Pågående arbeten i Anten (feb)

Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Foto: Patrik Engberg
Vagn 22 skall få en översyn invändigt. Inredningen plockades ur förra helgen Foto: Patrik Engberg

 

Följande arbeten pågår under februari:

Vagn 22
Invändigt.

Båda salongerna är nu färdigslipade.

Uppsättandet av masoniteskivor i taket är klar. Täcklisterna återstår. Nya elledningar till takarmaturerna är lagda under det nya masonitetaket.

De hål som fanns på väggarna, under bänkarna, där ledningarna för elelementen tidigare kom ut är nu täckta med masonite.

Golvmattan får ligga kvar tills vi målat färdigt taket och väggarna. Därefter rivs denna ut för att bereda plats för en ny matta.

Bänkstommarna skall målas bruna. Hatthyllorna, som är nedtagna, skall slipas och målas. Även dessa skall vara bruna förutom stagen som är fästade i taket. Dessa målas i samma färg som taket.

Gaveldörrarna har plockats ned och skall slipas och målas på insidan (bruna). Samma gäller med dörren mellan salongerna.

Handtag, lås, klädkrokar m.m. skall lämnas in för omkromning.

Dörren till toaletten har tagits loss och skall nu skrapas och målas brun.

Således det finns massor med jobb för alla.

Utvändigt

KG håler på att tillverka nya plattformstak. Arbetet fortskrider.

Rambalkarna har skrapats, mönjats och målats svarta.

Koppelhylsan i södra änden har renoverats.

Plattformsdelar är i Trollhättan för blästring.

VGJ 24

De sista bottenplåtarna på asklädan skall nu svetsas fast. Även rörsystemet för asklådespolningen skall monteras.

Nya rosterstavar samt fästanordningar för dessa har mätts upp och CAD-ritats. Efter denna ritning görs därefter en trämodell av hela eldstadsbotten  för att se om allt passar innan CAD-ritningen skickas iväg till företaget som skall skära ut de nya rosterstavarna.

VGJ 31

Vi har haft problem med översynen av drivhjulen till loket då den verkstad som vi anlitat hittills ej uppfyllt våra kvaltetskrav på de arbeten som de skall utföra. Entrepenören har nu tagit tillbaka axeln till sig för att åtgärda denna.

Rundpannan till loket beställdes på julafton och tillverkning pågår. Leverans någon gång under våren.

Lokets boggie samt hjul har kommit tillbaka efter blästring och målning respektive svarvning. Boggien skall nu plockas ihop.

Signalmasten

Semaforen är nu lagad och i Trollhättan för blästring och målning tillsammans med delar till plattformsändarna till vagn 22.

Ved

Det finns massor med stockar som skall sågas upp, klyvas och bli lokved.

FAS 3

Vi har fått en nya fas 3-anställd till Anten, Alf Holmström som vi hälsar välkommen.