Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Lok 24 på vändskivan i Gräfsnäs. Foto: Patrik Engberg

Planera redan nu in Skärtorsdagen och Långfredagen vid AGJ!

 Dessa dagar avser vi göra en insats vid Gräfsnäs station. Vi måste rätta till ett skevningsfel i bortre delen av bangården (lyft m.m.) samt byta ca 20 slipers. Vi skall även rätta till växeln samt infartsspåret till vändskivan. Vidare skall vi ösa bort det grus som finns mellan rälerna i spåret på infartsspåret till vändskivan. Även vändskivan skall smörjas.

Kan du komma och hjälpa är mycket vunnit. Det går både fortare och lättare om vi blir några stycken.  Planera in detta redan nu!

Denna insats görs för att vi skall slippa engagera oss i Gräfsnäs under banarbetsveckan . Vi återkommer närmare påsk med mer information om tider m.m.

 

Posted in Banavdelningen.