Fortsatta arbeten på vagn 24

Vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Interiör av vagn 24. Montering av gardiner och gasarmaturer pågår. Foto: Lars Johansson

Gardiner och gasljusarmaturer har nu monterats i vagn 24.

Vagnen är snart klar men vi konstaterade ett glapp i kopplet i ena änden som nu håller på att åtgärdas. Undertaken på plattformsändarna håller även på att målas.  Dessutom. funderar vi på att sätta på spännkoppel på vagnen.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .