Slutspurt i helgen – 26-27 maj

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

NU SLUTSPURTAR VI INFÖR SKOLRESETRAFIKEN!

Vi behöver din hjälp med slutspurten inför nästa vecka då skolresetrafiken startar och helgen efter startar vår ordinarie trafik!
Vi har några trafikvagnar kvar att besiktiga och iordningställa, trafiktåget skall växlas ihop och pumpen i Kvarnabo skall läggas på plats i djupet! Även vissa kompletteringar på banan kan finnas att åtgärda.

Vi kör lördag och söndag! Din hjälp behövs!
PS! Glöm ej anmäla dig till trafiken! DS!

———————

PUMPEN I KVARNABO

Skall läggas på plats i sjön. Två villiga att dra på sig sjöstövlarna eftersöks!

/ Bengt Holmqvist, CMa

———————

IORDNINGSSTÄLLANDE AV VÄNTSALAR, STÄDNING AV TRAFIKTÅG M.M.

Väntsalen och andra offentliga utrymmen bl.a. toaletterna i Anten  skall städas. Bernt och Örjan gör en del men fler bör hjälpa till. Har Du möjlighet att planera in några timmar vid AGJ för att hjälpa till med iordningsställande av det sista inför trafikstarten på stationsområden m.m. så är vi tacksamma.

/ Olof Brandelid, CFa
——————-

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart uppsättande av gardiner samt komplettering med en mindre list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna skall även renoveras. Ansvarig för dessas iordningsställande av dessa är Mats Andersson, men under sommaren får vagnen klara sig utan dessa.
Bromscylinder m.m. återstår att montera efter översyn. Niklas har problem med att få tag i en packning så vi får se vad vi kan göra på bromsen. Ansvarig för arbetena med bromsen är Niklas Jörby och och Rune Bergstedt.

Annars är vagnen klar att växlas ut ur verkstaden!

/ Lars Johansson
——————

GULA SLANGAR PÅ BANGÅRDEN I ANTEN

De gula slangar, avsedda för signalkabel, som sticker upp här och där på bangården kan grävas ned i backen. Innan dess skall de dock förses med ett rött täcklock (ligger i låda på arbetsbänken i verkstaden och locken skall låsas med isoleringsband). För mer info kontakta Andreas.

Vore bra om detta blev gjort så vi slipper se detta moderna påfund???

/ Lars Johansson

Fortsatt arbete på vagn 24

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart montering av en mellandörr, uppsättande av gardiner samt komplettering med en list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna återstår även att renovera. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Dessutom återstår att återmontera bl.a. bromscylinder m.m. efter översyn. Ansvarig för detta är Niklas Jörby.

Vårväxling den 12 maj

Växling med Z4p. Foto: Alexander Lagerberg
Växling med Z4p. Foto: Alexander Lagerberg

VÅRVÄXLING

Den 12 maj räknar vi med att växla ned de trafikvagnar som står på Gärdet för att påbörja besiktningar och iordningsställande inför trafikstarten. Hjälp behövs i första hand med växlingen.

Är Du intresserad att hjälpa till?

Bengt Holmqvist

Veden huggen och klar inför trafiken

Veden klar inför trafiksäsongen 2012. Foto: Bernt Lindsjö
Veden klar inför trafiksäsongen 2012. Foto: Bernt Lindsjö

Inför varje trafiksäsong måste en hel del ved huggas upp och klyvas och det arbetet är nu gjort.

Vi använder veden när vi påbörjar uppvärmningen av ångloken inför trafikdagarna. Detta arbetet tar ungefär fem timmar om loket är kallt, och vi går inte över till stenkol förrän sista timmen, strax innan avgång.

Det innebär att det går åt en hel del ved för alla våra trafikdagar och vi har nu fyllt alla korgar.

Mattan lagd i vagn 24

Golvet klart i vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Golvet klart i vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Mattan är lagd i vagn 24 – arbeten som kvarstår:

Invändigt

De 7 meter långa hatthyllorna är i princip klara för montering. En list saknas dock på en av hyllorna. Vi behöver vara minst 5 man vid montering så de ej knäcks. Förhoppningsvis skall vi kunna montera minst den ena på lördag vid någon paus på banan. Hjälp behövs då!

Golvet – mattläggaren har nu varit på plats och lagt mattan. När nu mattan är på plats kan bänkar, reglage för ångvärmen, lister och dörrar sättas tillbaka. Vagnen närmar sig då sitt invändiga färdigställande???.

De gamla gasljuslamporna återstår dock att renovera, måla och montera på plats. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Utvändigt

En tredjedel av taket är nu tjärat (ena långsidan) Behöver biträde av någon med tjärandet av mittdelen uppe på taket. Personen bör inte tillhöra de tyngre viktklasserna ???

Plattformsköldarna i båda ändar skall även slipas och målas (SJ Röd 92). Vi skall även se över kättingarna på övergångsbryggorna.

/Lasse

Vad händer i Anten 5 & 6 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5 & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Det mesta av målningen inne i vagnen är nu färdigt. Vissa små justeringar återstår dock. Åter-monteringen av  fönsterramar och lister inne i vagnen har påbörjats. Här finns arbete för flera. Vissa lister återstår även att lacka.

Det finns beslag till gardinstängerna och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. 

Ställningarna till hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. En stor del av ångvärmeskydden har även målats.

Inom kort är det dags för ny linoliummatta. Detta sköts av extern mattläggare.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. Ett litet kletigt jobb. Någon frivillig?

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röd 92. 

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka. 

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten på april och att detta måste vara slutfört under mitten av maj. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Vad händer i Anten – 31 mars – 1 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Årsmöte lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Följande arbeten är aktuella kommande helg 31 mars & 1 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Det finns mer beslag och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. Ångvärmeskydden har även börjat att målas.

Hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Arbete på vagn 24

Målning av väggarna i vagn 24. Foto: Patrik Engberg
Målning av väggarna i vagn 24. Foto: Patrik Engberg

Under helgen fortsatte arbetet på vagn 24 i verkstaden.

Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad.

 

Vad händer i Anten – 10-11 mars?

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 10-11 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Arbetet inne i vagnen går raskt framåt. Alla lister m.m. i taket är nu på plats och det är nu dags för den första slutstrykningen av taket i vagnen.

Kromade skivventilerna – Det går att polera dessa så de kan monteras då taket är målat. Väggarna är nu grundmålade.

Toalett- och gaveldörrarna är nedmonterade och står utanför vagnen . Slipning pågår men färgen sitter hårt. Slutnyans för senare slutstrykning bestäms senare.

Golvarbetena är nu klara. Mattläggaren har godkänt att vi kan lägga mattan på den gamla masoniten. Denne spacklar innan och lägger sedan mattan.

Vi kommer även börja att montera dropplisterna på taket, varefter detta skall tjäras.

Det är sedan dags att börja titta på hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall täckmålas i en brun nyans (ej levererad än).

Vi skall även mäta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Samma utförande som i vagn 37. Vi håller som alternativ på att titta på ett nät i metall. Samma färgnyans som på hatthyllorna skall användas på ångvärmeskydden. Även dessa är slipade och grundmålade.

Kranvagnen
Underhållsåtgärderna på kranvagnen är klara. Återstår byte av golvplank. Niklas beställer planken.

Traktorn
Är nu reparerad och provkörd. Dock pågår en översyn av elsystemet.

För Er som vill vara utomhus ?.. ved!
Vi har hämtat in träd som kan kapas upp till lokved. Det finns således en del att kapa och klyva. Sågen har försetts med ny klinga så det bör gå lätt att såga upp träden.

Vi har även ett projekt som står på tur:
1. En rullagrad överföringsvagn skall växlas ned från Gärdet tillsammans med vår transportvagn. Vi skall byta boggier på den senare och ersätta nuvarande glidlagrade boggier med rullagrade. Vi behöver i första hand hjälp med växlingen.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten av mars och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

 Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Arbete på vagn 24

Arbete på taket på vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete på taket på vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Arbete på vagn 24 i verkstaden

Under de senaste helgerna har vi arbetat på vagn 24 i verkstaden. Innertaket börjar nu komma på plats och har målats. Arbetet skall fortsätta med golv och väggar.

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Här syns takarbeten på vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbeten pågår på vagn 24 i verkstaden

Vagn 24 står i verkstaden för invändiga arbeten. Vi håller på med invändiga takarbeten, väggarbeten och golvarbeten.
Hatthyllorna är nedplockade. Värmeskydd, hatthyllor m.m. har slipats och grundmålats utanför vagnen. Lister har tagits loss och skall slipas och fernissas.
Material till det nya innertaket finns och kommer att börja monteras efter nyår.

 

Vagn 10 är klar i verkstaden

Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg
Här stryks taket med tjära. Foto: Patrik Engberg

Vagn 10 är klar i verkstaden

Vagn 10 blev i helgen klar i verkstaden efter att taket nu har fått dropplister monterade och taket strukits med tjära flera gånger.

Nästa helg kommer vagnen att växlas ut och ställas under tak.

AGJ C 10 i verkstaden

Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 10 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

AGJ C 10 i verkstaden

Arbete med taket pågår där nya dropplister håller på att monteras. Vi fick byta några bräder på ena sidan av taket då detta var dåligt, men detta är klart.

Det som nu återstår är att lägga ny duk på den skadade delen och tjära denna innan taklisterna på den sidan kan monteras. Därefter kan hela taket tjäras.

Det är viktigt att detta arbete flyter på så att vi kan få ut vagn 10 innan snön kommer så den kan placeras på reserverad plats i vagnhallarna på Gärdet. Efter det skall hela taket tjäras.

Arbete på AGJ Co 24

Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg
Här står vagn 24 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Arbete på AGJ Co 24

AGJ Co 24 står nu i verkstaden. Inredningen är nu demonterad och den gamla panelen i taket skall nu plockas ned försiktigt så att vi kan titta på takbalkarna.

Vi börjar med den södra kupén. Innertaket är löst på vissa ställen.

 

Arbete på Tp 3500 i verkstaden

Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg
Här arbetar Krister med instrumenten. Foto: Patrik Engberg

Arbete på Tp 3500

Det arbetas på Tp 3500 i verkstaden.Det som återstår är arbete i förarhytten. Instrumenteringen skall slutföras och trälister runt fönstren skall färdigställas