Arbeten på asklådan till VGJ 24

VGJ 24, montering av asklådan. Foto: Lars Johansson

VGJ 24, arbeten på asklådan. Foto: Lars Johansson

Arbeten på asklådan till VGJ 24

Montering av luckor på asklådan till lok 24. Efter det att bilden togs har asklådan provmonterats på pannan.

Pannan med en nya asklådan har därefter lyfts i loket för att se om allt passade. Just nu pågår diverse justeringsarbeten på asklådan samt tillpassning av fallrost m.m. När detta är klart så kommer pannan med vidhängande asklåda att lyftas ur igen varefter asklådan svetsas klart.

Posted in Maskinavdelningen and tagged .