Bakom stationen i Anten

Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson

Stationsplanen bakom Antens station. Foto; Lars Johansson

Bakom stationshuset

Arbetet med att återställa gräsmattorna samt grusplanen bakom stationshuset i Anten efter avloppsarbetena för några år sedan pågår. Gräsmattan ner mot gamla landsvägen håller på att planeras och planen bakom stationshuset har skrapats av för att få bort allt ogräs så att nytt grus skall kunna läggas ut.

Detta tillsammans med att fixa till gräsmattornas kanter kommer dock inte att ske förrän till våren. En grind planeras då även att till våren sättas upp nere vid gamla landsvägen.

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .