In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking
In- och utfartssignal i Anten. Foto: Christian Merking

In- och utfartssignalerna i Anten

In- och utfartssignalerna i Anten är åter i Anten igen efter ha varit i Trollhättan på Tre Ess för blästring och målning.