Inför föreningsstämman 2014

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Föreningsstämma för medlemmar i Museiföreningen Anten – Gräfsnäs Järnväg

Lördagen den 29 mars klockan 14.00 på Sågen i Anten

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna

Verksamhetsberättelse och övriga handlingar kan Du finna om Du loggar in på Medlemssidorna

 

 

Sågen ligger mellan järnvägen och sjön Anten, se bild.

Sattelitbild över "Sågen" i Anten

Satelitbild över ”Sågen” i Anten

Posted in Allmänt and tagged .

2 Comments

 1. Vilka av styrelsens ledamöter är valda för 2 år vid årsmötet 2013?
  Vilka är i tur att avgå? Ställer de upp för omval?
  Varför framgår det inte av de länkade stadgarna att styrelsens ledamöter väljs för 2 år? För att årsmötet ska vara kallat enligt stadgarna ska detta framgå.
  Kommer valberedningens förslag till styrelselns damöter att finnas tillgängligt för medlemmarna innan årsmötesförhandlingarna?

  • Vid årsmötet 2013 valdes Andreas Johansson, Thomas Blidér och Olof Brandelid på 2 år.
   Marcus Jacobsson och Per-Olof Söderpalm är de som avgår vid mötet 2014 tillsammans med ordföranden. Suppleanterna är valda på ett år.

   Av de länkade stadgarnas § 9 framgår följande: Ordförande väljs av föreningsstämman för ett år i sänder. Styrelsens ledamöter väljs av föreningsstämman för två år i sänder, varav hälften vartannat år. Styrelsens suppleanter väljs av föreningsstämman för ett år i sänder.

   I övrigt förstår vi inte Stigs påstående avseende kallelsen till stämman …….

   Valberedningens förslag kommer att redovisas i samband med stämman.

Comments are closed.