Växelbyggnad i Anten

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg
Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Växlar byggs i Anten

Arbetet med att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden fortsatte i helgen. Niklas Jörby med söner håller på att bygga ihop den första av de två växlarna utanför verkstaden.

Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen att dyka upp, ingen föranmälan behövs!

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg
Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson
Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Banarbetsvecka 18-27 april

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Årets banarbetsvecka 18-27 april

2014-års banarbetsvecka är under vecka 17 med början på långfredagen 18/4 och håller på till söndagen 27/4. Vi skall byta 770 slipers och bygga klart växlarna i Anten. 

Som vanligt är allt förberett, maskinerna servade, slipers väntar på oss, mat och husrum finns. Även i år lånar vi en slipersbytare frän Skara. Så får vi hoppas på gott väder men det brukar vi ju ha.

Har ni möjlighet att delta en eller flera dagar så var vänlig och hör av er till mig.

Välkomna

Niklas Jörby
banchefen@agj.net
0706-86 42 48

Växelarbeten i Anten

Växelerbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg
Växelarbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbeten i Anten.

Delar till de två växlar (7 och 9) som håller på att bytas på bangården i Anten kommer att tas in i verkstaden för översyn och renovering. När detta är klart kommer arbetena på bangården att påbörjas med utläggning av slipers och montering av delarna till växlarna.

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg
Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg

Arbetshelg 28-29/9

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Arbetshelg i Anten 28-29 september

GLÖM INTE ATT VÅR ANLÄGGNING BEHÖVER DIN INSATS INNAN KYLAN SLÅR TILL!

Uthusbyggnation

Tillbyggnationen och takbytet på uthuset vid ”Paradiset” i Anten pågår för fullt.

Höstväxling

Höstväxlingens första del är avslutad så långt att alla trafikvagnar är under tak. Senare skall även Tp 3503 in i museihallen efter att 31:ans rundpanna har fått annan plats.

I helgen planeras växling vid Ödegärdet. De två öppna grusvagnar (P samt M+) växlas fram för att kunna tömmas och innehållet skall läggas ut runt Skalle. Vidare skall ramen av den överföringsvagn som i våras fick släppa till sina rullagrade boggier till vår ”klippvagn” växlas ned till Anten för att återvinnas. Ramen ligger på en annan överföringsvagn.

Thomas behöver hjälp med denna växling.

Fastighetsavställning

Tältet vid cafét skall plockas ned för säsongen (dock ej rörställningen). Hjälp behövs.

Lokavställning

VGJ 24 undrar var alla Ni förare och eldare är! Hon känner sig sviken och bortglömd. Hon vill ha omvårdnad och vill bli avställd för säsongen. Lämplig tid är nu till helgen!

HBA 2

Kylet till loket har kommit tillbaka efter reparation vid BS-Mekaniska i Falköping.

Växelrenovering

Växlarna på spår 3 har rivits för slipersbyte och renovering. Arbetskraft efterlyses för att lägga i slipers och börja montera ihop växlarna igen.

 

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson
Växelarbete i Anten. Foto: Mats Andersson

Spårarbete i Anten

Ett spårarbete  har påbörjats i Anten. Det är två växlar utanför verkstaden som håller på att  renoveras. Detta är första etappen i att göra även spår 3 till tågspår.Efter det att bilden tagits har även området schaktats ur så vi kan börja lägga in nya slipers och återuppbygga växlarna.

Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till.

Plogning av banvallen

Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg

Plogning av banvallen

Under veckan har vi plogat banvallen mellan Gräfsnäs och Anten med hjälp av vår ballastplog och sopmaskinen. Allt drogs av Z4p. Vi sopade inte spåret den här gången utan på sopmaskinen stod maskineriet till hydrallyftarna på ballastplogen.

Resultatet blev snyggt och bidrar till att hålla spår och bana i ett bra skick.

Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg
Plogning av banvallen. Foto: Patrik Engberg

Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg
Hämtning av slipers efter banarbetsveckan. Foto: Patrik Engberg
 

Banarbete under Kristi Himmelfärdshelgen

Under Kristi Himmelfärdshelgen genomfördes kompletterande arbeten efter banarbetsveckan.

Vi var bland annat ute med kranvagnen och hämtade utbytta slipers. Vidare genomfördes en översyn av våra signalanläggningar längs banan

 

Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg
Översyn och genomgång av signalskåp och signalutrustning inför trafiksäsongen. Foto: Patrik Engberg

Finputs efter banarbetsveckan

Banarbetsveckan 2013. Rast i Gräfsnäs en vacker majdag. Foto: Bern Lindsjö
Banarbetsveckan 2013. Rast i Gräfsnäs en vacker majdag. Foto: Bern Lindsjö
 

Finputs efter banarbetsveckan

Nu tar vi tillfälligt paus i banarbetsveckan, men vi startar snart igen. Nästa etapp pågår från torsdag 9 maj till söndag 12 maj.

Vi skall då samla in de slipers som bytts, sätta upp 6 kryssmärkesstolpar och borra 2 hål för i en rälsskarv strax söder om Gräfsnäs. Banchefen har säkert något mer att bjuda på ……..

Vill Du hjälpa till?

Hör av dig och berätta vilka dagar Du vill / kan komma! Hör av Dig till Niklas Jörby på banchefen@agj.net eller telefon 0706-86 42 48.

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

Banarbetsveckan 2013!

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö
Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö
 

Banarbetsveckan var i år vecka 18, 27 april – 5 maj 2013

Årets banarbetsvecka är avslutad. Vi arbetade från Gräfsnäs och söderut.

Målet var att byta 800 slipers mellan Gräfsnäs och rakan ned mot Kvarnabo (strax efter höga banken) och 200 slipers i backen upp efter Arelid räknat från Anten. Tänkt var att vi även skall byta ett 10-tal slipers vid km 55.

Läget Gräfsnäs lördag kväll (4/5): 800 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna samt viss finputs kommande helg.

En vägövergång söder om Gräfsnäs har breddats med nya plank.

Sex stolpar för kryssmärken utlagda på plats och skall sättas upp på tre vägöverfarter närmast Gräfsnäs.

Läget Arelid söndag middag (5/5):  200 slipers bytta och spikade. Sträckan är således färdigbytt. Insamling av de bytta sliprarna återstår samt viss finputs.

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsveckan 2013. Foto: Bernt Lindsjö

Banarbetsvecka 27/4-5/5

Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
 

Banarbetsvecka vecka 18, 27 april – 5 maj 2013

Det är hopp om vår i år också. Det skall bli plusgrader hela dygnet nästa vecka.

Vi har ett beting på ca 1000 slipers samt lite småfix som behöver ordnas innan trafikstarten.

För att hinna med det har vi lånat in ytterligare en slipersbytare från Skara.

 Mat, dricka, material, maskiner mm ordnas precis som tidigare år.

Vill Du hjälpa till?

Hör av er och berätta vilka dagar Du vill / kan komma! Hör av Dig till Niklas Jörby på banchefen@agj.net eller telefon 0706-86 42 48.

Kom och njut av en vårvacker natur och få lite frisk luft! Det finns alltid en uppgift för var och en.

Höstens banarbetsvecka pågår

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september 2012, hade vi tänkt att göra en insats på vår bana. Det finns alltid en uppgift för var och en.

I huvudsak skall vi koncentrera oss på sträckan mellan Kvarnabo och Gräfsnäs där de flesta vägövergångarna behöver ses över. Det är 8 stycken som kräver åtgärd och den största insatsen blir det på Wasaallén där det mesta måste bytas. Vi kommer även att få nya korsningsbeslut på vägövergångarna i Gräfsnäs. Det innebär att vi måste sätta upp kryss- och stoppmärken mm vid dessa övergångar.

Räcker inte denna arbetsuppgift kan vi alltid fortsätta med vår skarvrevision som också behövs eller fortsätta att byta slipers

För de som kan så är ni välkomna att boka in en eller flera dagar och komma och hjälpa till.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

Banarbetsvecka 8 – 16 september

Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg
Spårarbete i Anten. Foto: Alexander Lagerberg

Under höstens banarbetsvecka, det vill säga 8 – 16 september, hade vi tänkt att göra en insats på vår bana. Det finns alltid en uppgift för var och en.

I huvudsak skall vi koncentrera oss på sträckan mellan Kvarnabo och Gräfsnäs där de flesta vägövergångarna behöver ses över. Det är 8 stycken som kräver åtgärd och den största insatsen blir det på Wasaallén där det mesta måste bytas. Vi kommer även att få nya korsningsbeslut på vägövergångarna i Gräfsnäs. Det innebär att vi måste sätta upp kryss- och stoppmärken mm vid dessa övergångar.

Räcker inte denna arbetsuppgift kan vi alltid fortsätta med vår skarvrevision som också behövs eller fortsätta att byta slipers

För de som kan så är ni välkomna att boka in en eller flera dagar och komma och hjälpa till.

Har Du frågor, kontakta Niklas Jörby (banchefen@agj.net) eller 0706-86 42 48.

 

185 slipers bytta första två dagarna

Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg
Banarbete på linjen. Foto: Alexander Lagerberg

BANARBETSVECKAN PÅGÅR FÖR FULLT

Vi är nu klara med slipersbytet mellan Anten och Älvviken. 185 slipers bytta på två dagar. Vi förflyttar oss nu efter helgen till Kvarnabo för att påbörja byte av slipers på bangården.

Om Du vill hjälpa till så finns det plats för fler.

/ Niklas Jörby

Banarbete i Gräfsnäs 14-15 april 2012

Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson
Banarbete på AGJ. Foto: Mats Andersson

Följande arbeten är aktuella kommande helg 14  & 15 april. Du är hjärtligt välkommen  att delta om Du vill, det finns alltid en uppgift för var och en efter möjlighet och förmåga.

Ta med oömma kläder, mat ordnas under dagen. Vi börjar varje dag runt klockan 09.00 och håller på till cirka 17.00:

ARBETSDAGAR PÅ BANAN OCH I GRÄFSNÄS UNDER HELGEN.

Det var ett riktigt apriloväder under påskhelgen. Banan blev dock röjd till  Gräfsnäs och en hel vagnslast med ved kunde transporteras till Anten. Veden finns nu i vedgården och väntar på din insats. Skall sågas och klyvas.

Dock kunde vi inte göra något på bangården i Gräfsnäs. Men skam den som ger sig. På lördag 14/4 och söndag 15/5 försöker vi igen. Slipersbyte i östra delen av bangården och tillrättande av skevningsfel står på programmet.

Vi samlas i Anten. Frukost klockan 08.00 och avfärd mot Gräfsnäs ca klockan 09.00. Kan du ej komma då så anslut i Gräfsnäs. Under helgen kraftsamlar vi i Gräfsnäs för att byta slipers på bangården och rätta till skevningsfel.

Arbetena pågår därefter under resterande del av helgen såväl i Anten som Gräfsnäs.