Fortsatta spårarbeten i Anten

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda. Foto: Patrik Engberg

Spår 3 är urgrävt och nya slipers är utlagda.

Fortsatta spårarbeten i Anten

Nu har tjälen gått ur backen och vi har nu kunnat schakta ur för att lägga ut de nya sliprarna i spår 3 i Anten. Vi kommer fortsätta under våren och under banarbetsveckan 30 april – 8 maj.

Posted in Banavdelningen and tagged , .