Semaforfästet grävdes upp

Semaforfästet grävdes upp

Under lördagen grävdes den norra semaforens fäste upp ur backen för transport ner till Anten för revision. Foton: Christian Merking

50-års jubiléet

50-års jubiléet

Helgen den 8-9 augusti genomfördes föreningens 50-årsjubileum. Föreningen bildades 195 och har bedrivit trafik på järnvägen mellan Anten och Gräfsnäs sedan 1971. Under helgen körde vi med många tåg samtidigt som vi hade besök av ett flertal föreningar.

Besökande föreningar:

  • Krönikespelen, kommer att vara bland publiken iklädda rollkaraktärer från Spanska flugan. Delar ut reklamblad inför nästa produktion. Preliminärt endast lördag.
  • Ringlinien, försäljning av böcker och filmer i museihallen. Gammal buss visas upp bakom stationen.
  • SSF Vänersborg, scouterna kommer slå läger under helgen för att visa upp hur det kan vara att vara scout samt lära ut repslagning.
  • Ukulele-spelare, underhåller ombord på tåget och runt stationerna.

Kvarnabo station

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station. Foto: Lars Johansson

Kvarnabo station

Arbetet med taket och skorstenen på stationshuset är nu klart då skorstensbeslaget nu är på plats. Tack för det Erik S!

Det finns dock en del kvarstående arbeten både utomhus (målning), samt inomhus där golven i två rum skall lackas.

Bilder från Riddarhelgen

Kvarnabo stationshus

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus

På Kvarnabo stationshus pågår arbeten med att återställa byggnaden in- och utvändigt efter den vattenskada som drabbade huset för två år sedan. En ny skorsten har murats upp, trafikexpeditionen har målats samt arbete skett med inner- och yttertak. Förutom detta har en ny väntsalsdörr satts in. Erik Samuelsson leder dessa arbeten.

Erik påpekar att man håller på att behandla golven i två av rummen i huset och det är således tillträdesförbud till vardagsrum och lilla sovrummet under kommande veckor. Genomförda arbeten är nu avsynat av Västarvets kontrollant. Dock väntar vi på att plåtslagaren skall göra de sista arbetena på skorstensbeslagen.

De antikvariska arbetena på Kvarnabo station (återställande av skorsten, innerväggar m.m. efter vattenskada) är nu avsynade av Länsstyrelsen och godkända.

Kvarnabo har fått ny dörr

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bern Lindsjö

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus har fått ny väntsalsdörr

Den nya dörren till väntsalen i Kvarnabo stationshus har nu monterats på plats. Den ersätter en dörr som sattes in av SJ för många år sedan. Den nya dörren är gjord efter gammal förlaga och stationshuset ser genast mycket prydligare ut. Länsstyrelsen har bidragit till en del av kostnaden för den nya dörren.

Arbete pågår även med att återuppbygga skorstenen på huset efter den vattenskada som huset drabbades av för en tid sedan. Regnvatten hade runnit in vid skorstenen och trängt långt ned i huset. Den träkonstruktion som syns på taket hör till detta arbete.

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Gräfsnäs stationshus målat, Kvarnabo påbörjat

Gräfsnäs stationshus målat. Foto: Alexander Lagerberg

Stationshuset i Gräfsnäs och Kvarnabo målas

I samverkan med “Föreningen Gräfsnäsparken” och AGJ håller stationsområdet i Gräfsnäs på att få en ansiktslyftning med ogräsrensning och nu ommålning av stationshuset. Huset i Gräfsnäs är nu målat och arbetet har påbörjats även i Kvarnabo.

En del kompletterande målningsarbeten kvarstår men husen ser mycket prydliga ut.

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Kvarnabo stationshus målas. Foto: Alexander Lagerberg

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann

Kvarnabo som Byringe. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo som Byringe. Foto: Bernt Lindsjö

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann är arbetsnamnet på en kommande svensk film i regi av Felix Herngren, baserad på boken med samma namn av Jonas Jonasson. Inspelningen startades 8 oktober 2012. Huvudrollen kommer att spelas av Robert Gustafsson. Filmen har premiär 25 december 2013.

Delar av filmen spelades in på AGJ och då i Kvarnabo som tillfälligt fick byta namn till Byringe.

Vattenpumpen i sjön

Vattenpumpen är sjösatt. Foto: Bernt Lindsjö

Vattenpumpen är sjösatt. Foto: Bernt Lindsjö

Vattenpumpen i Kvarnabo är sjösatt

Ytterligare förberedelser inför trafikstarten gjordes idag då vattenpumpen i Kvarnabo sjösattes. Vi kan nu fylla på vatten i ångloken under våra trafikdagar. På bilden provkörs vattenhästen.

Enligt uppgift var det inte badtemperatur i sjön Anten vid tillfället.

Semaforen i Kvarnabo skall renoveras

Fällning av semaforen i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Fällning av semaforen i Kvarnabo. Foto: Patrik Engberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, passade vi även på att fälla den södra semaforen i Kvarnabo.

Den är nu nerkörd till Anten där den skall genomgå samma revision och översyn som semaforen i Gräfsnäs fick i vintras. När den är målad och klar skall den åter monteras innan nästa trafiksäsong.