Inför föreningsstämman 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst
Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna

 

 

Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten
Satelitbild över ”Sågen” i Anten

2 svar på ”Inför föreningsstämman 2014”

 1. Vilka av styrelsens ledamöter är valda för 2 år vid årsmötet 2013?
  Vilka är i tur att avgå? Ställer de upp för omval?
  Varför framgår det inte av de länkade stadgarna att styrelsens ledamöter väljs för 2 år? För att årsmötet ska vara kallat enligt stadgarna ska detta framgå.
  Kommer valberedningens förslag till styrelselns damöter att finnas tillgängligt för medlemmarna innan årsmötesförhandlingarna?

  1. Vid årsmötet 2013 valdes Andreas Johansson, Thomas Blidér och Olof Brandelid på 2 år.
   Marcus Jacobsson och Per-Olof Söderpalm är de som avgår vid mötet 2014 tillsammans med ordföranden. Suppleanterna är valda på ett år.

   Av de länkade stadgarnas § 9 framgår följande: Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för två år i sänder, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i sänder.

   I övrigt förstår vi inte Stigs påstående avseende kallelsen till stämman …….

   Valberedningens förslag kommer att redovisas i samband med stämman.

Kommentarer är stängda.