Takarbeten på vagn 22

Arbeten på plattformstaken på vagn 22

Under den gångna helgen tog arbetet med plattformstaken åter fart. Det ena är nästan klart och K-G lägger nu sista handen vid det. På andra ändan har takbågen monterats. Taket skall nu göras även här.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .