Arbete på ångloken

VGJ 24 vid avgång. Foto: René Pabst

VGJ 24 vid avgång. Foto: René Pabst

Lok 24 skall delas på lok och tender och växlas in i verkstaden. Under vintern skall loket genomgå en större översyn med bl.a nya överhettare och ny asklåda. Näst kommande lördag  (den 29:e) kommer vi att påbörja demontering av delar av loket för att komma åt asklåda och överhettare.

Detta projekt är mycket lämpligt för er som är eldare och som saknar verkstadspraktik men även Ni som vill bli eldare och senare lokförare får här en stabil verkstadskunskapsgrund  att stå på inför kommande teoriutbildning. Den teoretiska delen av en eldarkurs planeras att startas upp under senhösten och fortgå under vintern. Intresserade kan anmäla sig till cTa (Alexander) cMA (Bengt) eller cSä (Thomas).

Även på VGJ 31 pågår arbeten. Boggien är nu hopnitad och skall inom kort på blästring och målning. Drivaxlarna till loket hoppas vi snart skall komma tillbaka från Motala verkstad.  Löphjulen till boggien har redan kommit tillbaka från Motala.

Posted in Maskinavdelningen.