Rälsbussläpet har lyfts

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

Släpet har lyfts

Rälsbussläpet lyftes under veckan och boggierna togs ut för kommande revision. Släpet står nu på två robeltrallor. Under helgen har demontering av boggierna påbörjats.

Godsvagnen VGJ NN 1340 är nu i stort sett färdig. De trasiga bultarna har ersatts med nya varefter bättringsmålning skett. Fastsättning av lämmarna och märkning får anstå till våren. Vagnen lämnar nu plats för AGJ G 119.

Redaktionen

Posted in Maskinavdelningen.