A. WILH. PETRI i verkstaden

 

A. WILH. PETRI . Foto: Christian Merking

A. WILH. PETRI i verkstaden

A. WILH. PETRI i verkstaden

Ångloket A. WILH. PETRI står nu inne i verkstaden där en första undersökning av skicket på loket är igång. Bland annat gjordes en pannspolning på loket. Utifrån vad undersökningen visar skall sedan en eventuell åtgärdsplan tas fram.

Posted in Maskinavdelningen and tagged , .