Tromb över AGJ

Strax söder om Gräfsnäs.

Strax söder om Gräfsnäs.

Tromb över AGJ

En tromb drog in över norra delen av banan, mellan Kvarnabo och Anten, under måndagen. Ett flertal träd och grenar blåste ner över banan. På en sträcka om ca 500 meter hade minst 7 träd av olika storlekar lagt sig över banan. Det största trädhindret var som mest ca 10 meter långt och ca 7 meter högt. Ett ordentligt träd alltså.

Under onsdagen påbörjade medlemmar från AGJ och Erik Samuelssons gäng från Gräfsnäsparken rensandet av banan. På kvällen tillkom ytterligare ett 20-tal medlemmar och innan mörkret föll var banan röjd och inspekterad. Det återstår dock en hel del virke att samla in och grenar att röja i slänterna.

Det extratåget som var planerat till torsdag förmiddag kunde därför avgå som planerat var.

Foto: Erik Samuelsson & Bernt Lindsjö

Från Kvarnabohållet

Från Kvarnabohållet

Posted in Banavdelningen.