Vagn 28 tvättad

Vagn 28 i verkstaden. Foto: Patrik Engberg

Vagn 28 tvättad

Vagn 28 har nu målats invändigt.Utvändigt har nu vagnen slipats med fint sandpapper och tvättats.

Den skall inom kort målas utvändigt.

”Koppelvagnen” utan överdel.

”Koppelvagnen” utan överdel.

Det smalspåriga underredet har befriats från den normalspåriga vagn som tidigare varit placerat ovanpå.Vagnen är f.d. Ruda-Oskarhamns Järnväg NN nr 138 och f.d. SJ NNsp 320374.

Överbyggnaden, som byggdes på för att underlätta växling mellan smalspåriga och normalspåriga vagnar, har skrotats.

VGJ Gs 1489 klar

VGJ Gs 1489 klar. Foto: Lars Johansson

VGJ Gs 1489 klar

Mats Andersson lägger sista handen vid godsfinkan VGJ Gs 1489 i verkstaden.Efter att stått inne i verkstaden under hösten och fått en översyn är vagnen nu nymålad och klar.

AGJ har ny maskinchef

VGJ 24 i Anten sommaren 2010. Foto: René Pabst

AGJ har ny maskinchef

AGJ har vid årsskiftet fått en ny maskinchef, CMa.

Vår nya maskinchef heter Bengt Holmqvist och efterträder Marcus Jacobson.

Marcus, som under flera år verkat som maskinchef, kvarstår som ångloksansvarig inom föreningen.

Från styrelsens sida vill vill önska Bengt lycka till i sin nya roll och samtidigt framföra ett stort TACK till Marcus för sina insatser som maskinchef under drygt fem år.

 

Arbete på vagn 28

Arbete pågår med innertaket. Foto: Patrik Engberg
Arbete pågår med innertaket. Foto: Patrik Engberg

Arbete på vagn 28

Handikappvagnen (AGJ Co 28) står i verkstaden. Målning av innertaket pågår och plattformsvirket på ena plattformen håller på att bytas. Hela vagnen skall slipas lätt, tvättas och därefter målas utvändigt. Vissa kompletterande arbeten skall göras på taket.

Om intresserade medlemmar finns så skall en bromsöversyn göras på vagnen innebärande rengöring av broms bl.a. uppsmörjning och rengöring av bromsutrustning.

 

Rälsbussläpet har lyfts

Här syns boggierna till släpet. Foto: Lars Johansson

Släpet har lyfts

Rälsbussläpet lyftes under veckan och boggierna togs ut för kommande revision. Släpet står nu på två robeltrallor. Under helgen har demontering av boggierna påbörjats.

Godsvagnen VGJ NN 1340 är nu i stort sett färdig. De trasiga bultarna har ersatts med nya varefter bättringsmålning skett. Fastsättning av lämmarna och märkning får anstå till våren. Vagnen lämnar nu plats för AGJ G 119.

Redaktionen