Fortsatta arbeten på vagn 24

Vagn 24 i verkstaden. Foto: Lars Johansson
Interiör av vagn 24. Montering av gardiner och gasarmaturer pågår. Foto: Lars Johansson
Gardiner och gasljusarmaturer har nu monterats i vagn 24.

Vagnen är snart klar men vi konstaterade ett glapp i kopplet i ena änden som nu håller på att åtgärdas. Undertaken på plattformsändarna håller även på att målas.  Dessutom. funderar vi på att sätta på spännkoppel på vagnen.