Årsmötet 2016

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Vinghjul på rälsbuss. Foto: René Pabst

Årets föreningsstämma genomfördes lördagen den 19 mars på First Hotel Grand i Alingsås med ett 50-tal medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som avlidit oss under året.

Därefter genomfördes årsmötesförhandlingarna på 40 minuter. Styrelsens årsberättelse gicks igenom och lades till handlingarna, likaså revisorernas berättelse och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Inga motioner fanns att avhandla och styrelsen bad mötet att förlänga uppdraget att ta fram en bevarandeplan för föreningens fordon, vilket beviljades.

Därefter genomfördes styrelsevalen enligt följande:

Ordförande Lars Johansson (1år)
Vice ordförande Pierre Enbert (1 år)
Sekreterare Olof Brandelid (2 år)
Ledamöter Tomas Blidér (1 år)
  Marcus Jacobson (2 år)
  Sandra Merking (2 år)
  Andreas Johansson (1år)
   
Suppleanter Per-Olof Söderpalm (1 år)
  Magnus Liberger (1år)

Då halva styrelsen omväljes vartannat år är de styrelsemedlemmar som ovan angetts med 1 år valda på föreningsstämman 2015. Ordförande och suppleanter väljes på 1 år. Vid det konstituerande styrelsemötet efter stämman utsågs Ylva Bokgren till kassör.

Efter mötet genomfördes en bildvisning på 45 minuter kring föreningens första verksamhetsår och en bildserie från utflyktsresor 1969 och 197 tagna av vår medlem Tage Johansson i Säffle. Mötet avslutades med kaffe och fralla i hotellets restaurang.

 

Posted in Allmänt and tagged , .