Ba-fordon i verkstaden

Här syns sopmaskinen i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Ba-fordon i verkstaden

Samtidigt med trafiksäsongen pågår arbeten i verkstaden. Under våren och sommaren har det arbetats på vår ballastplog och sopmaskin. Ballastplogen var i behov av byte av vajrar till plogningsaggregatet då dessa gått av ett antal gånger under den senaste tidens användande och provisoriskt lagats.

Nya vajrar har nu monterats och vagnen har fått sig en mekanisk översyn. Vi hoppas nu att allt skall fungera väl vid höstens arbeten.

Sopmaskinen var dock i behov av främst byte av borstar men även av nytt vagnsgolv. Detta har nu åtgärdats. Kvar är byte av en trasig ruta samt motoröversyn.

 

Posted in Maskinavdelningen.