Arbete på vagn 22

AGJ vagn 22

Arbete på vagn 22 i vinter

Arbetet på vagn 22 har stått stilla under sommaren. Det är nu dags att ta nya tag! Vi håller på att sätta samman en grupp av intresserade för det fortsatta arbetet med vagnen. Här får du gärna komma med och hjälpa till.

Närmast på programmet står målning av innertaket ytterligare en gång efter lätt slipning. Därefter fortsätter vi med att måla vagnens innerväggar.

Takventiler, krokar, handtag m.m. har skickats till kromning. Plattformsdetaljerna har varit på blästring och har kommit tillbaka och skall nu grundmålas innan komplettering av vissa detaljer och montering.

På den östra plattformen skall nya knutplåtar nitas fast och spännkoppel monteras. Det finns således arbete för alla. Dyk upp i Anten någon lördag så berättar vi mer.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .