Fortsatta arbeten på AGJ Co22

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Anpassningsarbetena utförs av K-G Ryberg.

Fortsatta arbeten på  AGJ Co22

Arbetet med personboggievagnen nr 22 (f d Nordmark – Klarälvens Järnvägar nr 1005) går vidare. Ett av de större jobben som återstår är att anpassa vagnens samtliga fönster till ett modernare och lite tjockare glas av säkerhetstyp. Fönsterbågarna har tidigare haft dubbla glas, men det inre glaset har sedan länge varit demonterat för att slippa problem med kondens.

Foto: Marcus Jacobson

Posted in Maskinavdelningen and tagged .