Kvarnabo stationshus

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo station med den nya dörren. Foto: Bernt Lindsjö

Kvarnabo stationshus

På Kvarnabo stationshus pågår arbeten med att återställa byggnaden in- och utvändigt efter den vattenskada som drabbade huset för två år sedan. En ny skorsten har murats upp, trafikexpeditionen har målats samt arbete skett med inner- och yttertak. Förutom detta har en ny väntsalsdörr satts in. Erik Samuelsson leder dessa arbeten.

Erik påpekar att man håller på att behandla golven i två av rummen i huset och det är således tillträdesförbud till vardagsrum och lilla sovrummet under kommande veckor. Genomförda arbeten är nu avsynat av Västarvets kontrollant. Dock väntar vi på att plåtslagaren skall göra de sista arbetena på skorstensbeslagen.

De antikvariska arbetena på Kvarnabo station (återställande av skorsten, innerväggar m.m. efter vattenskada) är nu avsynade av Länsstyrelsen och godkända.

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .