Arbeten på vagn 22

Vagn 22 snart färdigmålad invändigt

Vagn 22 har nu i stort målats klart invändigt. Under helgen målades kupén för andra gången och även vestibulen har målats. Kvar att måla innan mattläggaren kan komma och lägga in en ny matta i hela vagnen är att montera loss bagagehyllorna i vestibulen i ena änden av vagnen och måla bakom dessa. Dessutom skall alla foder runt ett antal dörrar målas samt den gamla golvmattan rivas ut. Vi kan även sätta upp hatthyllorna i salongerna då dessa inte påverkar golvläggningen.

Komplettering 6/1

Kupén är idag färdigmålad. Hyllorna losstagna i vestibulen och även detta utrymme har målats. Den gamla linoliummattan har rivits ur. I ena salongen har vi dragit ut all nubb som denna var fäst med (förutom limmet). I den andra salongen återstår det att dra ur all gammal nubb. Nästa helg planerar vi att montera hatthyllorna i salongerna.

Posted in Allmänt, Maskinavdelningen and tagged .