligare en dag för detta. Det blir då tisdagen den 21 augusti. Då kommer vi också att ta ut de färdiga paketen med plåt så att vi får rent för att börja jobba med stommen.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök – Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum – 14/8

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh
Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 14 augusti

Vi börjar som vanligt vid 10-tiden. Denna gång skall vi nog sluta redan vid 17-tiden.
Denna arbetsdag tänker vi ta ned de takreglar vi inte hann med förra gången. Vi kommer också att ta ned den övre väggplåten i gavlarna. Fler ”träkorgar” för förvaringen och transport av tak- och väggplåt skall också skruvas ihop.
Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök – Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Efter arbetsdagens slut tisdagen den 14 augusti tänker några av oss ta en tur med ångtåget mellan Skara och Lundsbrunn. Avgång från Skara kl 19.00. Tillbaka kl 20.30.

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum – 4 augusti

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh
Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum den 4 augusti

Efter ett litet semesteravbrott fortsätter demonteringen av hallen i Kvänum nu på lördag den 4:e augusti. Förhoppningsvis kan vi klara av att ta ned takplåten på de sista 2 sektionerna av totalt 9 st.

Hälsning från arbetsgruppen, Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh

Arbetsdag i Kvänum – 11/7

Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh
Kvänum, av totalt 9 taksektioner återstår det nu tre och en halv att demontera. Foto: Lennart Nordh

Kommande arbetsdag i Kvänum, onsdagen den 11 juli.

1. På taket skall några med  fallskyddselar ta bort lösa spik, lossa nockplåtar och fira ned lösa takplåtar. Vi siktar på att ta ned 1,5 taksektioner av de 3,5 som återstår.

2. På ställningar inne under tak skall några med specialverktyg underifrån lossa takspik.

3. På marken tar några emot takplåtarna, borstar av dem och lägger dem på långa pallkonstruktioner. Även skall någon med stor avbitare lossa hängrännekrokarna.

4. Flera pallkonstruktioner för att lägga takplåten i skall skruvas ihop.

5. Losstagna takreglar läggs på pall.

Även om det skulle regna så kommer de flesta att jobba under tak. Smörgås, kaka och kaffe fixar vi i Kvänum Köks personalmatsal. Toalett har vi tillgång till. 

Arbetsgruppen leds av Ulf Smedbo, Björn Thyrelius och Lennart Nordh Vi börjar vid 10-tiden och håller på som längst till kl. 18.

Har du svårt att hitta dit? Kvänum Kök på Åsbogatan 4 i Kvänum. Kolla på hitta.se

Välkomna!

Gästtoalett i Gräfsnäs klar

Gästtoaletten i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Gästtoaletten i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

En efterlängtad nyhet i Gräfsnäs är vår besökstoalett som nu är klar.

Efter att uthuset, som vi själva byggt, har blivit så klart att vi kan öppna besökstoaletten för alla våra passagerare så har vi i stillhet gjort så.

Huset är försett med ett tidlås som gör att dörren låses upp i samband med vår trafik.

Det som återstår är att slutföra personalutrymmet i andra halvan av huset.