Kvarnabo har fått ny dörr

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bern Lindsjö

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus har fått ny väntsalsdörr

Den nya dörren till väntsalen i Kvarnabo stationshus har nu monterats på plats. Den ersätter en dörr som sattes in av SJ för många år sedan. Den nya dörren är gjord efter gammal förlaga och stationshuset ser genast mycket prydligare ut. Länsstyrelsen har bidragit till en del av kostnaden för den nya dörren.

Arbete pågår även med att återuppbygga skorstenen på huset efter den vattenskada som huset drabbades av för en tid sedan. Regnvatten hade runnit in vid skorstenen och trängt långt ned i huset. Den träkonstruktion som syns på taket hör till detta arbete.

Posted in Allmänt, Fastighetsavdelningen and tagged .