Städning i verkstaden.

Städning i verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i den gamla delen av verkstaden. Foto: Lars Johansson

Städning i verkstaden

Städningen i vår verkstad börjar nu ge resultat. Närmast står nu att försöka göra något åt det flaggstångsämnet som ligger längs med vagnen så att vi kan få bort den innan den blivande flaggstången skadas.

Posted in Fastighetsavdelningen and tagged .