Banarbete vid Dirhuvden

Banarbete vid Dirhuvden

Idag har det bytts ca 13 slipers i växel 2 vid Dirhuvdens lastplats. Även växelstället har kommit på plats efter att det har målats.

Signalarbeten i Anten

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Inkoppling av spårspärren. Foto: Lars Johansson

Signalarbeten i Anten

Nu slipper vi springet med K-nycklar på Antens bangård då det skall växlas in på den delen av bangården framför museihallen och till vändskivan.

Spårspärren och den intilliggande växeln är nu anslutna till det elektriska förreglings-systemet i ställverket. Det innebär att dessa nu låses upp från ställverket.

Arbetet fortsätter nu med att ansluta växeln vid museihallen och spårspärren in mot stickspåret i förreglingssystemet.

Stoppning av växlar

Växelarbete i Anten, växeln stoppas. Foto: Patrik Engberg

Växelarbete i Anten, växeln stoppas. Foto: Patrik Engberg

Stoppningsarbete av växlar

Under helgen, 10-11 maj, arbetar vi vidare med att stoppa växlarna i Anten. Att stoppa växlarna är en nödvändighet för att spårläget skall bli bra och att vi skall kunna köra i växlarna på ett bra sätt.

Allt genomfördes i ett vårskönt Anten där solen lyste skönt.

Banarbetsveckan är slut

Banarbetsveckan är slut

Årets Banarbetsvecka genomfördes under perioden från fredagen den 18 april till och med söndagen den 27. Under onsdagen den 23 april hade årets beting på ca 770 slipers bytts och spikats färdigt.

Merparten av de nya sliprarna lades in på en sträcka om ca 1½ km från Kvarnabo och norrut mot Gräfsnäs, resterande fördelas på två poster vid km 55 (ca 60 st) och från Arelid och några hundra meter norrut. (något över 100 st). Resten av veckan nyttjades huvudsakligen till byggnation av växlarna 7 och 9 i Anten samt till insamling av kasserade slipers.

Växelbyggnad i Anten

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Montering av växeltungorna. Foto: Patrik Engberg

Växlar byggs i Anten

Arbetet med att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden fortsatte i helgen. Niklas Jörby med söner håller på att bygga ihop den första av de två växlarna utanför verkstaden.

Vill Du hjälpa till? Du är hjärtligt välkommen att dyka upp, ingen föranmälan behövs!

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

Niklas med söner bygger växel i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbete i Anten

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten. Foto: Lars Johansson

Växelarbete i Anten

På lördagen den 22 mars drar banavdelningen igång att lägga tillbaka de två växlar som tagits upp för renovering utanför verkstaden. Delar av växlarna har renoverats och vissa delar bytts ut.

Arbete pågår även med förreglingslådorna till de förreglingar som skall ersätta nuvarande nyckellås.

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Arbete med elföreglingsutrustningen i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Växelarbeten i Anten

Växelerbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbetet pågår i Anten. Foto: Patrik Engberg

Växelarbeten i Anten.

Delar till de två växlar (7 och 9) som håller på att bytas på bangården i Anten kommer att tas in i verkstaden för översyn och renovering. När detta är klart kommer arbetena på bangården att påbörjas med utläggning av slipers och montering av delarna till växlarna.

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg

Växelerbetet pågår i Anten, här ligger växelslipers och väntar på i läggning. Foto: Patrik Engberg