Verksamhetsberättelsen 2011

Verksamhetsberättelsen för 2011 finns nu på föreningens hemsida inför årsmötet lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen (Stationsvägen 2) i Anten.

Verksamhetsberättelsen finns på medlemssidorna samt under menyn ”Om AGJ>>>Styrdokument”.

Inloggningsuppgifter till medlemssidorna kommer med nästa nummer av Jernvägsnytt.

 

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Sattelitbild över "Sågen" i Anten

AGJ har ny maskinchef

VGJ 24 i Anten sommaren 2010. Foto: René Pabst

AGJ har ny maskinchef

AGJ har vid årsskiftet fått en ny maskinchef, CMa.

Vår nya maskinchef heter Bengt Holmqvist och efterträder Marcus Jacobson.

Marcus, som under flera år verkat som maskinchef, kvarstår som ångloksansvarig inom föreningen.

Från styrelsens sida vill vill önska Bengt lycka till i sin nya roll och samtidigt framföra ett stort TACK till Marcus för sina insatser som maskinchef under drygt fem år.