Jernvägsnytt 3/2012 till tryckeriet

Jernvägsnytt 3-2012. Under höstens banarbetsvecka fällde vi semaforen i Kvarnabo. Den skall nu på renovering innan nästa trafiksäsong. Foto: Patrik Engberg

Jernvägsnytt 3-2012

Årets tredje Jernvägsnytt, nummer 3/2012, har nu gått till tryckeriet.

I tidningen kan du läsa om vad som har hänt i AGJ, information om banan och vad som har hänt i verkstaden. Det finns också en historisk artikel om pråmtrafiken i Göteborgs hamn.

Med i tidningen finns också inloggningsuppgifter till medlemssidorna på AGJs nya hemsida.

Posted in Allmänt and tagged .