Rundpannan till VGJ 31 är levererad

VGJ31 - Pannan är levererad. Foto: Lars Johansson
VGJ31 – Pannan är levererad. Foto: Lars Johansson
 

Rundpannan till VGJ 31 är levererad

Den nya rundpannan till VGJ 31 levererades under veckan till Anten. På bilden syns pannan ligga i transportläge upplagd på pallar varför domen syns undertill av pannan. Närmast syns panngaveln mot sotskåpet. Ett nytt sotskåp kommer att tillverkas senare.

Den gamla befintliga fyrboxen kommer senare att nitas fast vid rundpanna,

Arbeten i Anten – april

Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
Pannan till VGJ 24 på plats. Foto: Robin Stenbäck
 

I VERKSTADEN

LOK 24

NU BEHÖVS EN KRAFTSAMLING FÖR ATT PLOCKA IHOP RESTERANDE DELAR AV LOKET! DÄRFÖR FÖRUTSÄTTER VI ATT DU KOMMER OCH HJÄLPER TILL!
Pannan ligger nu åter på plats i ramen.

Detta är vad som planeras närmast:

– Lyft ned den lyftbalk som använts för lyft av pannan.
– Återmontera hjulaxeln.

– Återmontera bromsrörelsen till bakre axeln.
– Återmontera koppelstängerna.

– Dra ur en avdragen pinnbult för luckan till fyrboxen (sitter till vänster om luckan).
– Börja med en rigg/mall för svetsning av överhettarelementen.
– Montera hyttfront och tak.

– Återmontera rör på pannan samt sandrör.

VAGN 22

När det gäller vagn 22 så görs enbart arbete på vagnen om det finns folk över. Vi koncentrerar nu arbetet mot lok 24.

I vagnen skall i så fall taket slipas med ett fint papper på de ”knottror” (främst i den salong som vetter mot 31:an), därefter skall taket målas vitt en gång till (om man använder roller så efterstryk direkt med en pensel, max 5 min mellan)
Ljusgul färg målas på väggar upp mot taket (det är två sidor på ett kupéfönster som inte är maskeringstejpade, gör gärna det)
Plattformssköldar har kommit tillbaka efter blästring och skall nu repareras och därefter grundmålas.

SLIPERSBYTARE

Den slipersbytare som vi lånat från Skara går just nu igenom en översyn i verkstaden innefattande bl.a. översyn av hydraulkolvar, elsystem, oljor m.m.

När denna översyn är klar skall vår egen bytare få samma översyn.

RUNDPANNAN TILL VGJ 31

Vi väntar på att den nya rundpannan till VGJ 31 skall levereras till oss från tillverkaren. Pannan beräknas anlända till Anten i mitten av april.

Arbete på ångloken

VGJ 24 vid avgång. Foto: René Pabst
VGJ 24 vid avgång. Foto: René Pabst

Lok 24 skall delas på lok och tender och växlas in i verkstaden. Under vintern skall loket genomgå en större översyn med bl.a nya överhettare och ny asklåda. Näst kommande lördag  (den 29:e) kommer vi att påbörja demontering av delar av loket för att komma åt asklåda och överhettare.

Detta projekt är mycket lämpligt för er som är eldare och som saknar verkstadspraktik men även Ni som vill bli eldare och senare lokförare får här en stabil verkstadskunskapsgrund  att stå på inför kommande teoriutbildning. Den teoretiska delen av en eldarkurs planeras att startas upp under senhösten och fortgå under vintern. Intresserade kan anmäla sig till cTa (Alexander) cMA (Bengt) eller cSä (Thomas).

Även på VGJ 31 pågår arbeten. Boggien är nu hopnitad och skall inom kort på blästring och målning. Drivaxlarna till loket hoppas vi snart skall komma tillbaka från Motala verkstad.  Löphjulen till boggien har redan kommit tillbaka från Motala.

Vagn 24 i verkstaden

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg
Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

VAGN 24 står redan  i verkstaden sedan någon vecka för att vi skall kunna slutföra de arbeten som vi ej hann med i våras. Bromsutrustningen är redan tillbakamonterad efter översyn. Provad och godkänd. Närmast på programmet står att vi skall montera upp de renoverade gasarmaturerna och sätta upp gardiner innan vagnen ställs in i förråd tills i vår.

Vi tänkte sedan ge oss på AGJ Cop 22 – fd NKlJ Co 1005, (står f.n. i ett skjul på Gärdet). Den vagnen har dåliga takplattformsändar så det är dessa som är prioriterade. Dessutom skall hela taket få ny beklädnad i form av duk.

Interiört finns även vissa små skavanker som behöver åtgärdas. På programmet står även en bromsöversyn.

YBo5p 808 såld till WFJ

YBo5p 808 och 913 i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
YBo5p 808 och 913 i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

 YBo5p 808 är såld tillbaka till WFJ

Rälsbussen YBo5p 808 har sålts tillbaka till WFJ. En del i köpeavtalet när vi köpte fordonet för några år sedan var att WFJ ville ha med  en återköpsklausul som gav dem rätt att köpa tillbaka bussen inom 3 år om vissa förutsättningar var uppfyllda.

Då WFJ nu uppfyllt återköpsvillkoren i avtalet inom föreskriven tid så uppfyller vi givetvis vår del i avtalet. WFJ har betalt rälsbussen och den är nu avställd hos oss. Då det inte finns något avtal runt brukandet av fordonet och att försäkringsfrågan då inte är löst, har vi valt att inte använda den i vår trafik utan ställt av den i väntan på att WFJ skall transportera den till Vadstena.

Transportstyrelsen på revision hos AGJ

Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson
Transportstyrelsens representanter i överläggning innan de sammanfattar intrycket av besöket vid AGJ. Foto: Lars Johansson
Transportstyrelsen har genomfört en systemrevision av vår verksamhet.

Transportstyrelsen har under 9 – 10 juli genomfört en systemrevision vid AGJ. Man har gått igenom föreningens och järnvägens verksamhet och vår dokumentation av det vi sysslar med. Vår bedömning av besöket var att man var nöjda med det man såg och det man kontrollerade. Vi väntar nu på protokollet från besöket.

Besöket genomfördes i en mycket lättsam och trevlig anda och flera intressanta frågor ventilerades.

Fortsatt arbete på vagn 24

Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö
Montering av bänkar på vagn 24. Foto: Bernt Lindsjö

VAGN 24

I nuläget återstår interiört enbart montering av en mellandörr, uppsättande av gardiner samt komplettering med en list i en av hatthyllorna. De gamla gasljuslamporna återstår även att renovera. Ansvarig för iordningsställande av dessa är Mats Andersson.

Dessutom återstår att återmontera bl.a. bromscylinder m.m. efter översyn. Ansvarig för detta är Niklas Jörby.

Påminnelse – Skriv säo-provet

Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg
Utrustning för tågbefälhavare. Foto: Alexander Lagerberg

PÅMINNELSE — SÄO-PROVET PÅ DISTANS

Det finns nu möjlighet att göra det årliga SäO-provet på distans. Provet finns under fliken ”Aktuellt” på ”Aktivsidorna”. Lycka till!

Gör Du det ej på distans så finns möjlighet att göra detta i Anten i samband med de årliga ”uppfräschningsgenomgångarna”

Du glömmer väl inte att regelbundet besöka ”Aktivsidorna” på hemsidan där aktuell säkerhetsinfo finns.

Säkerhetsavdelningen

Att göra inför trafiksäsongen

ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv
ROJ 3 med utfärdståg på 1970-talet. Foto: ur AGJ arkiv

Det är dags att göra en insats för föreningen! Om en dryg månad är det trafikstart och det finns massor som skall göras innan dess. Jag hoppas att Du inte tror att någon annan skall iordningställa anläggningen inför trafikstart. I en förening är det alla medlemmars ansvar att se till att föreningen och i vårt fall att järnvägen skall fungera! Så jag antar att vi ses i Anten inom det snaraste!

———————-

PÅMINNELSE — SÄO-PROVET PÅ DISTANS

Det finns nu möjlighet för aktiva att göra det årliga SäO-provet på distans.

Finns under fliken ”Aktuellt” på ”Aktivsidorna”

Lycka till!

Säkerhetsavdelningen/Lasse

———————–

LOK 24

Inre undersökning torsdag 26/4 kl 13, vattentrycksprov fredag 27/4 kl 13. Datum för driftprov bestäms i samband med vattentrycksprovet då det är en enkel manöver i sammanhanget. Har någon möjlighet att vara behjälplig inför och under dessa dagar?  24: an står nu i verkstaden.

/Marcus

——————–

VED

Det finns ved att såga i vedgården. Ett antal vedkorgar återstår att fylla. /Marcus

——————

VAGN 24

Invändigt

Dörren mellan salongerna är kvar att måla. Denna är redan skrapad.

Målas i samma kulör som de andra dörrarna (SJ Röd 95). På övriga dörrar skall en tätningslist monteras innan de lackade listerna kring dörrarna kan sättas tillbaka. De lackade listerna runt rutorna i dörrarna kan dock skruvas fast på sina platser.

Två av hatthyllorna är monterade i den mindre av de två kupéerna i vagnen. Lite arbete återstår på de två övriga hatthyllorna till andra större kupén innan de kan monteras.

Gardinstänger har börjat att monteras i den kupé där hatthyllorna är på plats.

Golvet – vi väntar nu på mattläggaren. Kontakten med denne sköts av Karl-Inge. När mattan är på plats kan bänkar, reglage för ångvärmen, lister och dörrar sättas tillbaka. Vagnen närmar sig då sitt invändiga färdigställande.

Utvändigt

Dropplisterna på yttertaket monterade. Hela taket skall tjäras. Bitvis 2 ggr. Plattformsköldarna i båda ändar skall även slipas och målas (SJ Röd 92). Vi skall även se över kättingarna på övergångsbryggorna. /Lasse

——————–

ÖVERFÖRINGSVAGNEN FRÅN GÄRDET

De rullagrade boggier är losstagna. Dessa skall senare ersätta nuvarande glidlagrade  boggier på den andra breddade överföringsvagnen som bl.a används för att bära det inhyrda klippaggregat-vagnen.

Överföringsvagnen som nu saknar sina boggier och som är upplastad på en annan överföringsvagn skall åter till Gärdet. Den skall senare plockas på en del reservdelar (bl.a. bromsutrustning) innan den skrotas. /Niklas

————————–

STOPPAGGREGATET:

Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet pågår. Maskinen är nu placerad  i ena änden av den gamla verkstaden. /Niklas

—————————–

LILLA SLIPERSBYTAREN

Bör få en liten översyn innan banarbetsveckan. Behövs för slipersbytet på bangården i Kvarnabo (vid plattformen).  /Niklas

——————————

CAFEÈT

Bänkskivorna i köksdelen är losstagna för utbyte. Hjälp behövs  någon helg framöver med att montera nya skivor. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål. Lokalen skall även städas ur innan Lindelövs tar över.

Tältet skall även resas om någon vecka. /Lasse

—————————-

TOALETTEN I GAMLA VERKSTADEN

Problem föreligger med wc-stolen i toalettutrymmet i gamla verkstaden.

En möjlig utbytes wc-stol finns upptagen från vårt förråd och vi skall försöka få till stånd ett utbyte. Nuvarande toalettstol är dock lite udda med en luftningsventil på sidan. Denna vållar oss huvudbry. Någon som vet mer om dennas funktion och om denna ventil måste finnas?

Toaletten är ansluten till en sluten tank med separat avluftning. Tills utbyte / reparation skett är toaletten avstängd. Använd toaletten på andra våningen i nya verkstaden tills vidare.  / Olof

——————————–

FÖRRÅDET SÅGEN

De ljusinsläpp som finns på utbygget till vårt förråd på Sågen i Anten behöver bytas. De ljusinsläpp som skall finnas finns ej längre. Östad, som är hyresvärd, har tillhandahållet nya plastskivor som skall monteras. Dessa ligger inne i förrådet. Lämpligt arbete en solig dag för några intresserade. Ï och med utbytet så slipper vi att det snöar / regnar in i förrådet. / Lasse

Vad händer i Anten 5 & 6 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 5 & 6 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Det mesta av målningen inne i vagnen är nu färdigt. Vissa små justeringar återstår dock. Åter-monteringen av  fönsterramar och lister inne i vagnen har påbörjats. Här finns arbete för flera. Vissa lister återstår även att lacka.

Det finns beslag till gardinstängerna och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. 

Ställningarna till hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. En stor del av ångvärmeskydden har även målats.

Inom kort är det dags för ny linoliummatta. Detta sköts av extern mattläggare.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. Ett litet kletigt jobb. Någon frivillig?

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röd 92. 

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka. 

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i mitten på april och att detta måste vara slutfört under mitten av maj. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

AGJ – årsmöte

Föreningens årsmöte den 31 mars 2012 

Föreningens årsmöte 2012 genomfördes den 31 mars i Anten med ett 30-tal medlemmar närvarande. Efter sedvanliga val av mötespresidium genomgicks styrelsens verksamhetsberättelse och även bokslutet för år 2011. Efter revisorernas berättelse och beslut om ansvarfrihet för styrelsen beslöt mötet att till protokollet få noterat sin uppskattning för det sätt som styrelsen skött föreningen under 2011.

Vid valen omvaldes styrelsen, revisorna och även valberedningen.

Stämman 2011 hade önskemål om att den arbetsgrupp som finns tillsatt av styrelsen, för att se över föreningens stadgar, skulle lämna en rapport om läget i deras arbete vid stämman 2012. Därför presenterades ett arbetsmaterial på mötet där olika frågeställningar som tagits upp under arbetet redovisades och kommenterades.

Efter denna genomgång beslöt mötet att man önskar att arbetsgruppen till styrelsen framlägger ett förslag till översedda stadgar så att styrelsen till årsmötet 2013 kan lägga fram ett förslag som stämman då har att ta ställning till.

Arbetsgruppens funderingar kommer inom kort att läggas ut på medlemssidorna så att även de medlemmar som ej var närvarande kan ta del av funderingarna.

Därefter togs den motion som inkommit till stämman upp. Mötet beslöt att avslå denna.

Under övriga frågor diskuterades bl.a. medlems- och aktivvärvning, hur man gör årsstämmorna intressantare, möjliga trivsel/bildvisningsmöten samt ev. framtida trafik på Brobackaspåret.

Efter detta avsutades mötet och övergick till kaffedrickning i personallokalen ”Paradiset”.

Styrelsen 2012

 

 

På föreningens årsmöte den 31 mars 2012 valdes följande personer (styrelsen har, förutom ordförande, inbördes fördelat sina uppdrag). Kassören är inte vald av årsstämman och ingår inte i styrelsen.

Namn
Telefon
E-postadress
Ordförande Lars Johansson
0511-155 36
Vice Ordförande Per-Olof Söderpalm
0304-66 36 67
Kassör* Ylva Bokgren
0703-04 21 21
Sekreterare Niklas Jörby
0322-103 04
0706-86 42 48
Bengt Holmqvist
0706-46 1 166
Marcus Jacobson
0346-251 16
0702-60 25 16
Alexander Lagerberg
0703-42 00 17
Suppleant Olof Brandelid
031-715 49 13
0703-62 24 71
Suppleant Andreas Johansson
0514-220 01
0733-44 76 68

 

Vad händer i Anten – 31 mars – 1 april

Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg
Slipersbytaren och stoppmaskinen i verkstaden för översyn. Foto: Patrik Engberg

Årsmöte lördagen den 31 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Följande arbeten är aktuella kommande helg 31 mars & 1 april. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat, skivventilerna monterade och väggarnas underdel målade en första gång. Förhoppningsvis målas de en andra gång under veckan. Detta medför i så fall att vi därefter kan börja återmontera fönsterramar och lister.

Det finns mer beslag och krokar att polera. Dessa står i en burk vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Toalett- gavel- och mellandörrarna är slipade och en är grundmålad. Dörrarna grundas färdigt och målas sedan i samma kulör som hatthyllorna och ångvärmeskydden. Ångvärmeskydden har även börjat att målas.

Hatthyllorna är nu målade i en brun nyans. Bräder håller på att inköpas för att monteras på hyllorna. När detta är gjort och även brädorna är målade kan hyllorna monteras på plats i vagnen. Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras. En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN
Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:
Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.

 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

LILLA FLAKTRALLAN
En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall 3-årssäkerhetsbesiktigas

CAFEÈT
Arbete pågår med utbyte av bänkskivor p.g.a. mindre skador på dessa som resulterat i anmärkning från Miljö & Hälsa. Vi skall även flytta en pappershållare samt spackla och göra viss bättringsmålning över några skruvhål som Miljö & Hälsa hade synpunkter på.

Vi skall även städa ur lokalen innan Lindelövs tar över. Tältet skall även resas om någon vecka.

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Vad händer i Anten – 23-24 mars

Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg
Arbete på vagn 24 i verkstaden 2012. Foto: Patrik Engberg

Följande arbeten är aktuella kommande helg 23-24 mars. Du är hjärtligt välkommen att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

Vagn 24
Innertaket i vagnen är färdigmålat. Vi väntar på att kunna montera skivventilerna men innan dess måste dessa poleras. Ventilerna är framlagda vid dörren till pannrummet och Autosol finns intill dessa.

Väggarnas överdel och mellan fönstren är nu målade en första gång. Toalett- och gaveldörrarna är slipade och en är grundmålad. Sköldarna på plattformarna i båda ändar skall slipas och målas SJ Röda

Hatthyllorna. Dessa är skrapade och grundmålade och skall nu målas i en brun nyans. Vi skall även måtta in de bräder som skall läggas på hyllorna istället för näten som kasserats. Utförandet blir samms som i vagn 37.

Ångvärmeskydden skall ha samma färgnyans som hatthyllorna. Även dessa är slipade och grundmålade. Även dessa går att slutmåla.

Ny linoliummatta läggs in då väggar och innertak är färdigmålade.

Vi har även förberett för att börja montera dropplisterna på yttertaket. När detta är gjort skall hela taket tjäras.

En översyn av bromsen har påbörjats på vagnen.

I verkstaden står även:

SLIPERSBYTAREN

 • Justering av spakarna till ventilstället skall ske (utförs av Ådale).
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

STOPPAGGREGATET:

 • Reparation av den trasiga motorn på ena stoppaggregatet har påbörjats.
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

SPIKTRALLAN:

 • Är avfettad och rengjord. Tillbakakörd till Ba-boden.

LILLA FLAKTRALLAN

 • En ny sidolem skall tillverkas. Skall utföras enligt samma förebild som på motortrallan.

MOTORTRALLAN:

 • Dörrhandtaget på vänsterdörren är lagad.
 • Sidorutan i högerdörren håller på att bytas.
 • Bromsen skall justera bromsen
 • Kontrollera vätskor
 • Skall även 3-årssäkerhetsbesiktigas

Förrådsbyggnaden i Kvänum
En bedömning är att vi kan få börja demontera förrådsbyggnaden i början på april och att detta måste vara slutfört under senare delen av april. Därefter skall man bygga en ny kontorsbyggnad på hallens plats.

För detta arbete behövs naturligtvis starka armar och glada tillrop från föreningens medlemmar. När vi vet närmare besked om tidplanen kommer vi att informera om detta via föreningens hemsida.

Kontakta gärna någon av oss i projektgruppen:

 • Demonteringstänk och verktyg: Lennart Nordh, telefon 031-146495 och 0703-615260
 • Transporter och matförsörjning: Björn Thyrelius, telefon 0730-441367
 • Övergripande frågor: Ulf Smedbo, telefon 031-259229 och 0707-243915

 

Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg
Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

 Dessa dagar avser vi göra en insats vid Gräfsnäs station. Vi måste rätta till ett skevningsfel i bortre delen av bangården (lyft m.m.) samt byta ca 20 slipers. Vi skall även rätta till växeln samt infartsspåret till vändskivan. Vidare skall vi ösa bort det grus som finns mellan rälerna i spåret på infartsspåret till vändskivan. Även vändskivan skall smörjas.

Kan du komma och hjälpa är mycket vunnit. Det går både fortare och lättare om vi blir några stycken.  Planera in detta redan nu!

Denna insats görs för att vi skall slippa engagera oss i Gräfsnäs under banarbetsveckan . Vi återkommer närmare påsk med mer information om tider m.m.