Banarbete vid Dirhuvden

Banarbete vid Dirhuvden

Idag har det bytts ca 13 slipers i växel 2 vid Dirhuvdens lastplats. Även växelstället har kommit på plats efter att det har målats.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Vägkorsningssignal ("V-signal") har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägkorsningssignal (”V-signal”) har kommit upp.
Vägskyddet har kommit upp. Foto: Yngve CG
Vägskyddet har kommit upp.

Signalarbeten på Brobackaspåret

Lite i det fördolda så fortsätter signalarbetet på Brobackaspåret. Nyligen har det blivande vägskyddet i vägkorsningen söder om Antens station kompletterats med vägskyddssignaler och vägkorsningssignal (”V-signal”). Dock är dessa inte igångsatta än men allt mer och mer av signalskyddet håller på att färdigställas.

Röja Brobackaspåret

YBo5p vid Brobackatunneln. Foto: Siegfried Nörenberg
YBo5p vid Brobackatunneln

Spåret till Brobacka skall röjas från sly och träd.

Det skall röjas hela vägen ned till Brobacka, spår, slänter samt runt staketen. I första etappen tas avsnittet från Anten till tunneln.

Ansvarig för arbetet är Per-Åke Lampemo så anmäl dig till honom om du är intresserad av att hjälpa till. Per-Åke nås på tel 0702-961040 eller på mail jubileum40@yahoo.se.

 

Niklas Jörby
Chef Banavdelningen

Avslutande banarbeten

Avslutande banarbeten

Under helgen gjordes avslutande arbeten på växeln vid museihallen i Anten. Det arbetades även på spårspärren i spår förlängningen av spår 3 utefter lastkajen till museihallen.

Vi åkte också ut på banan med Z4p och kranvagnen för att hämta använda slipers som vi tidigare bytt och vi hämtade även ris och några björkar som hade stått för nära spåret och var oroväckande nära tågen. Björkarna kommer att användas som lokved.

Spårarbete i museihallen

Spårarbete i museihallen

I slutet av banarbetsveckan byggde vi även spår i museihallen. Spåren byggdes i den förlängda delen, söderut, som vi byggde klart förra året. På detta sätt kommer vi att kunna ställa fler trafikfordon under tak under kommande vinter.
Vi kommer även kunna utöka vårt utställningsområde under sommarhalvåret.

Växelarbeten i Anten

Växelarbete i Anten

Banarbetsveckan avslutades med att växeln i spår tre, utanför museihallen renoverades. Detta är en del i arbetet med att göra spår tre till tågspår. Även spårspärren till lastkajen utefter museihallen renoveras.

Banarbetsveckan går vidare

Slipersbytaren i gång. Foto: Yngve CG
Slipersbytaren i gång

Banarbetsveckan går vidare – vill du hjälpa till?

Vi håller på till 3 maj, samling i Anten varje dag klockan 08.00.

Torsdag kväll är läget att vi bytt färdigt 900 slipers på linjen och vi har bytt en skadad räl ovanför Arelids anhalt.

Nu närmast står att bygga klart växeln i spår 3 samt spårlägga i museihallens utbyggda del. Även de bytta sliprarna skall samlas in. Sedan finns det en mängd med småpyssel.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

 

Årets banarbetsvecka är igång.

Motordressin. Foto: Yngve CG
Motordressin. Foto: Yngve CG

Årets banarbetsvecka är igång.

2015-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 25 april och håller på till söndagen 3 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers mellan Anten och Humlebo. Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.
Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

Banarbetsvecka 25 april – 3 maj

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 25 april – 3 maj

2015-års banarbetsvecka är under vecka 18 med början på lördagen den 25 april och håller på till söndagen 3 maj. Vi skall i huvudsak byta 900 slipers mellan Anten och Humlebo. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Vi får hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-87 42 48

Signalarbeten i Anten

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson
Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Signalarbeten i Anten

Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan.

Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket.

Arbetet fortsätter nu med att ansluta växeln vid museihallen och spårspärren in mot stickspåret i förreglingssystemet.

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson
Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Översyn av spårriktaren

Översyn av spårriktaren pågår. Den är tillverkad i Österrike 1980 och har gjort tjänst i Östtyska kolgruvor. 1997 kom den till AGJ och senast den var igång var 2008. Nu pågår reparation och åtgärd av några elfel. Vi har idag även konstaterat att en hydraulcylinder behöver packas om. Förhoppningen är att kunna köra med maskinen under 2015.

Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson
Översyn av spårriktaren. Foto: Magnus Johansson

Arbeten på motordressin

Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson
Motordressinen MDR125p. Foto: Lars Johansson

Arbeten på motordressinen MDR125p

Christian och Jimmy har lyckats få fart på vår gula motordressin och även byggt om den till 12 voltssystem. Man går nu vidare för att återställa den interiört och exteriört och målsättningen är att den skall vara till hjälp under banarbetsveckan – vecka 18 – 2015.

Renoveringen påbörjades för flera år sedan av bland annat Mikael P men avbröts då annat fick prioriteras.

Banarbetsveckan är slut

Banarbetsveckan är slut

Årets Banarbetsvecka genomfördes under perioden från fredagen den 18 april till och med söndagen den 27. Under onsdagen den 23 april hade årets beting på ca 770 slipers bytts och spikats färdigt.

Merparten av de nya sliprarna lades in på en sträcka om ca 1½ km från Kvarnabo och norrut mot Gräfsnäs, resterande fördelas på två poster vid km 55 (ca 60 st) och från Arelid och några hundra meter norrut. (något över 100 st). Resten av veckan nyttjades huvudsakligen till byggnation av växlarna 7 och 9 i Anten samt till insamling av kasserade slipers.

Banarbetsveckan igång

Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson
Slipersbyte under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

 Banarbetsveckan 2014 i gång

Banarbetsveckan pågår för fullt. Två slipersbytare i aktion norr om Kvarnabo. Den första bytaren drar ur slipers och den bakre lägger in. Mellan dessa går en person och lägger sliprarna till rätta för bytare för att snabba upp iläggningen.

Under banarbetsveckans första fyra dagar har vi hunnit byta ca 550 slipers. Slipersbytet på linjen fortsätter och på torsdag planerar vi att ta tag i växlarna i Anten.

Men allt är inte arbete, vi tar också en välförtjänt paus för lunch i vårsolen.

Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson
Rast i Kvarnabo under ba-veckan 2014. Foto: Lars Johansson

Banarbetsveckan 18-27 april

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 18-27 april

2014-års banarbetsvecka är under vecka 17 med början på långfredagen 18/4 och håller på till söndagen 27/4. Vi skall byta 770 slipers och bygga klart växlarna i Anten. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Även i år lånar vi en slipersbytare frän Skara. Så får vi hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48